Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

IlultODIADAU WYTHNOSOLI

Ewyllys -Pendefig.-1

I Ewyllys A rail.-----1----.-…

'Tlodi. 'I

Codi Bwganod.I

Y Fasnach Lechi.-1

Toriad gwawr yn Twrci.

GwastrafF Ofnadwy.

-.-;- . Ymfudwyr.

News
Cite
Share

Ymfudwyr. Tra y mae llawer iawn o ymfudo o'r wlad hon i wledydd eraill, y mae nid ychydig yn ymfudo o wledydd eraill i'r wlad hon. Rhwng y dydd cyntaf o Ionawr a'r 30ain o Fehefin daeth o'r cyfandir i Brydain Fawr gynifer a 162,223. Yn ein cyfnod y llynedd daeth 226,878. (Nifer yr ymfudwyr y tri mis diweddaf oedd 102,830, ac o'r rhai hyn yr oedd 15,997 yn myn'd oddiyma yn ddi- ymdroi i wledydd eraill). Rhwystrwyd 343 rhag glanio naill am nad oedd ganddynt ddim moddion cynhaliaeth neu am eu bod yn afiach. Y mae myn'd a dwad rhyfeddol yn y byd yma, a rhaid credu fod Ilawer a hono yn ddigon ddi-alw-am-dapo. Myn pobl gredu ei bod yn well yn mhob man o'r bron na'r lIe maent hwy, a gwaith ofer ydyw ceisio eu darbwyllo. Mae'n ddigon amlwg fod gwledydd eraill yn y rhai y mae mwy o le a mwy o ddrysau newyddion yn agoryd nag sydd yn y wlad hon, ond yn chy fynych esgeulusa pobl holi eu hunain a ydynt hwy yn meddu y cymhwysderau rheidiol i'w galluogi i fanteisio ar hyny. Dylid ceigio i wybodaeth lawnaf ac arfer yr ystyriaeth fwyaf gofalus a phwyllog cyn newid gwlad.

Qwaith y Barnwr Vaughan Wil--liams.-