Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

IlultODIADAU WYTHNOSOLI

News
Cite
Share

IlultODIADAU WYTHNOSOL I Y Brenin a'r Ymherawdwr. I I Boreu ddydd Mawrth, bu i'r Brenin, ar ei ffordd i Marienbad, yn Awstria, alw i edrych am Ymherawdwr yr Almaen. Aeth yr olaf i orsaf Cronberg i'w gyfarfod, ac aethant ill dau ynghyd i gastell gerllaw lie y trigai un o dywysogion brenhinol yr Almaen. Mae Hawer o ffolineb wedi ei draethu yn ngholofnau rhai o'r newyddiadur- on dyddiol yn nghylch y mater. Myn rhai o'r bobl sydd yn gwybod y cwbl fod y cyfar- fyddiad wedi ei drefnu er mwyn i'r ddau deyrn ddyfod i gytundeb ynghylch materion sydd yn peri rhyw gymaint o chwerwder teimlad rhwng Prydeinwyr ac Almaenwyr. Tybiant y gallai y Brenin a'r Ymherawdwr mewn haner twr benderfynu materion an- hawdd a dyrus iawn. Hyd yn oed pe buasai ganddynt allu, nid oes ganddynt awdurdod. Yr unig beth sydd yn hollol sicr ydyw na chyll y Brenin Iorwerth yn un cyfle a ddichon gael i weithio ymhlaid heddwch a chymdog- aeth dda. Os ydyw yr Ymherawdwr Gwil- ym o'r un yspryd ag ef, ni ddichon niwed, ond gall rhyw gymaint o les ddeilliaw o'u hymgyffathrach.

Ewyllys -Pendefig.-1

I Ewyllys A rail.-----1----.-…

'Tlodi. 'I

Codi Bwganod.I

Y Fasnach Lechi.-1

Toriad gwawr yn Twrci.

GwastrafF Ofnadwy.

-.-;- . Ymfudwyr.

Qwaith y Barnwr Vaughan Wil--liams.-