Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

   ??? » ?" ? ? '?  ••_ v | CYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC EIFIONYDD Sefydlwyd yn 1866, Wedi ei chorffori dan Ddeddf Seneddol. =-: :=-=-==-==-=====:=-=-=-==:=-=-==::====-====-=======: Prif Swydclfa :—l, SALEM TERRACE, PWLLHELI. Dyma un o'r Sefydliadau mwyaf llwyddianus yn y wlad. ('S oes arnoch eisieu IIe da i roddi eich Ariac er cael Llogau, rhoddwcl, hwy yn Nghymdeithas Adeiladu Lleyn acEifionydd GeJIir tala unrhyw swm i y Gymdeithas yn un o ganghenaj y Metropolitan Bank of England & Wales Ltd. v Cronfa wrth gefn (Reserve FundJ ddiogel a ebrcf, AufoiiNic-h am y Telerau at yr Ys-rifenyd], I SALEM TERRACE, PWDLHELI. IEP JONES, son, scoi E P JONES, SON, & CO.:S ARE UNEXCELLED. is. 10d., 2s., 2s. 4d., j c I 2s. 6d. pep Lb. j j Special quotations to buyc J S of 51b, 101b, and 201b Boxe, It c OUR PROVISION^ J Arc always reli.able, nothi. tp I but the finest quality ad- mitted mto Stock. j. PROVENDER J I We ask all intending purcha^ ers of FLOUR INDIAN COR 11ItN, LINSEED, ETC., TO J obtain our prices befor; I ) i buying. ?t ¡ Bank Buildings, [ j LLANRWSl | Y mae y Gymdeithas Cydweithiol yn rhoddi gwa- hoddiad cynhes bawb. I ymweled a'r Ystorfa or mwyn cael boddlonrwydd clir mai yno y ceir y N wyddau Goreu am y pris- iau iselaf. Cybnabyddir nad oes unman yndebygFr COOPERATIVE STORES am nwyddau pur gyda mesur a phwysau llawo yn mhob ainaylchiad. GROCERY! GROCERY! GROCERY! Biawdiau goreu Lerpwl, sef y 4H a 3 B's am 26/-y sacli. Glo goreu Wigan 21- y dun ell. Pob amrywiaeth yn y GROCERY a'r PRO VISION a liyny yn rhad, rhad. DRAPERY! DRAPERY! DRAPEiRY! G werthir llan bob math o NWYDDAU DRAPERY am yn agos i'r COST PRICE. Bargeinion enfawr mewn brethynau newyddionJ da, at wneyd Siwtiau i ddynion, er mwyn en clirio allan. enfawr mewn brethynau Kewyddion, da, at wrieyd Siwtiau i eu clirio a U an. MILLINERY! MILLINERY! MILLINERY! Dymum? galw sylw.at y ffaith ein bo6 wedi cymeryd MILLINER i'n gwasanaeth—wedi cael profiad maith yn y gangen hon. Sicrheir amrywiaeth, newydd-deb, rhagoroldeb a rhadlonrwydd.  b newyd d d e b rha?-oroldeb a rhadlonrwydd. Erlynwycl amryw yn y County OOZtTt diweddaf am dclyled oedd arnynt i'r hen Gymdeithag Gydweith- iol Bhoddwyd dyfarniad yn eu herbyn oil ynghyda'r costau. Doeth fuasai i bawb wney d cytundeb "of 0' LJ.¡ J i dalu er arbed costau. Rhoddir Discount da i dalwyr iheolaidd. Cyfarfod Cowarterol i'w gynal nos Fawrth nesaf. DIVIDEND! DIVIDEND! DIVIDEND! Nos Lnn a nos Fawrth Mehefln lleg a 12ffd. Yr un telerau i bawb; dim ffafr i neb. UN PRIS. AC ARIAN PAROD. IDILL tDAU I. HARDD I Sulgwyn a'r Haf. I CYN dewis eich DILLADAU at ¡ tymhor dyfodul ewch i'r NEW LONDON HOUSE BLAENAU, i weled y STOCK sydd wedi dyfod i fewn yr wythnos yma o DDILLADAU PAROD, &C., yr oil wedi prynu gar. y gwneuthurwyr goreu yn y deyrnas, pa rai a rydd foddlonrwydd i'r sawl a'i pryn- ant (ac Did slop goods iselbris i dwvlio y liyyaid a sierai y prynwr), yn cvnwys Siwtiau i blant a dynion, Cotiau a Gwasgodau duon hardd, Troususau brethyn, Sailor and Knicker Suits, Cotiau uchaf ysgafn, Macintoshes, Hetiau, Ties, Crysau, &c., Canoedd o batrymau at ddiliadau i fesur y rhai a wneir meSD tri diwrnod 08 bydd ?.ngeo. Gwarentir y fit oren, a sicrheir y b chi y prisiau G gyfryw fe! y d.i! gy.lmuructh ac U" 0 JCVVM. J V 1-1,4. I- ear j- r I :fyd STOCK NEWYDD dioa i fewn o Jackedi, Capes.a Macintoshes, fashionable i ferchod a phlant. Hefvd Prs nts ac Oxford Shirting's fast coluui's, Defoyddiai Dresses, Skirtings, To wells, Toilet, Covers, Quiltiau, Cretonnes, Lqce Curtains, Mecyg, Corsets, &c,, a 11 uver oNwjddan Agent i'r Llifwyr Bydenwog.—P. ife P. Campbell, Perth. John Williams Petchencg. GOFYNWCH AM "BOYAL" MALTED FOOD. Cynwysa y graddau priodol o'r elfenau angemheidiol mewn bwyd, ac y mae ya aiiruluisiadwy fel bwyd i bobl weiniaia ynghyd ag adgyfnerthu plant gweiniaid, a'¡..( mhacthu yn gyflredinol. Y mae cyfarwyddiadau llawn i'w cael gydå pliob tin. Pi is rhesymol dau faintioli. fie a Is. Ar werth gan Mr HUGH JONES, A.Ph.S., Dispensing Chemist, Medical Hall, Blaenau. w 'ijJ' v. Digonedd o FAGIA U SIWGR newyJd dded i mewn i Slop y Rhedegydd.'