Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

  V?Y?M" !?i?!lTB TiL? i ?? BYCHA? DIY? JlLm I M ?? BYCHAN ?t?iAt A!W .V? ???V??? ?? FECRAN Ond yr oedd yn ddicon i:, SUDDO Y LLONG GADARNAF. T! T?i It fl?if ?1?TT1& YCHYDIG ANWYD! A?AA!?wA ???? ? F? ?!L? F YCHYDIG OERFEL! YCHYDIG BESWCH! Ond bu vn foddion i DDINYSTRIO BYWYD GWRON. H EWCH AT WRA I DDI IY DRWG," Drwy ddefnyddio F°"r? ? r t H a &FJ???tg \s? ??!! h f??h c? n DA A t c? A ELN ??L?B'?? ?J? &??f%L&m??JCL?t???'&LttV'Iat Y MAE YN IACHAU PESWCH,'ANwYD, DIFFYG .ANADJ-l, A BRONCHITIS, Yn ddiffael, Acymaeyu FEDDYG)N!AETH DDIGY¡IAROL AT Y PAS (Hoopmg Cough), YR ANWYDWST (Influenza). GA!R YN EICH CLUST.—Ce!siwch botel heddyw, a phe!diwch byth fod heb yr un. Is a 2s 6c y bete!. FE ALL ACHUB EICH BYWYD. FRANCI/3 ,Clntl CfO., Hope Street a Town Hall, WREXHAM. Glass Hearse.. also Parish Hearse, Close and Open Carriages. Weddings, Funerals, &c., attended to. Apply,—R. ROBERTS, Car Proprietor, Station Road LIanrwst 1\;1 I=<. EDVi ARDS, SURGEON DENTIST PORTMADOG, A DDYMUNAhysby5Heiibd,ern?'yn cyfleuf-dra. i'rrhainas gaUaut ymg'yn?. .r' ? hcri R.a? et yn ystody dydd, wedi peEdedynu c?dw ei ewyddfa. yn Fourcropses, BIaenau Ffestiniog, yn agored HYDNAW ü'R GLOCH BOB NO LUN. Decbreuir nos Lun nesaf, Medi Jaf. Hcfyd ppJlir 8i weied bob dyddlaaol2 hyd 6 yn yr h.wy)' CYNFAL Co lierative Society Ltd.1 LLAN FFE8TINIOG. Dymunir galw sylw y cyhoedd at y Stoc helaeth o'r NWYDDAU CANLYNOL:- Esgidiau o's" gwncuthuriad goreu. CyHawiider o amrywiseth am y pnsliiu lronmengery i'w ('}i:'io aUan € mwyn cae! lie i bcthaa crai! G50 :ore¡¡ 8t,affordsb:)e am 20s yduneli. Hei'yd ce:iwir cyfia-wnder o lo byddM. Ca.WS o 2 y i iyny. cig B\lloch Cart!.t'f mown c,dhnvnder am 8c y p'i\'ys. Carr,a-nts 2c y p'.vyg. JSfyBS a. EV9 a I ad e ii 2 bwys arn Be, Bia\¡lf( ,M.- mev.'u Stoc. E'a.wdiau p'oreu CUET a P:)rtmadoc i'w wc!thu am o 25 sa.;h i [ynv. Hefy.i J)lawdiau [lilraddol vnghvda clnfLwmder 0 I V M 0 N Y S. De!ei' m..i v G, lIJde,itb,Bs uchod yw yr uaig agents yn y ;ymydogneth i'r British A&scciht)'. n, te y rhm sydd yn caei cymeradwyaeth trwy y deyt'nas, gYda'l' hwn y mae presauHu rJ¡ago!'O! i'r ITrynw j' t: Trefn Oedfaon y Sul. EGLWYS LOEGR. ST. DEWI-10, Parch. D. Richards. 11.30, Parch T. E. Owen. 6, Parch. D.Jones, B.A. 7.30, Parch D. Richards. TA NYGR1S1AU -10, Parch D. Jones. 6, Parch T. E. Owen. Y METHOD1STIAID. PENIEL—Parch. R. R. Morris. ENGED1—Parch. T. J. Wheldon, B.A., Baugor. BETHESDA-Parch. Eli Evans, Dolwyddelec. TABERNACL.—Parch. William Davies, LJanfgryn. GARREGDDU—Parch. W. Thomas, PwIIheJi. ENGLISH CHAPEL-Rev. Samuel Owen. BOWYDD.—Paich. J. Wilson Roberts, LIanbedr. RHIW—Parch. Simon Frazer, Mon. TANYGRISJAU—Parch J Witiiams, B.A. Dolgellan YR ANN1BYNWYR. BETHEL.—Parch. R. T. PhiUips. HYFRYDFA—Parch. BETHANIA—Parch. J. R. Parry. JERUSALEM -Parch. J. Hugbea, Tanygrisiau. BRYNBOWYDD—10, Cyf. Gweddi. 6, Mr. Rees, Bryngyran. SALEt.l-lO, Mr. Rees. 6, Cyf. Gweddi. CARM EL—Parch. Y WESLEYAID. BLAENAU—Parch. J. Hushes, PfJrthl11:\(log. TANYGRISIAU—2, Mr. Hushes. 6, Cyi. Gweddi. LLAN.- Parch S. -Jones, Talsf.ruat:. Y BEDYDDWYR SEMN—Parch. McsHS Roberts.. CALFARIA—Mr. Lloyd, o Goleg Banker. MORIAH- OAERSALEM—parch R. Humphreys, Harlcdi. LLANRWST. SEtON.—Parch J. Gwynoro. Dayies, Abermaw. SCOTLAND ST.—Parch. W. R. Jones, LIanfrothen. TAHERNACL.—Parch. W. C. WiDiams. EBENEZER—Parch. D. S. Titomas, Hanrwst. HOREB.—Parch. Tbos. Roberts. Bettwsrcoec1. ST. JAMES—Rev. S. Swithenbank, Colwyu Bay. PENUEL.—Parch M. H. Jones, LIaurWMt. AT DRmGOLHON FFEST!M!OQ A'R AMGYLCHOE DD. "GLO, GLO, QLO S Ofynir yn ddi-bal!, GLO, CLO, GLO Bobdiw)-nodfe!y!la)! BYDD genyi gyfla\\nder o't- uchod am y pr]s mwyaf rhesymol yn ngwahanol: Ot'saioedd (Stations), y gymydogaeth. ELLIS HUGHES. PERFFORMIAD 0 c, CANTATA, JOSEPH," (Dr. Parry), ynyr ASSEMBLY BLOOMS, NOS IAU, MAI lOfed, 1894, gan Gor B:ynbowydd. Manyhonllawn etc. HADAU I HADAU 11 HADAU III Dymuna EVAN HUGHES, LIVERPOOL HOUSE, WNEYD yn hysbys ei fod eleni etc wedi darparu stock Iielaeth o bob math u Hadau Llysiau, Hadau B!o'<au: Plants Coed o bob math wrth orders. Hetyd map ganddo bob math o Datws cyuar, ai), a diweddar, at eu plaHU, Plants Cabbage, c&c..Cofnvch y cyfeiriad (Yri ymyl Dr. Vallgllqll Robeits). ———————————————_ LLE CYMREIG 1 GYMRY AR EUHYMWKLIAD: LIVERPOOL THOMAS'S COMMERCIAL & FAMILY Temperance Hotel, 32,34, NORTON ST. (London Road), Q.niet, comfortable, and central; dose to the St. George's HaU, a d Lnne Street StatioM. Proprieftor-W. THOMAS, From Bangot, N.W. CHARGKS—MODERATE LIanrwst County Court. RANTED County Court Bailiff. Perman- ent employ. Immediate application to be made to WILLIAM ROBERTS, HighBa'tHr. Dim ychwaneg o'r Ddannodd a Neuralgia, trwy ddefnyddio Toot'ilac- hiiie I Dyma y Feddyginiaeth fwyaf eH'eithiol at y DDANODIJ" a .QI1V(teU) yn y G(wyneb, Auhwyldeb ar y Gewynau hyny sydd yn cyfylitu' y Danedd Wr ymenvdd yw v Tic v Ddannodd, &c., bccn ar hyd en cwrs ac yn y rhanau cylchynol] Achosir ef wejthiau gan ddamnedd pydicdig, ond achosir y GwiR Tic gan wendid gewynol. nychdodgewvnoleithafol.iieuanwydcyftredmolyncMelei ddilyn gan ddyrypwch' yii vr ystumog. Bydd y boen yn ami yn cynhyrfu mown cynhesrwydd, megis yn y & swetJv brydiau erail.! cynhyrfir efgan uerni, died Oer, &c Y DRINIAETH. Yr iirig wir Feddygmiaeth 1'r Auhwyldeb Poenus hwn yw defnvddio cyffyriauci-vfhau weithreda yn iiiii.on,o,yrcbol &r y gyfundrefn Ewynol. Y ime Mmvef math (/r eyf iyw. "Gpatton's Toothaeh'me." eyn tyi-tu oich,Danedd Rhodd%vch brawf lr v Toothachin Ar werth mewn potetau Is lt;, a 2s 8c vr un. 5, Blaenafon Terrace, B]a.enau Festiniog, H:ydref3ydd,lS93. An'.vylSyr, ATn amryw o \vythnoso.H y gauaf diweddaf, dioddefaislawer b oeu oddiwrth y Ddanodd. Ceisiais nmryw o wahanol £eddygmiaethan. ond i ddim pwrpas. O'r diwedd cefais botel Is He o'r Toothachine," a gallaf roddi tystiolaeth gydwybodol iy mod wedi cael ¡ hyddh,d union- gY1'ch01 hyd yn od a.r ol cymeryd y ddog'n gynta.f A.dwaenwn lawer o bcrsonau eraiH a ddioddef- asant yr uu modd end wedi cae! potel o'r Tooth- achine bydenwog' yn cae! yr un 11' shad a gefais inau. Y:' eiddofh yn gywir, Mr. Qratton. W. R. DAVjES. ) Blhcnau Festioio,< At Mr Geo B:. Grattou,A.P.S.A.S.A. Syr, Mae yn Meser ma.wr genyf a.Hu dwYn ty"tiol aeUt hynod o NaMot i'ch "Toothachme." fet meddyg-iniaeth Mt y Tic. Btmi vn dioddei' am Bynyddau yn acblysuro! odduvrth y g-waew yn y gwyneh, y mae y tic yn ei achO-Î. TreiHis amryw bethau at ei leddfu, ond v t'wbl ynofer.ond gyda thHir dose o'ch Toothrifhine cefais esmwythder hyd henn. Os oes rhvwun o'm cyd-geBedi yn dioddef o dan elfeithiu v Tic, pw/'csed y leddygyniniaeth werthfawr yma at once n rhydd esmwythad .ir tyrder Yy eitidoch, Devon Terrace. OWEN JONES At Gyrn a Defaid defayddier PAENT GRATTON. At Wendid a Lles-edd GieuoL cymerer QUININE ac IRON TpN'm ? ? Parotoedig yn unig ga.n ""— i G. E. GItAT1:'ON, A.P.S. ABA. FferyIIydd &c., 24< High Street, BLAENAU FFESTINIOG. I w cael gan W. Powell, Grocer, Dwyryd House J, 0, Williams, Grocer, Church Shed W_ Evai]S & Co., Gr'cer, Market Sqtmre. lJwydltil:f¡1Ui- ?M??m??A ?w y ? d ???? Peidiwch a ifnetu prynu pcteiaid o FEDDYGINIAETH GRATTON AT DDIFYG TREULIAD ac A.NHWYLDER YR IAU. Os ydych yn dioddef oddiwith dc1iffyg trenliaG, y mae y fedd yginiaeth oreu, yn ddyogel a Hwyddjauus atanhwyldeb yr iau.Bile. Cur yn y pen, Cyiog, Poen ar u! bwyta a gwynt al- y stumog. Y mae pob dyoddefwr yn ddifiifol yn cael ei wahodd i roddi prawf ar bGtebîd, l8 lc a 2s 9c yr m). .II 1UI:m.- AROMATIC PILE POWDER AND T At y P;lQ,s, a Thoriadau y croen, Piorynod, ac anmhur'c-dd y gwaed. i DOCN.—LiQn'd ]l?/y de o'r powdr mewn JIefrith, y peth cyntafy Lureu, a'r cli i'w ddod i yn acMysusuroL Daiparedig yn unig gan ? GEORGE. E. GRATTON. A.P.S., CherMist, &c, 24, HIGH STREET, BLAENAU FFEST!N<OG J