Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

'I Y GWANWYN A DDAETH. I

PENILLIOl\f TELYN.III

-- - - - -1 CROESOR.--"-'!

PENRHYNDEUDRAETH. i

Advertising

Advertising
Cite
Share

y ——PRIS GEimOG, —— E rthygiau Duwlinyddlol byrion. ,Noel,iad,a.u Mi§o!. Ysgrif-au dyddorof ar Wa-hanal e,tynau CERDDO, RREAETH.. Rhywbeth S bawb. Oystadieuaeth a gv.,Gbr !'a' g'os'eM. Myned pawb gael,y rlilfyn cyntaf er penderfyHu a yw yn wertheig'efnogi. Can yr hoi! lyfr-werthwyr Y DdarUer¡rf, Po-ruriayl, deUlfaeth. y EISIA U.- Tenant i'rty cysylttiol a'r uchod, i gymeryd gofal b'r y&tafeUoedd a'u cynwys, cu g!a'nhnu, ci.'u cy?nwi a than a g-oleuni. Yceisiadau yngliyd a'r teler.nu am y]' uchod (pa mi $yd.'Yn.gy[yngdig i at dalwyr y Pcnrhyn), i'w.hanfon ar neucyn y 25a!n cyfisol i'r ysgrifcllydd, R. J.HUGHES, Post Office. t Ebril: il, 1894. I i' ????????? TY..AR:\W.ERTH.. Y ;,lAE yr uehcdyn TyddJvgwyn terrace, wedi ei acleiladu yn y modd goten a phwrp'isol. Oynwysa barlwr'. ccgm, a 5 o bedrooms. Am bllhnuHlxlioil, ymofyner a')' pe:chesog, Morris Roberts. AT Di1:ESPASWYR. D YMU.NIH. dr\vy hyn hyspysu y cospir —" p.'iwb a ganfyddir yn trcspasn a)' dir Tycauol a'f DufTws, ar ol v thybudd hwu. DRWY ORCHYMYN. EbriU 8, 1894. WAMTEa.. ? GENERAL Servant for farm honse.1 ;A Address, Roydl Onk Hotel, Bctt\vsy.cped.  I CARlv1EL. TANYGRISIAU. 'i Cvnh?u' '?? ? ? ITE PARTI "a, CHYNGERDD — ?AW?EDDOQ —? yu y .??(3.,A. ??) yii y 116'u-c o'4 SADWBN, mM 19, 1894. Liywydd—Parch. J. HUGHES. TE ar y byrddau a.m 5 o'r gloch. Y CvNGHERDD i ddechreu am 6.30. Myuediad i mewn :'r ddau trwy dpGyn¡l\l.lsi !l Cc. Yr. !eI\viOBElTHLUyl!p. Yn ychwanegcl at yr ndØd,rhod{}ir jEl Q wdbribartihebfod odan 16eg meWll mier aganoyuoreu y don" Brynhyfryd (W, 0. JotM.) (anan, o lyfr Cymanfa Canu yr Annibynwyr am ?94), fagoted i'F byd). H'd'yd'unrhyw Solo (agored i'r byd). Gwoir 10s 6c. Beirm-n'L—Mti. Cadwaladr Roberts, a 'Wm. M. WHHams. Enwau yr ym?ciswyr 3H y ddau destyn .uchod i fod vu Ua.w vr Ysgri.feavdd eL'byu ? EbriU28. ? D&vidJ. Williams. Tynewydd, Ysgrifenydd. OH! MY: CORNS. Cya ei ddefnyddio. Wedi ei ddefnyddio. P AEN1 o Mcddygi.uui€tlur poo math oGYRN, heth bynag fydd(,'u hoed, HEB UNRH YW BOE trwyddefnyddio -P? p!.? t'' '€??A1?i.? A?'?.'€? ?'????<t ?. ,???Ji.A? un gan IlifCI¡1 T'W gael mown pote!au Is yr UR ?au ni i'ei '— fwyaf o Seryllwyr' yn Nghynuu aHoegr, Os mcthir cael Pacnt Chicago yu y medd ynta arii'onerlsmewnstamps i 'Griffith Owen, Chemist, Caernarfdr!. y "Nn.cyfwinua.didd g¡vlarn.' E I S TE])DFO,I) J Y TEMLWYR-DA, Yr bon a -yi)lielir o dar. iiawdd 1) I, Biaenau Flestiniog, y:lMEDl, 1894. 'I Rhestr o'r Testyna.u. I 1. "Cyfreith!ondet: a th<*g\vch yr egwyddor o Dflewisiad Heel. Gwobr Ip Is, a.tb!ws t'-nau. 2. "Y goleuni a Solornon ar I)erygloti diota, cyi'cdda.ch, tf.meddwdod" (Cyfyngedg iraidaLti25oed). G'obrl2s6c. Beirnia.d—Parch Owen Evaus, Ebeuezar. BadclorÜaeth. 3. A Yn yrleriiyiiliar(ldonolgoreii ar Pahn.m yr wyt yn fy nh.n'o i," Ioa.n xviii. 28, (heb fod dros 100 IIinclI;. &wob)'10s 6e,:ithlwsaritin. 4. en' yr aln.w, Yu ynys Mon." Gwobr 7.-i 6e. 5.Englyn, "Rfgea.Ka." Owobr 2'" (5c. I BeirniMl—PmchR.R. Morris, Tabernac!. Cerddoriafth. 6. I gor o -UH-gynuH?df.t a ?no ol'cUYIl:rle:th;,an ddicwestoi, "Awn yn ml.?en (Tofn Pries) (A!Li.t) o't' 'CH!'ddor,fona.wi?89&). Ca:u;ttt;ir8igy:)orth\vy(j, 0'rtu?IIn.n. Gwobr 4p4s. 7.Ib?rtihebj'od<tros20!newnnift;rEt!H.nno!'eu "baroli.tit.ti Haxonin, ?Telyn Dir\ve&t). 'Gwobr' ?p. 8. Trmwd U.st.aSMl.-Soprrtnos/?c A!to). "C'wyd d)' jYL.lid" (:vlendelssohn). (Al1(1,l1 0'1', 'CenJ,lor,' I ?a,)tiCorphennt,?890). Gwobr 9.?.. 9.Una.wdHass, "Ypethny'ndd?mwabi"(o Ystorm Ti))crias). Cwohr 7s Cc. 10. Uuav/d Tenor, (JS'Inl'U:"(E" E. Joneš,J:Jb'v'n-I' ezer). Gwobt' .is.. 11. Unawd Soprano, "LIythyr i'y m? )n" (W. Eva.ns, R.A.M.) Gwubr Ss. 12. Una,\vd a:' y crwtit. 0 nft byddai hafo h' '( ? :(W. Duvies). G?'obr laf, 5? 2H, '2s 6:. 13.1'rgoreuant chwa.re'jaryr H;'i.rmo!;u!:u ''Mo)ianti.Dd).LW'' (MrsWa.tts.Ht).a'hes),yt)s;))vd:i tho:) ar yr ol\vg nyntaf. (Adored i I'M da)i. IS'bed). Gwohr lat', 3$ 211, l 6e. Bin,Üd-1Ylr John E. Roberts, Amodau. Yr boU g)fanso,ldi;t(ldn i fYIlel1 i law engWallalHll feirniaid 'n' ncn. cyn Awst 25, 1894, n,c fuw?u ar y g:rddo)i:teth a'r f'droddiadau erbyn Medi 8, 18?4. ? Am fan;io:i pt'.]!;ich, ymofyner n.'r y'.sgrifenydd, ? ..V?ILL)AMELLIS, D.oIgMTcgddu. WILLTA- )" c: 1 CWAIR. CWAiR. GV1/'R ¡ Rhagrool sr werth yn CAERBLAIDD. BLAENAU FESTIN10Q ? GRAND HORSEJ DOC, pngl+RV SHOW, AND Horse Jumping Competition, -Wh!tMonoay, S?ay t4, ?89? Prizes will be awarded for Heavy & Light Horses, Mountain Ponies, &c. ShowwUlopenat9.30 a.m. in the NEW MARKET SQUARE.. Entries close on the 2nd May. Admission Is. For Cheap Trains see Rail- way Bills. For Progiammes, Entry Forms, &c., and &11 further particula.is, apply to the Secretary, MR. ARTHUR LL. ROWLAND, Solicitor, Blaenau Festiniog. MIYBUDD. D YMUNIR trwyhyr. wneyd yn nysby& tod Meistri John Davies, Thomas Davies, Church Street; Lewis Ed wards, John Evans, Thomas Davies, Bethania, a Henry Griffich, Bethania, gwerthwyr llaeth, wcdi ymrwymo a'u gilvdd mewn Bond i beidio gwerthu llaeth I neb ar goel ar ol dydd LIun, y 27ain o'r mis hwn, ac y mae nnrnvw un ohonynt a fydd yn euog o dori y cytundeb yn rhwym o dalu R5 o ddirwy. Telir gwbbr deilwng i unrhyw un a rydd hysbysrwydd i mi fed y naiUneuHaH o'r personau uchod weditoriy cytundeb. Dyddiwyd yr l6eg o Mawrth, 1895. t-t. O. ,J OES, Cyt'reithiwr. Blaenau. Festiniog ATY OYHOEDD. -T'? ?YMUNA JOHN ROBERTS, Stanley House, LIanllyt'ni, hyspysu yr ardal a'i luosog gwameriaid ei fod yi: parhau i yinwcled a'i' B!nemu yn nhy MR. REES GRIFFITH, CONFECTIONER, NBWBOROUGH BUILMNGS. boh mis, sef y dydd Llun cyntaf ar oi y ta! mawr. yn gynmiut a hod J. 'Roberts yn Cutter protiadol ei hun, y mae ganddo y i'antais oreu roddi FIT dda, ac i wne.yd pob petli yn y STYLEmwY;lfdi\yeddar. Mae ganddo gytlawnder o samplau, a bydd yn dda, gauddo cu ding-os o 6 hyd 9, bob nos Lun, yi'amseragrybwylhvyd. Prisiau—RHESYMOL IA.WN Haner can' mlynedd yn hanes Cymru." Ti'ixHoUt' D:u'Hth a.r y tbstyn ucbod yn nghnpal y TAHERNACL, nos, iKu,. Mehe.n;) 7, 1894, gäU y P;),rchEvanJones, C'aeruM'foB. Yr ehy i Tbomils Dtn'ies, 100, St. MartLa:, yrhwn syd(l yn \ya,el et' dros tiwy(.tdyr). am 7, i am 7.15. AT Y CYHOEDD. ?Y?IUNA JANE JONES, Tycapel, Beth- —" esJa, wneyd yn hysbys ei bod yn gwiiij Urysau) Drawens, Gwasgodau gwlaneni, a dilladau jgaf i ferched a phlant. Dymuna hefyd wneyd yn hysbys ei bod wedi agor Shop i werthu d<:inyddiAu mewn Prints, Calicos, ac amryw o bethau rhy luosog rw henwi, a bydd yn dra diolchgur am geinog- acth yr at-clil. At !1\r-dagwyr61. Ffest!M!og', lJt.t;gy5chcedd. D.' Y.fU:N' A TvIrs. Ol\'cn,pl'iod y di:Yed;lr .S. Owen, Newborough Building, hysbysu ei bod yn. bwriadu. cario y fasuach ymlaen fel arfe' ac hefydddiolch i'r cyhoedd am cu cei'nogaeth yn y gurphcnoL a hydera gan ei bod yn Cllhv gweitbiwr pronadol, y caili' yr un gefnogaeth yny dvlodol. Gwerthir ac Adgyv/eiiir pob math o Watches, Clociau, n Jewellery, ar y rhybudd byraf, ";c am y prisiau m'.vyafihesymol. E"i:fcddåa'th Gh\nypw U. àFLEOEDD Adei1adu ar yr etifedâilèth kl hm). i gael eu gwerthu aHan ac aUan nea ieaeleugosod/ar brydlesoedd adeiladn am 99 o fl vn vddoedd am ardrethocd d isel. Hefvd i.'c wetthir yr ar'drethoedd prydiesol pt'esenol gyda meddiant :.Ir doriyn tymor y amswm yrai-drGthoedd, am 30 mlyncdd. Trefnir trosglwyddiad ar delerau i.-iel o ad-deliadau esmwytb. ? Auii'aRyUonapblMuauymofyrera "TAPP&.JoNES. 15. Great George Street, Wcgtminst".i\ London S.W. I-oil( loll S.W. TY' A SHOPAR 080D. '< L; PV; L"- COTTAGE. ? ?L\E y ty ar s?p ragotol uchod ar csod- ? -? iad. Y maent yn y dhvyg gored, ac yn gyHeuf' yn mIwb ystyr. Ytno'yner ynghylch rhent &c., a'r perch- en og, MR. W, 0. JONES, Glunypwil Cottage.