Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

'I Y GWANWYN A DDAETH. I

PENILLIOl\f TELYN.III

-- - - - -1 CROESOR.--"-'!

News
Cite
Share

-1 CROESOR. OyfarftJd A(Iloitiadol.Nos,Sad.wri), fynhal- iwyduyiarfodo'r iia,lur uchod o da.u lywydd- iaeth Mr. B i. Roberts, gan yr hwn y cafwyd amryw o sylwad.ru pe: t a ionio!. Aed yn m!M(-n yn ynrefu a gc).tdyn:—Ton. Gya'redinol; Am adrodd gwobrwywyd y goreuon ;:l1l:Wn tri dos- barth dau JO oe(t, goreil W. r:vans,.lYloelwyn a H. Tbomts; 0 dan 16 oed, Mlss.l\l.,M. ]<yam:, Moelwyn Jhnk;Allue Thomas, C. A. Jcnes; DiQS 16 oed, Miss. A. Owen. Brynhy¡n d Eb\Mgrif!nethi ddauddos- barth, C. A. Joaes o dan It) oed M. G. Williams L. M.Joues.A. Ov.'en yu y dosttarth dros l6 oed Goreu am ad) odd. wt'th y 2 hit Aotau 9, I gan A. Thomas a lJ.Jl.J(JlJes;GoT(\l am ateb cwestiynau od dar y; Actau i'r timi dan 31 oed, Miss L. M. Jones, a E.'J. Eyshs; Amitteb cwestiynnu at' hane,; Iesu Grist, goreu, M. M. Evanit.. M, WiJli,ulJs, L. Thom;!8; Cacui'rptaut goteu A. Goreu ar ddatgann unryw Solo i ie:ched oedd Miss.Dui'a.ihyJ. Roberts,! postOffiC!! (jbreu am ai.ob cwe.tiyMU oddiar yr Actau i rui daK 1(! oed, 0. A. Jj.nos. a Anne Thomas; Y tra tluwd g,oren oodd: eiddoMisi'. A. Owen Goreu a:- grynhodeb or 12 peaod gyntaf o' Actau, i irai d.tn i6eg oed E. G. Jones, a, A. Jones DoBb,.ith dfos Miss A. y go:cu urn Hteb ewesdynau oddiar yr Actau i'r dosbm-th hynaf oedd Mr. R. Robert Evans, Moehvyn Hank. (-,wtsinaeth- wyd y oyf.irfod gyda, cbhncuon hwyliog- a dit'yrun gan y Mri. D, a Kd. Roberts, R. J. Jones, Park' W. D. Williams, a'r Pa;ty o .tan ai-weiBlad Mr R. Robe'ts, n'r Rn.rnoth Glee Patty t-) ar- 'I' weiniad Mr. H. i'uctdy. Gwaaanaethwyd yu feirniaid g'an Mn. Jones a KeHow, Me amryw o frodyr t!eo) erdiU. C?i?.yd cyt'ariod adeitiidol a i dif?rus.—C'rcesory '¡¡'t ? ??-? ..??.??T@3??.

PENRHYNDEUDRAETH. i

Advertising