Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

11 SEFYLLFA DDIFRIFOL PETHAU…

?;,!?o?, i j?I . LLAN RWiST…

.BETTWS-Y-COED. -.j

I ; BLAENAU FFESTINIOG,|

News
Cite
Share

I BLAENAU FFESTINIOG, V mae y boneddwr haelfrydig Mr Dunlop ?wedl:anrbogu y --cylch a chwech o gyfrolau gwerthfawr twy en hanfon i'r llyfrgell gy- hoeddus. Fr oedd eyngherdd Wesleyaid Tanygrisiau, nos Iau diweddaf yn un llwyddianus o ran cynulleidfa, ac elw Llywyddwyd gan Mr Newton Jones, ac arweiniwyd gan Mr. Humphrey Roberts. CynhalUvyd yfarfodolaftymory gymdeith- I as lenyddol Bethesdà,nos Iau,a chyfranog- wyd o ddanteithfwyd blasus gan yr aelodau. Traddododd y Parch., D. Hoakins. M.A., .anerchiad rhagorol ar waith "J tymor. a chym- erodd amryw eraill ran vi y gweithrediadau. Darit,waiii-- C- f arf u William Pugh, mab Owen Pugh, Diphwys terrace, a damwain yn chwarel Oakeley dydd Llun di- weddaf, drwy i lwyth o rwbel droi arno Anafwyd ei ben a'i ysgwydd yn drwlD. Cymanfa Tsgolion ^M.G ^l—Gan fod y gyin- anfa uchod i'w 4 chynal ddydd Sadwrn nesaf, nid anmhriodol galw sylw at y cyfarfodydd, y rhai a gynhelir dydd Sadwrn, am 2 a 6, yn nghapel y Tabernacl, dan arweiniad Mr Evan Jones, Ptnygroes. l ydd rehearsal nos Wener yn ngharel Bowydd. Plant yr Ysgolioit.-Y mae cwyncyffredinol gan y rhai sydd yn byw yn agos i'r Ysgolion fod y plant yn allywodraethus drwy luchio cerrig, gwnend dinystr ar eiddo, gwawdio a dirmygu hen bobl, &e., ac os iia chetr diwygiad, ofnir y bydd yn rind 1 galw sylw y Bwrdd Ysgol at eu hyrnddygiftd. Bw?.,dd IZeoZ Ai-be)zig.-Cyfarfti y Bwrdd nos Lun o dan lywyddiaeth Mr. Dunlop. Yr unig waith gerbron oedd eadarnhati y, trefniadau gyda golwg flry dreth. Yr oedd eisiau 6552p. at y gwahanol dreuliau yn ystod y flwyddyn yn ol yr "Uicangyfrif barddowyd gaa y Goruch- wylydd, Bydu y Bwrdd yn derbyn o tJynonellau oddiallan i'r dreth yn ystod y flwyddyn £ 940p, yn gadael y swro o 3812p i'w casglu trwy dreth. Gwerth trethiantol Ila-n y dosbarth yw 5I,4S4p 5s 6c, a deuaiceiniogo drcth a 214p lOs i mewn. Pasiwyd i'r dreth i'pd yn Is 4c y bunt. Baizaar Royctl Oakeley Silver Band.Bydd eyngherdd o'r fath oreu yn cael ei gynal heno (nos Wener), yn hen yggoldy Dolgarregddu, am 7 30. Y mae prif gerddorion yr ardal yno yn gwasaiiaethu a rhai dyeithr hefyd, ac y bydd yn werth eu clywed. Mynediad i mewn trwy docynau neu dalu wrth y drysau, ac y mae yr elw oddiwrtlio, yn myned i Stall High I Street. Bwriediriiefyd gynal cyngberdd eto yn ysgoldy Glanypwl rhai o'i dyddiau nesaf, ac y m ie yn sicr genyta y bydd yn werth i bawb ddyfod i'r cyngherddau hyn. Y mae y Bazaar yn ymyl, ac y mae angeu am nwyddau yn y dosbarthiadau at weithio, ac nid oes modd cal y rhai hyn heb arian. felly cofied PaNvb am'.y cyni±her,,Lidau hyn.-W. P. Bwrdd Ysgfil,Cynhaliw'yd cyfarfod arbenig o'r bwrdd hwn ddydd Sadwrn. Mr E. P. Jones, U.H., yn Ilywyddu. Etholwyd y Parch D. D. Williams, i gynryebioli y bwrdd ysgol ar Lys Lly-tv odraethwyr Pxlfathrofa Aberystwyth, am bum' mlynedd.. Dangosai yr amcangyfrifon i fyny i M-awtth 25ain, 1895, y byddai y cyfrif- cldeb y bwrdd yn 8765p lis 2c, ac y byddai yr byn a ddisgwylient i lewn yn 3291p 10s, felly y byddai yn ofynol anfon allan archeb am 5474p, yr oedd hyn yn fwy 01174 pna g o'r blaen. Ar 61 cryn drafodaeth gostyngwyd y swm i 4874p, ac arwyddwyd archeb am y cyfryw Anrhydeddu Meddyg- Cyflwynwyd i Dr. AVilliams, Menai Bridge, gan ^veithwyr Bodrin- gallt, a Gelly Collieries, yngliyd a swyddogion y gwaith a mauachwyr y He, fel arddanghosiad o'u parch tuag ato fei dyn o gymeriad uchel, a'i ;dlu fel meddyg. Yr oedd trwy ei gvdymdeim- lad a'i le fiün, ei aliua'i agosrwydd wediehtH baloa pawb, y cyfoethog fel y tlawd, a tbeindant yn fa;ivr-ei Gv?naethant pbbpeth er ei ctdw. ond yr oedd ei galon ar ymsefydlu n y j G;ogledd, a dewisodd-Menai Bridge, ac yn ddi- j ameu y bydd trigolion y lie ar eu henill trwy ei arosiad yn eu plith. Yr oedd y dysteb yn gyn- wysedig o Anerchiad Goreiiredi,, Yspletiyl gwerth dros ugain punt, Awrlais fyuor brvd- ferth, Oil Painting o Ystrad, a H Case of Siiver Surgical Instruments." Mab yw Dr. Williams i'r diweddar Mr. Morris Williams, Tai'nfoel, ac y mae y meddyg yn anrhydedd i Ffestiniog, ac yn ddiameu fod dyfodol disglaer o'i flaen. Mae iddo eind ymuniadau g()reu.Cyfnodydd.. Gymdetthas Lenyddol y Tabernacl.-—Cynhal- iodd y Gymdeithas uchod ei chyfarfod t3rfynol nos Iau diweddaf, pryd y darfu y chw orydtl pertbyiiol i-r Gymdeithas ddarparu gwledd o'r fath flasusaf ar ain eyfer ac wedi ein digoni a'r trugareddau, cynhaliwyd cvfarfod adloniadol dan lywyddiaeth y PITch. n. R. Morris, pryd yr aed trwyyrhaglencanlynol :-TOD Gyffredinol; Anerchiad gan y llywydd Deuawd gan Mri. W. Williams, a Lewis Jones; Llwnc-destun, "Ein Cyfundeb," yn cael ei gynyg gan Mr. Wm. Jones, Penvgarth, a'i eilio gan Mr. Richard [Griffith, Edmund st.; Can gan Mr. David Williams, Bron Dwyryd "Ein Cymdeithas." yn cael ei gynyg gan Mr. William Roberts, Rhedegydd' Office, a'i eilio gan Mr. David Jones, Tanrallt Terrace; Anerchiadau gan y Beirdd (gofidus oedd genym golli anerchiadau Fferenfab, a Treborfab, oherwydd. gwaeledd); Can gan Mr. Lewis Joues, Penygarth "Ein I Boneddigesu," yn cael ei gynyg gan Mr. R. Hughes, Tabernacl terrace, a'i eilio gan Mr. Rd. Jones, Vron Hill Anerchiad Baiddonol ;i'r Gymdeithas gan Mr. Richard Jones, Fourcrosses. Oafwyd enwau Swyddogion, a Pwyllgor y tymor nesaf.— A'. C?/m?e?oM LenuddQl y Garrcjclda.—C t nhal- iodd yr uchod ei chyfarfod terfynol nos Fawrth diweddaf, yn y Cocoa Booms, o dan lywyddiaeth y Parch. David Jones. Wedi canu ton gyffred- inol, mwynhawyd gwledd ardderchog wedi ei pharotoi gan Mrs. Williams. Wedi i bawb gael eu gwala a'u gweddill, cynh diwvd cyfarfod amrywiaethol, ac aed drwy y rhaglen ganlvnob- Anerchiad gan y Llywydd. Can gan Mr. J. T. Williams, Fron Villa. Adroddiad gan Mr. T. O. Williams, Market Square. Can gan Miss Ellen Williams, Dolgarregddu. Deuawd gan Miss Jane Hughes, a Ketura Roberts. Anerchiad gan Mr. William Evans. Cm gan Miss. Ellen Lloyd. Cromwell street. Adroddiad gan Mr. Griffith Williams, Leeds Street. Can gan Mr. J. T. Williams, a'i barti. Yua cafwyd anerchiadau gan y beirdd. Triawd gan Mr. W. J. Williams, a'i gyfeillion. Unawd gan Mr. J. T. Williams. Cynygiwyd a chefnogwyd, a phasiwyd yn un- frydol, ddiolchgarwch i'r swyddogion am y tymor. Unawd gan Mr. T. 0. Williams. Ped- warawd gan Mr. J. T. Williams, a'i gyfeillion. Wedi talu diolch i Mrs. Williams, terfynwyd cyfarfod dyddorol iawn. Cyfeiliyyd yn ystod y cyfarfod gan Mri. W. T. Williams, a John T. Williams. A ganlyn oedd un o'r anerchiadau barddonol gafwy(I gan Mr. Robert Williams, New Market Square:- Ar amgylchiad difyr ddigon Minau geisiaf nyddu can, Ar ben. blwyddyn o ymdrechion, Ein cvmdeithas ieuanc lan I'w haelodau fu mor ffyddlon Gweddus yw rho'i can o glod, Os bydd ynddi rai tfiffygion Chwi ftddeuwch er eu bod. Cawsom brofi o dcanteithion Peraidd yma yn gytun, Cawsom fwyta oil hyd ddigon, A gweddillion gan bob un, Ond pcreiddiach-ydoedd profi Bwydydd eincymdeithag Mëwn medfly liau TIes sirioli Gruddiau pawb trwy'r G:\rregddu. -Cawsom Lywydd gwerth ei foli-- Un a'i galon yn ei swydd Ae, Is-lywydd weeli'i noili I arddangos bryniau Ihvydd Bu'r Trysorydd yn ofalus Gyda'r god ar hyd y daitb, Ni fu'n gwario'n rhy haelionus, Ni ''ddarnguddiodd'' ddim ychwaitb. Henffych, henffych, fwyn gyfeillion, Byddwn ftydilon wedi hyn, Bhaid ymroddi i ymdrechion Cyn cyrhaeddyd copa'r biyn Pareh ac urddas a'n gwahoddant Ar ei ben yn dyrfa gu, Croesaw bendigedig roddant I holl blant y Garregddu.

POttTlIMADOG.

[No title]