Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

11 SEFYLLFA DDIFRIFOL PETHAU…

?;,!?o?, i j?I . LLAN RWiST…

.BETTWS-Y-COED. -.j

News
Cite
Share

BETTWS-Y-COED. j LLYS YNADOL.-Dydd Sadwrn o flaenCapt'l Ashley (\ny?adair); Dr. O. Evans, T. E"ker, Y'w.. LIdridnn; ac Edmund Buck- stone, Ysw. W. T. Griffith, a ivriai gais am drosgIiNydditld trwydded Benar View, Dolwyddelen, o fnw Dr. John Binns Southam i enw Jane Jones, Lledr Cottage, Bettws. Caniatawyd y cais yn ddiwrthwyneb. Peidio tal.,a V trethi.-Ivlr. T. Rogers Jones, trethgfisglydd, a of nai am oifodwys yn erbyn y North Wales Sulphur Mining Company am y swm o X25 2s 6c. Caniatawyd y cais. Tct(log(i.-Mary Ellin Jones, Castle terrace, Dolwyddelen, a. gyhuddai W. John Williams, ysgolfeistr y lie o fod yn dad i'w phlentyn ;inahvfreltblaivn Finwyd illawrtli C). Ymd(lan',osai Mr. W. George dros yr achwynyddes, a Mr. T. E. Lorg iti, Bargvfreithiwy (yn cael ei gyfar- wyddo gan Mr. W. T. Griffith) dros y diffynydd. Cvmerid y dyddordeb mwyaf yn yr achos, ac yr oedd y llys yn orlawn yn ystodyramser y bu o flaen y fainc. Y mae y diffynydd yn wr priod yn awr, ae yn. ysgolfeistr hynod o lwyddianus, Sylwasom ar nifer fawr o ysgolfeistti xn y Ilys. Mary Ellen Jones, a dystiai ei bod );nHoed' I yn rldibriod, acYiibyw gt'da'i rbie'ni yn Dol- wyddelen. Ganwydiddi bientyn anghyfreithlon Mawrth 6, a'r diffynydd oedd ei dad. Daeth y diffynydd i lettya,, gyda hwy y dvdd cyntaf o Ionawr 1893, Tair ystafell gysgu oedd yn y ty. Cysgai ei rhieni yn yr ystafell gefn, y diffynydd yn yr un ganol, a hithau yn yr un ffrynt. Daeth y diffynydd ati i'w hystafell wely cyn y pasg, ac yn niwedd Mai, a Mehefm 6 a'r 26, Bu iddo biiodi yn Gorphenafi Ni bu neb arall o gwbl yn ymwneyd a hi erioed ond y diffynvdd. Cytner- odd ef i-ylw o honi yn fuan wedi iddo ddod atynt' i letya, trwy ofael yn ei Haw pan elai gyda'i ymborth i'r pa,rIxAr. G,,yvyddai ei fod yn canlyn, ei wraig trescnol yn ystod yr amser y byddai yn 1 dyfod ati h'i'w hysiafeil. Bu hi mewn gwas^- nnaethtu?phedair Myncdd yn ol yn TrawE- fynyddgyda'rncprMr. J ?oneq. Nianfonodde? -Ba'hei'B?&'b'e??Rh&m fod yn t haid iddi ei cbymer- | yd.gar.t-re,?., .Mysed adref ei hun a wngth am •fod ei mh-m yn waelei hiechyd ac eisiau ei | swasanaeth.  Mrs Jane Jones, mam yr achwynyddes, a dystiai na welodd ddim arwydd o gyfeillgarwch rhwng y ddau tra y ba y diffynydd yn aros gyda hwy lit. Gwelodd ei ystafell welv a'r drws yn giJ-agored M'ehefih 7, ond nis gallasai sicrhau heth oedd yr achos o'i fod felly. Yr oedd y diffynydd yn ei wely ar y prvd, a mýntad i'w fllw a wn»eth bi ain fod priodasbrawd ei wraig (erbyn hyn) yn yr eglwys. Ni bu iddi bi aiuheu cyflwr yr eneth hyd Ionawr diweddaf. Mr. David Jones, to(I yr eneth, a dystiodd am y modd ybc iddo fynod a'i ferch at Dr- Erans, Ffestiniog, a Dr Jones, Henar, Llanrwst yn lonawr er mwyn gwybod beth oedd ami. Wedi cael gwybod bu yn siarad a'r diffynydd. a'r ficer ar y mater. Gwadai y diffynydd bobpeth. Aeth I "ty ddau feddyg uchod am fod Dr. Richard Jones, y meddyg l-leol yn dy wedyd nad oedd dim o'r fat.li ar yr eneth. Dr. Richard Jones, meddyg cynorthwyol gyda Mri. Roberts a Jones, a dywedodd nad oedd granddo amheuaeth o gwbl o gyflwr yi, enetb. Gwadodd y diffynydd bobpet,h' yn nglyn a'r achos o'r dechreu wrtho ef. I Parch R. Williams, B:A., ficer, a ddywedodd iddo fod yn Llundain yn Ionawr diweddaf, a daeth adref y 27 o'r mis. Daeth tad yr eneth ato i siarad yn nghylch y mater o flaen y llys. Wrth i weled y diffynydd yn cadw y peth rhagddo, bu idd6 anfon gair i'w a* ato er cael deallllr y petb. Gwadodd bobpefh wrtho ef, ac wrth ei weled mor bendant nid ystyriai yn ddoeth ynddo fyned i'w cynghori i gytuno a'u gilydd. Cyn galw yr ochr amddiffynol ymneillduodd y fainc, ac ar en dychweliad dywedodd y caoeir- ydd eu bod wedi pendeifynu taflu yr achos allan o eisiau tystiolaeth gadarnhaol.. (fyru, yn vyllt.—Frank Harold Cobden, Tany- bwlch Hotel, Capel Curig, a gyhuddai William R. Jones, Farm Cottage, Llanrwst, cigydd. o fod yn gyru yn wyllt heibio yr Hotel Ebrill 6. Taflodd y fainc yr achos allan.

I ; BLAENAU FFESTINIOG,|

POttTlIMADOG.

[No title]