Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

11 SEFYLLFA DDIFRIFOL PETHAU…

News
Cite
Share

11 SEFYLLFA DDIFRIFOL PETHAU YlST PENRnYNDEUDB-AETH. Mr. Gol.—Dymunaf am unwaith eto ofyn eich caniatad i draethu ychydig ar yr un llinellau ag o'r blaen. Y creaduriaicl mwyaf delicate i dori bwleh drwy eu hawliau ydyw Cyfiawnder a Gwirionedd, nis gellir gwneyd hyny heb osodein hunain yn agored i gerydd a chpsp y ddau aitu a nodwyd, ond y mwyaf difrifol o'r ewbi ydyw nad yw yr oes bi-esenol yn foddlawn i gyd-ddwyn a'r ddau greadur uchod. Amlwg hyny ydyw, ca-nys mae eich gohebydd yn y Rhed-egydd cyn y diweddaf yn dweyd nad, oes yn y eyn-efengylau ffeithiau. r. Wedi dod adref, ar ol bod ar daith neillduol ¡ dros fy meistriaid, ymwrándewis i edrych, a sylweddoli y cyfryw, os oedd rnodd, ond am fy mod wedi gwneyd y darganfyddiadau angen. < rheidiol i fod yn ddisigl gyda ffeithiau yn flaenorol, nid oedd hyn ond Ilofriiddio amser. Dymunaf longyfarch eicla gohebydd ar ei gynygiad caredig i ddod allan fel gwrthwyneb- ydd. Ond eyn iddo ddod. carwn iddo gofio y fjawddeg fechan hono "Facts are stubborn things." Y mae gan Sylwedydd ffeithiau, fel y In-ae, yn ofidus genyf orfod* cyfaddef. Heb hyny nid yw yn ddiogel ymyryd mewn unrhyw achos; Ond os ydyw y gohebydd yn golygu gwastraffu athrylith ymbongar a llofruddio amseryn nghwmni haeriadau, croesaw iddo wneyd. Y mae Sylwedyld yn disgwyl, ac yn barod i'r frwydr. Rhag y digwydd fod y ffaith hunan-foethus geni a'ni magu," y mae y gohebydd anwyl yn erybwy 11 am dani, yn anwybyddu ei reswm, ac yn tywyllu ei olygon a niwl cynefindra, dymunaf iddo ymgais adnabod sefyllfa wirionecldal ylleoedd cyfoeth- aroglus hyn. Yr ymarllwvsiad o flaen Cam- brian View, i lawr hyd i ddwylaw trugaredd y draethell hunan-ddigonol, canys y mae, hyd yn nod y traeth, yn gwrthod derbyn y cyflen- wad yma, ac yn ei adael ar ei ol yn barchns. Hefyd School Street, High Street, Pen— a'r amgylchoedd, ynghyda chynffon y gread- igaeth, yr hyn o'i gyfieithu ydyw y Pant. Heb fanvlu ar lawer o.leoedd eraill, dyna chwi, Mr Gohebydd, leoedd i dreulio eich athrylith ymhongar. Wedi cwblhau yr ymchwiliad hoffus a nodwyd, gwnewch ddefnydd o'cb amser i edrych i mewn i hawliau aw el i ddien- yddle anifeiliaid, sydd yn cael eu goddef. Yn. ngoleuni hawliau, deddfau darpariaethol Prydain, mewn cysylltiad a iechyd a chysur y trigolion, a ydyw y peithau hyn i fod fel y maent? Mae Cristionogaeih yn dysgu, "os maiyn anwar y genir dyn, mai nid felly y mae i fod." Felly, er fod eich gohebydd, Mr Gol.. wedi ei eni a'i fagu" yn nhiriogaethau yr anfanteision, y mae deddfau Prydain yn dweyd mai nid fel y mae petbau yn awr y dylent -na(r y maent i fod. Gah hyny, anwyl gyd-ffordd- olion, na fydded i ni fod yn dawsl a. suo ein hunain i gysgu yn swn corwyntoedd annrhefn. Ymddeffrown oddifrif. achy merer y cyfleusdra I i orfodi pob perchen ty i ddarparu geudai priodol, ac hefyd pobpeth all fod yn ofynol i gyfarfod a gofynion a sefyllfa iechyd y presr wylwyr. Drwg genyf fy mod yn debyg o orfod myned i droi i gylch mwy tramorawl yn y dyfodol, ac y bydd yn rhaid i mi eich gadael yn eich anfanteision, ond hyderaf y bydd i fy epistolau wneyd lies i raddau mwy neu lai, ac ■' y cewch chwi, wrth gwrs, fedi 6'r manteision. Hyderaf y gall fod y pryniant sydd wedi cael ei wneyd ary Leases gan foneddigicn yr ardal, bronyn fantais i ddileu sylfaeni y cwynion ofnadwy wyf wedi eu dadlenu a'u gosod ger bron yn fy llythyrau. A hyderaf y bydd yr ardal yn gwneyd pob brys i symud y camwri sydd yn rhwym o fod ar ffordd y "wedd w unig" sydd yn ymladd brwydr rywyd ar fin y traeth. Gall fod y fleithiau a nodais yn y cyn-epistolau yn codi anhawsderau i wyneb llawer boneddwr Ilednais a charedig, ac yn ei allog i gilio i ffwrdd yn mhell oddiwrth y budreddi sydd yn cael en gwrthod gan safn newynllyd y draethell. Os byw ac iach. efallai y caf bamdden rhyw dro i dalu ytnweliad achlysurol a'r fro, pryd y bydd; yn ddyddorol genyf gymeryd y sylw manylaf pa beth a fydd yn cael, ac wedi cael ei wneyd, yn y cyfeiriadau y bu i mi drafod yn eu cylch. Symnder y cwynionhyn oddiar y ffordd, ao yna gall y Penrhyn ddal i'w gyd- 3-maru ag unrhyw le arajl. Y mae y golygfeydd mwyaf rhamantus a. difyr i'w cael oddiar ysgwyddau ei gyffiniau. eiddoch o garecligrwydd,  SYLWFDTDD  ..? ?-.

?;,!?o?, i j?I . LLAN RWiST…

.BETTWS-Y-COED. -.j

I ; BLAENAU FFESTINIOG,|

POttTlIMADOG.

[No title]