Hide Articles List

12 articles on this Page

I.AT EIN GOBEBWYR.I

Advertising

- - - - - - - MESUR DADGYSYLLTIAD.

News
Cite
Share

MESUR DADGYSYLLTIAD. Beth a wneir i gael hwn o amgylch? Mawr fu y nyddu a'r troi, a'r cyrdeddu ar y naill Weinyddiaeth ar ol y llaU er mwyn cael addewid beridant yn ergylch. Hawdd iawn oedd cael y sawl oedd mewn awdur- dod i addaw mewn modd amwys yr ymdrechid gwneyd rhywbeth mor fuan ag y delai cyfle manteisiol. O'r diwedd cafwyd addewid bendant, a gosodwyd y mesur yn ail ar y rhaglcn at yr eisteddiad presenol; ond at ol cael y Mesur Cofrestr- iadol oedd o angenrheidrwvdd yn dilyn Mesur y Cynghorau Plwyfol, caed mfti mesur Gwyddeligapedd yr ail ddaeth i'w gynyg i'r Ty. Hfehosodd hyny siomed- igaeth a h "^er gwrthryfel yn mhlith rhai o'r Blair1 ;mreig, a syti genym weled yr hysbvsia n y newyddiaduron nad yw rhai o'r aelodau Cymreig i gael eu hystvr- ied yn rhai i anfon whip" atynt gan Mr T. E. Ellis. Bellach bydd yseddau hyny a gynrychiolir gan y gwyr da hyn yn wag, am ddim gwerth ydynt hwy i'r blaid rydd- frydig- Nid ydym yn ol i neb mewn awydd am weled Dadgysylltiad, ond ffolineb mawr yw ei wneyd yn geffyl pren i'w farchogaeth ar bob amgylcbiad, V mae Syr G. Osborne Morgan yn dywedyd y gall y fath ymddygiadau ar yr adeg ddwys-gyfyng bresenol arwain i ddinystrio- V Mesur a'r Weinyddiaeth. Os llwydda y blaid benboeth hon i ddinystrio y Wein- yddiaeth bresenol, beth a eniHant? Dim, and colli pobpeth namyn cael eu henwau o flaen y cyhoedd fel gwrthwynebwyr rycd- i frydiaeth. YmddengyS i ni fel y bobl hyn sydd yn bygwth yn camddeall teimlad Cymru;'ac. yn gwneyd cam bwriadol a'r llywodraeth trwy beidio g-osod yr holl ffeithiau gerbron; D* y gwyr Dawer mai o achos yr aelodau Cyni. eig eu hunain y maeyr oediad gyda'r Mesur-ad-ds.edig. Buasai yn cael ei ddarllen yr wythnos hon neu ddiwedd yr wythnos c'r blaen, oni bai am danynt hwy, Daethpwyd a mesur o dan eu hystyriaeth, yn ol yr hysbysrwydd a dderbyniisorii, ond nid oeddynt yn cyd- olygu a'i ddarpariaethau. Corfuwyd ei ¡ ail drefnu yn gyfangwbl, ac oherwyda y gwaith mawr oedd i w-ieyd liynv, yrachos- wyd yr oediad gydag ef, ac y darllenwyd y Mesur Gwyddelig yn ei Ie. inid yw hyd dydd Iau wedi cael ei otphen; ond gwneir ymdrech arbenig i'w gael yn orphenol ddiwedd yr wythnos hon, a darlIenir ef am y waith gyntaf nos Lun. Nid yw y blaid eglwysig wedi hollol benderfynu beth i'w wneyd ag ef ar ei ddarlleniad cyntaf. Weithiau meddylir am ymosod yn ffyrnig arno, dro arall meddylir am gadw y r.erth at adeg yr ail ddarlleniad ac efallai mai y cwrs olaf a fabwysiedir, gan y bydd y Hall yn debyg o esgor ar ganlyniadau anffafriol i'r b!aid sydd yn ei erbyn. Dywedodd Mr Asquith nos Fercher yn Plymouth, fod yn ofidus ganddo nad oedd dau neu dri o'r aelodau Cymreig wedi pleidleisio y noson o'r blaen. Yr oedd y blaid yn rhwym trwy gytundeb, addewid, ac anrhydedd, i wneyd pobpeth yn eu gallu i gario yn mlaen y Mesur. Yr oedd ef yn cymeryd dyddordeb mawr yn y Mesur am ei fod wedi llafurio gyda'i gyd-aelodau am fisoewl ar y cynllun gaffai ei gynyg i sylw y Ty, ac yr oedd yn ffol- ineb i feddwl y buasai y llywodraeth yr amser yma ar y dydd morddall a llywodr- aethus gyda'u hymrwymiadau i beidio rhoddi yr oil mewn grym hyd eithaf ei gallu. Cynygid y Mesur yr wythnos nesaf -yn sicr cyn y Sulgwyn ac yr oedd yn beth newydd yn hanes aelochu a'u rhwym- edigaethau i'r achos a'r blaid i wrthryfela ar y Mesur, gan gymeryd pa un a'i nos Lun a'i nos Iau yr wythnos hon neu'r nesat y dygir ef yn mlan. Nid oedd y llywodraeth yn meddu rheolaeth hollol ar yr amgylchiadau ond yr oedd yn rhwym o gario y Mesur trwodd i'w derfyn. Gvda'r sicrwydd hwn, beth mwy sydd arnom ei eisiau.

[No title]

-_.___"---__- - - - -. - -…

[No title]

7-7-7-Y DDIRPRWYAETH DIROL.

DAL DYNAMEITWYR YN .LLUNDAIN.

I I JEHU A'R ESGOB.

I SEGURDAL DUG COBURG.

I ARGRAFFYVYR -CAERNARFON.

Family Notices