Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

I.AT EIN GOBEBWYR.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARGANFYDDIAD MEDDYGOL PENAF YR OES.. QWIMME BlffEBSlWILYM EV A N S _J. r 1-'I') JI',j ¡ i ) .11 ,c .) ,.b w" l Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG., YR HEN vVlt LLON. £ R'ych yn hen, dad William, dywedai rhyw lane, Eich llaeswallt a'ch barf sydd yn wyn, Ond Hon y'ch er h/ny, a chryfach na mi,— 0 d'wedwch pa fodd y mae hyn ? Mae'm giau i'n weinion, a'm harchwaeth yn wael, Ac ofnwyf mai nychn yr wyf. [barha, Ond, er dwywaith fy oed, eich nerth chwi Fel pe na ba'i diwedd i'ch nwyf. Mae'n rhaid fod ihyw achos rch iecliyd di-ail, Ac hefyd i'm nychdod mawr i [nerth, 'Rhown haner fy nghyfoeth am feddiant o'ch 0 dw'edwch eich Secret i mi. "'Rwy'n iachus a nerthol," atebai'r lien wr, "'Rwy'n fywiog, a dedwydd, a rhydd, Ac os hoffech wybod paham 'rwyf fel hyn, Yr ateb yn syml iawn sydd Na flinweh feddygon, na lyncwch Bills mwy, Ond gyrwch, nac oedweh yn hwy, Am Gwilym Evans' Quinine Bitters y ppth raid ich' gael, [hael Ar ei fvnych ddefnvddio, 0, byddwch yn Ac ni theimlwch yn afiach byth mwy. Quinine Bitters Gwilym Evans. Tystiolaethau Poysig. Meddyginiaeth ddiogei, Meddyginiaeth deuluaidd. GWENDID. Penm. cb, Llangeittlo. Hydref 23, 1892. Anwjl Syr,-Mae amryw aelodau o'm teulu yn wanaidd eu hiecbyd, yn enwedig un o'm merched sydd wedi tyfu i fVny, ac wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn fawr oddiwrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdrech leiaf wrth ddilyn ei goruch- wy)ion. Byddafyo cadw QUININE BITTERS Gwilym Evans bob amser yn y ty, gan fy mod yn cael ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsant erioed. Yr eiddoch, (Parch) D. W. JONES. Quinine Bitters Gwilym Evans. 24, Lynton Street, Salford, Mehefin 23, 1893. Foneddigion,—Blinid fi yn fawr gan Bronchitis ddydd a nos, ac er bod dan diiniaeth meddygon yn yr Hospital, nid oeddwn fawr gwell. Anoswyd fi i roddi prawf ar QUININE BITTEES Gwilym Evans. Cefais esmwythad mawr mewn byr amser ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddt byth mwy heb botelaid o hono yn y ty, ti eiddoch, &c., (Mrs) S, PARKINSON. VYVVVTFYMYF FTFVYM?WV?YYRVMR "~vwv aHYBUDD PWYSIG! + L. Pan yn prynu Quinine Bitters Gwilym Evans, sylwer yn fanwl ar y nodau canlynol:— i. Ni anfonir un potelaid allan o'r weithfa heb fod yr enw GWILYM EYANS QUININE BITTERS," yn amlwg ar y gwydyr. 2. Ni osodir un nod (stamp) y Llvwodraefch ar unrhvw botel heb fod yr enw "GWILYM EVANS QUININE BITTERS" yn argraphedig arno. 3. Ni anfonir un label sllan heb fod yr enw GWILYM EVANS QUININE BITTERS," wedi ei ar-raphli arne. AR OL Y RHYBYDD HWN, Os cynygir rhyw ddarpariaeth arall i unrhyw brynwr, dan yr esgus ei fod lawn cystal a llawer rhatacb, hyderir y bydd iddo ei wrthod yn benderfynol. Gall fod yn sier fod Ymgais yn cael ei wneyd i'w Dwyllo. Hyderir hefyd y bydd i'r Prynwyr a'r Masnachwyr yn gyffredinol ddangcs eu hanghymeradwyaeth o'r fath arferion dichellgar. a gwneyd eu goren ;,w darostwng a'a dileu. Gwerthir mewn potelau Is ii-c., 2s 9c., a 4s 6c., yr un. f I'W cael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a diogel trwy y post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth yl Perchenogion, QUININE BITTERS Manufacturing Company limited, Llanelly, South Wales. Quinine Bitters Gwilym Evans. BITTERS GWILYM EVANS. Meddyginiaeth Effeithiol. Cymeradwyir gan FeddygoD, Dadapsoddwyr, a Fferyllwyr, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni, fel Meddyginiaeth oreu yr oes At Ddiffyg Treuliad, Dolur yr Afu, Gwendid gieuol, a phob math o wendid. Y mae yn rhoddi Nerth i'r gui Iechyd i'r Clafj Mwynhad bywyd ibawb. Y mae y QUININE BITTERS yn feddyginiaeth holIollysieuoJ, acyncynwys cbwerw lysiau a ruelus lysiau, wedi eu haddas gymysgu i flurfio y feddyginiaeth oreu a ddyfeisivvyd erioed er cryfhau y cyfansod-Jiad. puro y gwaed, a symud effeithiau niweidiol gwahanol glefydau, QUININE BITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLAETHAU: Mae'r cryd a'r mwyth, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y Quinine Bitters Yn ffoi i'w le ei hun. CYNONFAEDD. 14, Mentague Street, Edinburgh Rhagfyr iaf, 1892. Foneddicion,-Byddwch gystal ag anfon i mi yn ddioed botelaid Us 6c a Bitters Gwilym Evans, Cymerais bedairpotelaid y gauaf diweddaf, a gwnaethaut les mawr i mi. Yr eiddoch yn gy vir, S. JAMES. QUININE BITTERS CWllYM EVANS. Bronant, Aberystwyth, Ionawru 27, 1892. Anwyl Syr,—Yr wyf wedi gwerthu mwy o Quinine Bitters Gwilym Evans y flwyddyn daiweddaf nag un flwyddyn o'r blaen. Mae fy ngh wsmeriaid yn rhoddi canmoliaeth uchel iawn iddo. Dymunaf larnoCh anfon i mi gyflenwad newydd 0 ihono. Yr eiddoch, I JOHN WILLIAMS. QIJ1W1IVB BITTEHS GWILYM 'VNS, %g?j!jR??jB.,??]jBS ji?.E?.-N.?S???S (AW i ¿ (Jø, 3!il ,(;J,(I¡fj iit!Ø Q I 0YIVJUIM1R HYSBYSU FOD (y, GWALIA CLOTING CO Wedi sicrhau -adeiladau MWY MANTEISIOL I'W MHASNADH, sef y 6?????<e House, High ?r4???? JFb?F'??0s???, "]Wlw I4i"py Eo,i,,peioosse89 Gynt yn meddiant Mr H. 6. Owen, yr hwn sydd yn rhoddi i fyny y busnes. Ail-agorir y Masnachdy hwn mewn y city dig ddyddiau a Stoc Newydd ddetholedig o DDILLAOAU PAROD I DOYNION A PHLAMi. yyyyyyfyyfytftyff»ffyytyyy?tyyyyyvv »t»tyyyyvvfyyTTfvvyvyyyyyy?tyyty>yf»t Byddy Clearance aQaoile ck Yn parhau am wythnos eto yn yr hen shop 22, HIGH STREET, BLAENAU. "17 ANTED.—Several good servants. Apply at Servant's Registry, Bettwsycoed. Î Â WANTED IN MAY. Scullery Maid, Hall Maid under Laundry Maid. Apply WATERLOO HOTEL, BETTWS-Y-COED. WANTED.—General Servant, an- \? other kept, smaHf?miiy. Apply stating salary required" ith references, ROBERTS, office of this paper. LOST. A RING. If the person who found this -?- ring kindly bring the same to this effice, will be rewarded. ^TLWYDT YN nghymydogaeth Market Hall a Church — Street, collwyd modrwy (Keeper). Pwy bynag a rydd hysbysrwydd am dani yn y swyddfa hon a wobrwyir. COLLWYD. BROACH AUR (deg dollar), rhwng Cwm-I bowydd Road ac ysgol Maenofferen. Gwobrwyir yn dda pwy bynag ai dygo i'r j Swyddfa hon. BWRDD LLEOL FESTINIOG. PWYSIG I WERTHWYR LLAETH. Y MAE Bwrdd Lleol Ffestiniog trwy hyn yn galw sylw pawb sydd yn gwerthu llaeth yn y dosbat th at ddarpariaetbau Deddf Gwerthiallt Ymborth a Chyfferi 1875, t-) daii vr hon y mae yn anghyfreithiol i werthn llaeth o'r hwn y tynwyd yr hufen, heb hys- hysu fod yr iiiifeii wedi ei dynu felly, neu ymvraeth a'r llaeth mewn unrliyw fl'ordd arall. Dyry y Bwrdd rhybudd y bydd i'r Ddeddf cael ei chario allan yn y dyfodol gyda'r manylrwydd mwyaf yn bosibl, a chosb eitliaf y gyfraith gael ei wasgu. Trwy orchymyn y Bwrdd, E, WALKER DAVIES, LIB rill 17th, 1894. CLEBC, .Y9vyy.vyyV-" List of Sales by Messrs Robert & Rogers Jones, Auctioneers, &c., Llanrwst. THURSDAY,- April 26th, 1894, Rose Hill, Bettws-y-coed. MESSRS ROBERT & ROGERS JONES Á. have been instructed by T. Crowther, E.<C! to sell by Public Auction, at the above named residence, The whole of the very neat and substantial Household Furniture, Kitchen Utensils, Carden Tools, and other Out-door Effects. Sale at 12 o'clock. FRIDAY, April 27th, 1894, Swallow Falls Hotel, Capel Curig. TtfESSRS ROBERT & ROGERS JONES -1 have beeu instructed to sell by Public Auction at the above-named hotel on the said date. the whole of the substanial and modern Housheold Furniture, and other effects. Sale at 11 o'clock prompt. London & North Western Railway. Wesleyan Choral Festival at Llanrwst- N MONDAY, April 23, 1894, Cheap Tickets will be issued to LLANRWST, as under— From Blaenau Festiniog, 9.55 a.m. Returning from Llanrwst same day at 8.40 p.m. For full particulars see small bills si the station. FRED HARRISON, Gen. Man. Gair at holl ferched ieuanc a gwragedd yr ardal. GAN mae chwi sydd yn cael mwyaf o sylw gan yr holl wlad, a hTny ar gam dirfawr, dvniuna JOHN WILLIAMS, New London House, wneyd yn hysbys ei fod wedi bod yn Manchester yr wythnos ddiweddaf, ac wedi prynu yn helaeth o't nwvddau mwyaf Fashionable yn y farchnad, U ac yn eich gwahodd chwi oil yno i'w gweled. a bydd yn dda genym eu dangos. Cyinvyfa ddewis vsblenydd mewn pob peth—mewn Millinery, Hetiau, Bonneti. Plu. Flowers, Rubanau, Ornaments, &c. Hefyd Capes, Jackets, o'r Styles newyda. Pelisis, Coats, Hetiau, a Boneti i blant. Pinafores, Underclothing, Menyg, Blouses, Sunshades, Skirts gwynion a lliwiau, &c. Gyfeirier poh gohebiaeth /el canh/n:-— EDITOR, "RHEDEGYDD" OFFICE, BLAENA U FFESTINIOG.

- - - - - - - MESUR DADGYSYLLTIAD.

[No title]

-_.___"---__- - - - -. - -…

[No title]

7-7-7-Y DDIRPRWYAETH DIROL.

DAL DYNAMEITWYR YN .LLUNDAIN.

I I JEHU A'R ESGOB.

I SEGURDAL DUG COBURG.

I ARGRAFFYVYR -CAERNARFON.

Family Notices