Hide Articles List

12 articles on this Page

CYLLIDEB YFLWYDDYN. T.......…

YR YMGEISWYR SENEBDOL ? I…

News
Cite
Share

YR YMGEISWYR SENEBDOL I NEWYDDION: "rn r\nvnfA; H 3 3 .f "H.L4 pt:4/1U"'Ul Liictwi au v II w yui ajuu i trwy yr etholiaethau yn ein plith. Yn g Mwrdeistrefi Dinbych, y mae Mr. Kenyon wedi arwyddo ei fod am gilio o'r maes ar ddadgorphoriad y Senedd. Dewis-ddyn y Ceidwadwyr yw Mr. Tudur Hower, mab yr Hybarch Archddiacon Howell. Buc eisoes yn gwneyd ei daliadau yn hysbys 0 mewn rai o'r Bwrdeisdrefl, ae nis gallesi i cael ceidwadwr mwy eithafol yn gwisgo y esgidiau bron na ddywedem ei tod yn y ersgraifft deg o geidwadaeth tri ugain c mlynedd yn ol. Y mae Mr. Howell a Id. is wrthi vi-i yr uii Bwrdeisdren, a'i a giedo wltidvd dol yn iach a chacl,arti mwy 0 o dan funsai o fantais fawr iddo at adeg d yr ymrvsonfa. Diau y gwna aelod cam- 6 pus, canys y mae yn ddiamheuol yr etholir d ef gyda mwyafrif sylweddol. Caiffyddau a aelod dros y sir: Syr Osborne Morgan, a Y 1\H." Herbert Roberts, wrthwynebwyr g gleision yn Mr. St. John Raikes, a Mr. Wynne Edwards. Nid yw: v ddaii yr ydym;>n ofri, yn ddim ond offerynau yn llaw y Ceidwadwyr i daflu y ddau aelod ymroddgar a chryfion i gostau diangen- I rhaid. Y mae yn tehyg fod bod yn go- ti cynau anelu ynfral n t fawr yn P-gol-g y G ddau geidwadwr dibrofiad. Y n-iae Arfon C hefyd «»rthi yn gweithio va: brysur at ddewis dyn i ymladd brwydrau rhyddid y yn lie Mr. Rathbone yr h„wn svdd yn vm- n6illduo. Bernir y bydd y dewisiad rhwng y ddau svdd yn awr yn benaf o d flaen yr etholiaethau sef P. n Williams, a Mr. Wm. Jonee. J\1ai 2, 0 fydd dydd y dewisiad terfynol. Gwjia y y naill a'r ilall aelodau rhagorol. Sonir am enwau eraill, ond ydclau uchod sydd yn p benaf hyd yraa oflaen yr etholaeth., Yn d Mwrdeisdrefi Maldwyn y mae gair wedi ei F anfon at y Parch. Edward Lloyd Jones, 1 Rhyl, brodor o Llanfyllin, a Radical o'r fath fwyaf. Os cydaynia Mr. Jones i sefyll, nid oes o? am y canlyniad. Dead- r asom arno ddydd Sadwrn mai yr unig jj beth sydd vn pwvso ar ei f'eddwl yw, ei y gysylltiad & 1 Gjchadledd Wesle^-aidd, ap p ? ? J. ? ?.  ?,  ? & ?? hyd nes y caiff y mater hwnw yn glir ms gall roddi ei atebiad terfynol. Y mae yn llawen genym weled fod y fath frwdfryd- edd a nerth penderfyniad trwy bob maes yn Ngogledd Cymru.

'"^Y^MYGU YN EI WELY.1 . -N,…

CICIO I FARWOLAETH GYDA'R…

COSBI TAFARNWYR AM ]f FEDDWI.…

DIOD I WELLA'R WASGFA. ; tr._t…

CKEFYDDOL. 1.;

I,.,DAi)IW,AI-X',: "'ANGEUOL…

DOLWYDDELEN.

-I,FESTINIOG.I

"'penmachno; ..

[No title]