Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

CYLLIDEB YFLWYDDYN. T.......…

News
Cite
Share

CYLLIDEB YFLWYDDYN. T. rrydnawn dydd Linn, mewn Ty llawn o aelodau disgwylgar, dygodd Syr William Ilarconrt, Canghelydd y Trysorlys, y dG,yUideb yn mlaen i Dy'r CyfFredin. • Amcangyfrifid y treuliau am y flwyddyn ddyfodol, yn ol safon y cyfrifoldeb a'r galwadau presenol, yn 95,4S8,ooop, sef cynydd o 4,ooo,ooop. Cyfariswin yr boll. alwadau a threuliau y rhaid clerparuareu cyfer, yn cynwys grants i awdurdodau llcol ydoedd io2, yoo,ooop. Amcansryfrifid cyfanswm y cylli-J. neu'r derbyniadan, yn 01 y sa,fon bre,-3enol, ii-i 90,950,000}), neu 177,ooop yn liai na'i- yn llai na'r swmdrlerbyniwyd y flwyddyn lion. Y swm yr oeddynt yn fyr ohono oedd 4,502,ooop. Ni fwriedid ym- yryd a'r drysorfa barhaol. I achcsion digwyddiadol neu fyrbarhaol yr oeddis i gytrif by.rdra y swm er Ileihau y DdyJed Genhedlaothol. Byddai i ad-drefniad y sinking fund newydd, a ddygwyd. 0 amgyleh gan Ddeddf yLIynges Amddiffyn- ol, ac hefyd rai cyfnewiadau arlanol byehain yn Bglyn a llogau ar y prif wasan- aeth leihau y swm yr oeddynt yn fyr ohono i 2»37.9)0°PP- Cyfnewidiadau mewn tollau. Cynygiai ymwneyd a'r tollau ar eiddo y- rasTf fdeath duties) drwv ddiddymu y tollau presanol a gosod toll arall yn eu lie, i'w galw "toll yr eiddo," ac, yn yraarferol, wneydy galwadau hyn 0]) yn gyffdyb i'w gilydd ar bob math o eiddo ot un dosparth. Yr oodd graddfa mewn trethiant yn briodol pan yi) cae) ei barosod mewn dull teg a, chyfiawn, Ar. ioop ac i fyny i 500P caffai un y cant ei dalu er 500? i fyny i iooop dau y cint, c felly yn mlaen vn ol cyfartaledd. Ar • swm drds filiwn telid wyth y cant. Vch- wanegid drwy y cynllun yma, yn ol yr ameaagyfrtHad, thwng tair miltwa a haner a pherlair iniliu n yn y derbvniadau oddi- wrtb y tollau hrn. Byddai i'r awdurdodau liebl dderbyn yn ol yr un cyiartaledd ag yn bresenoi, ac ni ddeuai ond rhan fechan 1 i'r Trysorlys yn ystod y flwyddyn ddyfodol. Dis?wylid enill un fiiiwn yn ystod y ( flwyddyn bpn yn nhreth yr incwm, drwy 1 ei chodi 0 saith geiniog i wyJb geiniog. Yn bresenoi tynir ymaith 120P o swm yr S incwm pa,n fyddo'r cyfanswm o dari40 DIP, I cyn gosod treth arno. Yn y dyfodol £ bwnedir tynu 160p yn lle I20p. Pan fyddo'r incvm yn 500-p a throsodd y sn a dynir ymaitli tT dd ioop. Gosodir treth ( ychwanegol o 6c y géllwyn ar wirolydd 1 poethion, a 6c y baiil ar gwrw. ( f

YR YMGEISWYR SENEBDOL ? I…

'"^Y^MYGU YN EI WELY.1 . -N,…

CICIO I FARWOLAETH GYDA'R…

COSBI TAFARNWYR AM ]f FEDDWI.…

DIOD I WELLA'R WASGFA. ; tr._t…

CKEFYDDOL. 1.;

I,.,DAi)IW,AI-X',: "'ANGEUOL…

DOLWYDDELEN.

-I,FESTINIOG.I

"'penmachno; ..

[No title]