Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

CYLLIDEB YFLWYDDYN. T.......…

News
Cite
Share

CYLLIDEB YFLWYDDYN. T. rrydnawn dydd Linn, mewn Ty llawn o aelodau disgwylgar, dygodd Syr William Ilarconrt, Canghelydd y Trysorlys, y dG,yUideb yn mlaen i Dy'r CyfFredin. • Amcangyfrifid y treuliau am y flwyddyn ddyfodol, yn ol safon y cyfrifoldeb a'r galwadau presenol, yn 95,4S8,ooop, sef cynydd o 4,ooo,ooop. Cyfariswin yr boll. alwadau a threuliau y rhaid clerparuareu cyfer, yn cynwys grants i awdurdodau llcol ydoedd io2, yoo,ooop. Amcansryfrifid cyfanswm y cylli-J. neu'r derbyniadan, yn 01 y sa,fon bre,-3enol, ii-i 90,950,000}), neu 177,ooop yn liai na'i- yn llai na'r swmdrlerbyniwyd y flwyddyn lion. Y swm yr oeddynt yn fyr ohono oedd 4,502,ooop. Ni fwriedid ym- yryd a'r drysorfa barhaol. I achcsion digwyddiadol neu fyrbarhaol yr oeddis i gytrif by.rdra y swm er Ileihau y DdyJed Genhedlaothol. Byddai i ad-drefniad y sinking fund newydd, a ddygwyd. 0 amgyleh gan Ddeddf yLIynges Amddiffyn- ol, ac hefyd rai cyfnewiadau arlanol byehain yn Bglyn a llogau ar y prif wasan- aeth leihau y swm yr oeddynt yn fyr ohono i 2»37.9)0°PP- Cyfnewidiadau mewn tollau. Cynygiai ymwneyd a'r tollau ar eiddo y- rasTf fdeath duties) drwv ddiddymu y tollau presanol a gosod toll arall yn eu lie, i'w galw "toll yr eiddo," ac, yn yraarferol, wneydy galwadau hyn 0]) yn gyffdyb i'w gilydd ar bob math o eiddo ot un dosparth. Yr oodd graddfa mewn trethiant yn briodol pan yi) cae) ei barosod mewn dull teg a, chyfiawn, Ar. ioop ac i fyny i 500P caffai un y cant ei dalu er 500? i fyny i iooop dau y cint, c felly yn mlaen vn ol cyfartaledd. Ar • swm drds filiwn telid wyth y cant. Vch- wanegid drwy y cynllun yma, yn ol yr ameaagyfrtHad, thwng tair miltwa a haner a pherlair iniliu n yn y derbvniadau oddi- wrtb y tollau hrn. Byddai i'r awdurdodau liebl dderbyn yn ol yr un cyiartaledd ag yn bresenoi, ac ni ddeuai ond rhan fechan 1 i'r Trysorlys yn ystod y flwyddyn ddyfodol. Dis?wylid enill un fiiiwn yn ystod y ( flwyddyn bpn yn nhreth yr incwm, drwy 1 ei chodi 0 saith geiniog i wyJb geiniog. Yn bresenoi tynir ymaith 120P o swm yr S incwm pa,n fyddo'r cyfanswm o dari40 DIP, I cyn gosod treth arno. Yn y dyfodol £ bwnedir tynu 160p yn lle I20p. Pan fyddo'r incvm yn 500-p a throsodd y sn a dynir ymaitli tT dd ioop. Gosodir treth ( ychwanegol o 6c y géllwyn ar wirolydd 1 poethion, a 6c y baiil ar gwrw. ( f

YR YMGEISWYR SENEBDOL ? I…

'"^Y^MYGU YN EI WELY.1 . -N,…

CICIO I FARWOLAETH GYDA'R…

COSBI TAFARNWYR AM ]f FEDDWI.…

DIOD I WELLA'R WASGFA. ; tr._t…

CKEFYDDOL. 1.;

I,.,DAi)IW,AI-X',: "'ANGEUOL…

DOLWYDDELEN.

-I,FESTINIOG.I

"'penmachno; ..

[No title]