Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1.WJt 7, North Road, CARNARVON. r?4. HARMONIUMS, 5 octaves Quite new ?,' for j64, or 5s per month for two yea.)S. £6 10s.AMERICAN ORGANS, 5 octaves, with Stups, self acnng. Cash .66 10s. or 7s 6d permonthfortwo vears €]4 14s. PIANETTE, 7 octaves, trichord tre'dc iron frame, with a splendid case and massiv8.legs, stanøs 3tt.t0m.high. Cash or 10s 6d per mCtith far three yesra. SHEETMUStC uew, 48heets for 6j., post free. 600 to 3elect from lists sent for Id stamp. MANGLES, £2 5s and Y,2 IO-q, 5s. first pay- ment 2s 6J pcr)MOt.t)). CarDagotree. MANGLE, JE3, a.nd 10s.,tnst payment ami 2s 6d mntithly, very strong and durable <;pien<iid wringer. BAS1NETTRS. £2 to £3,. or 5s per month. CLOCKS, 2a-.for2s6dmoath!y, PHOTOS c¡¡J¡¡r,{dand franied izi massive gilt frame from a!)y Photo sent us for 25s at 2s 6d monthly. Photu enlctraad on receipt of first payment. Photo reduced to Stamps, 5s for 100 from any photo. Try them. 'iatal!"guc & price hst sent on.l'ecetpt of Id stamp. all and htspec-t our Stotk ppposite Carnatvon RaiiwayStatioi). MOORE'S MUSIC aiid GENERAL WAREHOUSE. CARNARVON. t ,Nn.,„.„ r N,)., ,„ ? ? „, „ „ GOFABWOH AM EICH ANIFEILIAID. Cynghor amser 1 iawh y tymhor piesenol. ?. ? ? ? Daj'pata' ?. ? ?.. O. ISGOED'JONfS, Fferynydd (Drwy ArMi.a'd) LLANRWST. Bo,tvd,wr i Geffylatt Sydd wedi sefyll ppawf am dros Ugain Mlynedd acfeUynneyncanmmoleih.un fel vcau — ??? ?M?l? YR ANIFAIL CYN ei roddi iddo. 11 A'R 141 1 y ;?? 0- i ANIFAIL PAN YN EI GAEL. Gwe!wch y Qwahaniaéth! Mewn Tins, Is a 2s yr un, trwy y POdt, 2s 3c. Llond Ilwy i'wyta i'w roddi i'v imifail bob nos neu bob yn ail npswrth swpera. 1'w gael yn BIaenau Ffesttluog gan Mr. Gratton; Pentrevoelas, Mr. Roberts, Post Office Eglwysbach, Mr. Lloyd, Draper neu yu ddidnul drwy y post am 1:2 neu 2/3. Porihiant digymar Loiau, Is. y Bag. HoH gynghonon y di weddar Ffarier enwog, DAVID GRIFFITH, ynghyd a phob math o gyti'uriaueraill i'w cael gan OWEN L JONES., E.P.V<S./ Agricultural & Veterinary Chemist, A othecaries Ha,'l LLANRWST. T IFITTED WITH CRYSTAL,MOUTHPIECr. ?%?M BfRECOMMENDED FOR THE REDEF & ? N CURE OF ASTHMA BRONCH!TtS.M B CATARRH. COLD <N THE HEAD. M tt. HAY FEVER.NFL.UE.MZAa'? ?B px?.c.?.))?'))Mm?.?!a rg?om ALL CWEMtiFTS OR POST FREE t3 STAMPS) t FROM THE WHOLESALE ACEMTSAVRTON&SAUNDERS H t49 DUKE STUVERPOOL_ J Dim arnbeuaeth am, daJ).o. ? OES genych eisieu gwerth sylweddol mewn BotBSBU, J ? A. Esgidiau, a Slippers, prynwcb bwynt yn ;{;H O. jr- y; m a e 4Lydd blyriyddol ygalwadaual eu spfydHadynpro6 hyn. Heblaw eu INyddau diguro bwy eu buii8in, ynident yn Orucbwylwyr i'r Esgidiau enwog, a cbyda.' u ystorfey dd anfert b</ i gyfariod aagen pob dosbart,h am b9hpriia.u,gaI1; y,'pr,ynwyr ddibynu ar gael y gwertb goreu yn bosLbl yn DICK'S, 21, High Street, Blaenau. Trwsir gyda pbrydlondeb gyda y lledr goreu. Detboliadmawro Leggings Dyniou a BecbgyD. Gaiters Bbneddigesau aBoneddigion. CyllillaRaspsCryddion. ?????T???? ?a???M??? ?????A???4??4M??AA?????MM<tMMtA? ?? ???? ? Z<?t????????????????E???v ? ??8a?' ? ? ? ? ? ?' <N ? ??? ?// ??? y? unig Fce!!dyg!n!aeth Od!o?et st S!c'* ''f ?\ ? ??a,?<?' ??B !&??j?L?-t/< f eewynwtit, y GymtT<a?t?wst, y StMnwfst, y Hyfe?wst, Bt??'N!?' «??Cyn'icTt&!stuAnystwyth,Ac!odau,Chwyddedig,D!<?yg M??? ? !?? ?.?S??MaeNaaNB'j t Dwc-, Stitches, &Poen&uynyCe?n an'Ochrau. tL—??? ——————?——— i?B?<?' ?? )? D.S.—Y m&e MeddygtnSstethau a!tano! 0 Bob MaLt?, <)- ? ? ? J?J?M?.—G'Q/ahM7t? y?('Mtc''ZetrMT?y't?M/'?)tye??(/(t!' t/ ? ??j?t ????a???*??t""M ?Mp y ??tcoa'Me?A ?y?! M)' &o& F0<e! o?MHaM. F ? ? ? ??a??* ??SH?<?S'\ GeHir ei gael gan bob Fferytlydd a G-werthwr ? ? ?t?. ?S?* ????????\ Meddyginiaeth am 2s. 9c. y botelt neu yn-ddidrnul JT??? ??? ? ? N J ? '??????\< gyda'rpostoddi-wrthyPerchenog. .?y ? ? ? S S ? ? "? B N?; ? ??< 'JOHN LLOYD LEWtS, ??????N??" ??T? "? ?<?.?th vr o?," ?r?mmS. ?S ???? ??"'???? ?W?ttt ?MWMWtT Pf??f????t???f?? ? PAPUR AT BAPURO. IT?YMUNA WM. LEWIS, 35, Church JL? Street, PlaenauFfestinio?, bys- bystl tdgo]Íon Ffestiniog a'r amgylchoedd ei fod wed] agor y masnachdy uchod, gyda'r dct-holiad goreu o bob math o bapuT at bapuro tai, yr oH wedi eu prynu amyprisanlse!afsyddb6!6ib!, asierba y gwerthir hwynt am y profit Ueiaf. Hefyd pob math o baent, brushes, oi!ion, a gwydrau, Pipes .cl" r agrys. Co6)wch yn Shop y Odraig Goch, Chufch Street RHYBUDD PWYSIG. D YMUN A George E. Gratton wneyd yn ? hysbys eto e]eni ei fod newydd gael S'foc FRESH i mewn o bob math o Hadau Btodeu a L tys!au, Hefyd ShaHots, Maip, Swedes, Clover Cvm- reig, Treioi! Rye Grass, LIwyn Idl a Ffacpys. YroH i'w cael am bnsiaurhesymol. Coflery cyfeiriad: G. E, GRATTON, Chemist, FÜl1"crosse, BI, f estimog. Davies' Wool Repository 26, George Street, Uanrwst. A GOOD Assortment o! Wool an d Quitted ?_. ?oods made by hand or machine. Sole Agent for LIanrwst & District for Harrison's Patent Knitting Machine. PRYNWCH HF??H!?r&?i?B?EF F???afr? '?ffa BROOKE, EHJU!!EMtU B! Tt JFLH&) Ac wrth wi?ey?? bynyarbediiarian. Ymaellwyaidfacho -DE BOM D — Yn gtyfach a gwell na Mwyaid fawro unrhyw dearall. Y mae Brooke, Bond & Co., yu gwerthu pwys o de allan o bob 30 pwys o de a ddefE- yddir yn Mhrydain Fawr. Y mae y ffaith honyn brawf goreu p werth y Te. Prjsiau Is., Is 2c., Is 4c., Is 8c, 2s., 2s 4e., a2s8cypwys. Gwerthirefgan Mr H.JONES, A.Ph.S.. Dispensing Chemist, Medical Hall, BIaenau. HEmjiHEDAUH AT Y GAUAF I bawb yn Mhobman. Dymuiia THOMAS ED.WARDS. ::PIATT E:F< Pest Office, Ffegtiniog a'r Farchnadfa,' Birenau Ffestiniog. HYSPYSU ei fed uewydd gael y Stoc -— fwyaf a gafodd erioed o BOB MATH 0 HETBAU, O'r gwneuthuriad a'r defnydd goreu. Nid yw et'e yu cadw dim o'r rhai aUraddol, ond nwyddau a ddaliant bob tywydd. Ceidw nwyddau y gwnenthurwyr blaemf. Bydd yn marclinadfa y Blaenau bob pryd nawu hyd 7 o'r gloeh yr hwyr. A MYDWEITHIOL! Bi. Fibstiniog. Ffrwythau yn ibatach liag erioed CMf rants am y pwys. Vn ddiberTus y ?oreu am y pris yn yr araah Hefyd y Currants gqreu sydd bogibl gael am 3?C y pwys. Candied Peels o bob math yn o. b ob,. math yn gyfartal isei. Mae y B!awe! Goreu wedi gostwng 28S. y pWFB. -AIL'" A A. "A.a. A.A.- A. A; AA'" AROSOD.; TY A SHOP helaeth a'chytleÙs y diweddar Mr. Humphrey Humphreys, yn Four- crosses. Am fanylion ymofyner a Mr. J)av;d R. Owen, London House, Trawstynydd, neu a Miss Humphrey?, Brynystyr house, BIaenau. ri7 LT I TE!! TJF dewch yn DVERMOL HOUSE, LLANRWST, DE RHAGOROL Am 1/7 y pwys, Cystal ag a geir am 2s 6c Anfonweb stamp cemiog am Sam ple. Anfoirn' ef i unrbyw Ie ar dderbyuiad Post Order 3c am un pwys, a, I-le y pwys, am bob pwya ar ol y pwys cyntaf rbagoriiaphrisy te. ADf<mref i Capel Cung\ Bettwsycoed, Doi- wyddeien, Trefriw, ac Ysbytty heb draul bob wythnos. Bydd fy ngIÙ:Ù'byd yn y l!eoedd hyn unwaitbbobwytbnos. DAVID WILLIAMS, Liverpool Housf, LJaDrwst. TONIC -BI.TTERS ?; (WedE ea w .neyd a QuiMEMe), Ydyw y ieddyginiaeth Oreu a Rhitaf at Yr Anwydwst, (awendid, Cur yn y Pen, Neuratg)a,aphob anhwy!der Gieuot. TONIC: BITfERS JONES' A gynwysa fwy o Quinine nag unrhyw feddyghiiaeth gyn'elyb a gynygiwyd hyd yn hyii i-'r cyhcedd. Yr oedd pris Quinine ddcng miyncdd yn ol yn i\vy bum waith nag ydyw yn bresenol, cto yr uu oedd pris y paiatoadau wueid y pryd hwnw ag ydyw y" n awi-. TONiC BSTTERS JONES Sydd teddyglyn i fyny a'r amser," ac nis gellir ei gum mown ansawdd a phris. Gwertiiir mewn poteli mawiion Is. a 28. 6c. yr un, ac a baratoir yn uuig yn y MEDICAL HALL, Church Street, BLAENAU FEST1NIOG CAN HUGH: JONES Cymrawd o Gymdeithas Gwydduniaeth (Llundain), ac aelod o'rGymdeithasgythu'iuI, &c. (Trwy Arholiad). At y Cyhoedd. DYMUNA REES GRIFFITH, Newborough Bakery, Biaen- au Ffestiniog., TTYSBYSU trigolion M A E N T W R 0 G, ? TANYGR1SIAU, a'r gymydogaeth, ei fod ynbwriadu ga'w gyda'r cerbyd yn ddyddiol, i werthu BARA a BONFECTIONERY, fel y bydd yn gyfleus i bawb eu cae! \-n n'resh bob dydd. Bwriada ymgymeryd a bod gartref ei hun er mwyn galw gyda theuluoedd a gwestai, er rhoddi cyfie iddynt eu cael fel y nodir. Teimla yn ddiolchgar am bob archeb gyflwynir i'w ofat, a chain" ei sylw goreu, gan dctiolch yn gynes i bawb am y gcfnogaeth dderbyniodd yn y gorphenol, ac yr hydera y caiffyr umhyw yn y dyicdol. ??? GWALIA HOUSE 62, HIGHFIELD ST. LIVERPOOL. T?YMUNA it. R. WILLIAMS wneyd yn -? hysbys i'w gyd-genedl yn Nghynuu e! fod yn Bookio ymtudwyi er's IlaNA,ei-, o) nyn- yddau i wahanol wiedydd y byd, yn ncinducl Anjel'iea, Canada, ac Awtralia., Ertyniaam yr un get'uogaeth yn y dyi'odul ac a iu yn y goi phenol, a sicrha y telir y sylw manylai' i bob dosparth o ymwelwyr, fel arferol, trwv eu cyt'ariod ar eu dyfodiad t Lerpwl, a'u rhoddi yn ddyogel yn y Steamers tyddont wedi eu dew is, Antonir pob manyhon am h\vyliad aHan y Steamers ynnglyn a phob cwmni ond anion am y cyi'ryw at R, R. Williams, Gwalia House, 62, Highfield Street, Liverpool. Free Stores i gadw Luggage. LletycysurusiyinY'eHvyra'rdrei': TV. A .SHOP AiR WERTH. TIVERPOOL HOUSE, RHiwsRYFDiR. ? Mae y Ty a'r Shop uchod ar woth. Cynwysa y Shop nxtures da, ac mae y Ty yn dy helaetb, ac yn cynwys 4 o Bedrooms, 1 Parlour, 1 Cegin, a Pantry, a Cellar o dan y. Ty a'r Shop. Maentmewniepairsda.. Am., ianylion pellach, ymoiyner a THOMAS DAv- IES, perchenog.