Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-=:===:=- -==: CYMDEITHAS ADEILADUiI LLEYN AC EIFIONYDD Sefydlwyd yn 1866. Wedi ei chorffori dan Ddeddf Seneddol. Prif Swyddfa:~1, SALEM TERRACE, PWLLHELI. Prltr -Swydclfa :-1, SALEM TERllA OE, PWLLHELI. Dyma un o'r Sefydliadau mwyaf llwyddianus yn y wlad. Os oes arnoch eisieu lie da i roddi eich Arian er cael Llogau, rhoddvvchhwy yn Nghymdeithas Adeiladu Lleyn acEifionydd Gellir talu unrhyw swrn i gyfrif y Gymdeithas yn un o ganghenau y Metropolitan Bank of England & Wales Ltd. Cronfa wrth gefn (Reserve Fund) ddiogel a chref. -l i ogel a c h ref, Aufouwch am y Telerau at yr Ysgrifenvdd, 1 SALEM TERRACE, PWQLIIELI. TEILWNG 0 Holl Amaethwyp a ChrefFtwyr Dyffryn Conwy. ProSad agymwysa ddyn i?w waith. Dyrmina johm BIRMIN tIM' HOUSE, Gycluabod yn ddiolehgar y gefnocraeth a dderbynia oddiar ldw ei gvd-amaethwyr, ao, ar yr un aeuhysbysu er^fcd wedi penderfynu yn ugwyneb y dirwasgiad presenol mewn masnach ^yienwi Dawb a dalant ymweliad a'i Fasnachdy eang, a phob math o Offerynau. Amaethyddol, Arfau Joineriitid. a Ciielfi amrywiol eraill, am y prisiau iselaf sydd yn bosibl. Hefyd, dymuna J. R. fcysbysu ei fod wedi ei apwyntio yn Agent i werthu yr Oil Engines, pa ra sydd i'w gweled yn gweitnio yn y warehouse bob dvdd Mawrth. Derbynia pob archeb y sylw manylaf, a bydd iddo yn bersonol ofalu ar fod yr oil vn cael euhan- on yn ddioed i w gwahanol gyfeiriadau. j W atling- Street, Llanrwst. E t JONES, SON, &CO.'S TEAS ARE UNEXCELLED. I is. iOd., 2s., 2s. 4d., & j 2s. ad. per Lb. ¡ I Special quotations to buyers) of 51b, 101b, and 201b Boxes. j   OUR ROVISIONS | Are aiways reliable, it otb ing| but the Rnest quality ad- ( mitted into Stock, j j PROVENDER ¡ | We ask all intending pufchas- j eis of FLOUR INDIAN CORN ¡- E | BRAN, LINSEED, ETC., to oatrun our prices be fore buying, s ? Bank Building? j LLANRWS j DILL tDAU HARDD Sulgwyn a'r Haf. CYN dewis eich DILLADAU ai y tytnl-ior dyfodul etvch i'r NEW LONDON HOUSE BLAENAU, i weled y STOCK sydd wedi dvfod i fewn yr %?., ,?tiinos y m fewn yr wythnos o ODILLADAU PAROD, ac., yr oil wedi prynu gau y gwneuthurwyr goreu yp y deyrnas, Pit rai a rydd foddlonrwydd i'r sawl a'i prYII- ant (ac nid slop goods iselbris i dwylloy" llytraid a siomi y prvnwr), yn cvnwys Siwtiau i blant a dysraion, Cotiau a Gwasgodau duon hardd, Troususau brethyn, Sailor and Knicker Suits, Cotiau uchaf ysg.tfu, Macintoshes, Hetiau, Ties, Crysau, &c., Canoodd o batrymau at ddilladau i feSMP y rliai a wneir mewn tri CiiwSTSTlCdl os bvdd ?„ngen, Gwarentir y fit oren, a sicrheir y bydd y prisiau yn gyfryw fei y dc-il gydmariaeth ac unrhyw fasnachdy o fewn y rlad. I-lefyd STOCK NEWYDD ddod i fewn o Jackedi, Capes a Macintoshes, fashioiuH-j i ferchcd a pblant. Hefyd Prints ac Oxford Shirtings fast colours, DefayrJdiai Dresses, Skirtings, Towells, Toilet Covers, Quiltiau, Cretonnes, Lace Curtains, Mecyg, Corsets, &c,, a llavver oNwyddau Agent i'r Llifwyr Bydenwog.—P. & P. Campbell, Perth. John WiUiamsjPerchenog. "BOVAL" C, GOFY?WCH AM B O -IV7' A L 11 ■ MALTED FOOD. Cymvys t y graddau priodol o" elfeiiitt angem heidiol mewn bwyd, ac y mae yn anmhiisiadwy fel bwyd i bobl weiniaid, ynghyd ag adgyfncrthu plnIlt gweiniaid, a'tt mliaethu yn gyftrdinol. Y mae cyfarwyddiadau llavcn i'w cael gyda phob tin. Plis rhesymol dan faintioli, 6c a Is. Ar werth gan Ir HUGH JOKES, A.Ph.S., Dispensing Chemist, Medical Hdl, Blaenau. PENLLYN TERRACE, Penrhyndeudraeth. rry, vnghyd a gardd helatth ar osod yn y lie uchod. Am bob manylion yroofyner a ME. Momus ROBERTS, Coal Merchant, Penrhvndeudraeth.