Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Plas yn Penrhyn, [MINFFORDD, I Fwysig i Amaethwyr ac eraiiL T?Y)YDD MAWRTH a dydd MERCHER, -? Chwefror 21 & 22, bydd MR. JOHN PARRY JONES yu cynal Arwerthiant Oyhooddus yn y He uchod ar gynwys y ty, yu yr hwn y mac pob math o ddodrefn harddadefnydd[()L IJefyd gwerthu' pump o Wartbeg, Cascg, EboL Troliau, E"ydr, yn nghyda phob math o Dcchteuir am uu-ar-ddeg y boreu y ddan ddiwir.od. Telernu—Anau Pared. Gwcrthir yr oH o'r pethau aHand y dydd cynta< set yr Slain, a'r uU o bethau y ty yr ail ddydd, ccf yr 22ain. CAPEL BACH. Earkch. DDYDD SADWRN, Mawrth 4ydd, ]893, ? ? bydd y Mri J. PARRY JONES & EvANS 'vii gwerthu yr oil o ddodrei'n ty y diweddar Mr Owen WilHaniS, o'r ne uchod. A T B A N/V L3 SYDD AM SIWTIAU Newydd at y Pasg.! T?YMUNA LEW!? DAVHS ?_?/ ('ynt Cutter and Diaper yn y Co-opprative Stores) hysbysu ci ho!! gyfeilHon yn gyft'iedino! ei fod wedi derr'yn Ktock hullol newydd a ehus at y tymor dyfodo!. Amrywiaeth ardderchog o Coatings, Snitings, a. Trouserings, mewn piaia a tigered Vicunas, Fa!iC'/ CvGrcoatings, Blue a Black Serges, Irish, Scotch, a Welsh T\vi eds. Dyma. i!yfle amSlit ysbienydd p.t y Pasg. G'.Ta)'<ntir y rit, sty'e, a'r gwnenthllriad go:eu. Mae Lewis Da.vi(-s yn adnabyddus yn yr ardpi re! Cu)ter Hwyddtaur:se!'sb!ynyddoedd, :.c hyde:'& ir'.vy d;iiu s\ lw l i be.b orde:' a y:Kddiriedir iddo, y ran helaeth o FcflJogat tl y cyhoedd. Hafyd dymuna iiysbysu (;i fad yu gwneyd nc yn tnmio wedt eu prynu me\vn Jlfücdd erail'i. De\vch a'ch brethynau cartret a phobreth sydd genych, t chewch en ;wne.) d Hr y rhybudd byraf ac am y pr'siau isela.f. cofil7vell y cyfeiri&d, 3, BOVvYDD STREET, B!aenau Ffestiniog. At Berchenogion AmfeiiMd. T)YDD Soi? Syche.!i?, sef y 'Dry j[? Por?r Grains !\v ?ae! ie! o'r b!aen gan JOHN Fest.iuiog, gan ha un y CGii' munj.lion y pris. i ENlíU FlnsrrINIOG.. I GWAUA and Private II 110 T E L. T? YMUNA MRS C'. LEWIS hysbysu y -° — cyhoedd ci bod wedi ait-agor y ty uchod, ac ei iod yi-, meddu ar bob cyf!eusderau. Darpeiir prydan ar !yr rybudd. Hefyd cedwirgwelyauwedi cu fill yro ya dda, a hyny a: y tclcrau mwyaf rhesymo]. Darpcrir bwydydd ar achoston ucniduol, megis priodagau, &c., ar aniodsu penodo!. Gus,orE!' ygtafelioedd at gyha.! pwy!!gorau, &c. -1-1-1- HYSBYSIAD. GOHmlRydddith ar "John Paton y Jf Cen;1adwr," yn Engedi, Ffestilll()9, Chwefror 2Yair!,i CHWEFROR28ain, oher'wydd lod John Parry, Uanarmon, yii darlithio yr mi rtosun yn y peiittcf. WAITED. TJ'OUSEMA1DS, Kitchen Maidp, & General Scrvaut. A,, itli good character. Apply at REGISTRY OFFICE, Bcttwycoed. Troth y TIodion. /"??WNEIR cais arbenig? ar L bawb 1 ?jy sydd heb dalu y Dreth uchod, i wneyd hyny yn uniongyrchol, gan fed galwadou y PIwyfyn doy!edus ynghorph y mis hwn, a chan tod y Dreth yn ddyledus cyn hyn, ac nid yn mis Mawrth f: y tybia r hai. Y SwYDrCGION PLWYFOL. Sales by Messrs Robert & Rogers Jones. DOLWYDDELEN. Carnarvonshire SALE OF VALUABLE LEASEHOLD PROPERTY. MESSRS ROBERT & ROGERS JONES, beg to announce that they have been favoured with instructions to sen by PUBLIC AUCTION at. the ELEN'S CASTLE HOT.El), Dolwyddebn, on SATURDAY, February 18th, '1893, at two o'clock in the afternoon, subject to conditions to be then :ead, a!! t!iat substantiaHv buiit Leasehold D\vetHn.s;-ho'dse and Shop, situate in Station Road, Dolwyddelen, and known as ''Man- chester House" in the occupation of Mr. Owen Lloyd, and containing Shop, Kitchen; with good cellars underneath, 3 Bedrooms together, with an excellent Garden, and out- lmi!clings, consisting of Warehouse, W. C. Coalhouse, &c. The property is held under a Lease dated the 20th day ol' April, 1875, for the term of 60 years at an annual ground rent of 2p 12s 6c. Immediate possession may be had. For further particulars and conditions apply to Messrs GRIFFITH & AljLARD, Solicitors, Llanr\vsr. or to the Auctioneers. Important to Estate Huiide. Contrac- tors. Fa.ne)S, Lodging Iloueekeeperr. HeU e- holders'. and others. ?\N TUESDAY, February 4th. and eve)y day ?,/ to the end of ihc month. the who?e of the Stock-i)'tr:n c fit BIRl\íINGHAÜiI HOUSE, WATLING STREET, LLANRWST, Will be sold by Public Au-.tion. F.,r the COIl\'Clác'C0 of intending purchasers, the auction- eers rcspectMty beg to announce ths time the Sale wHi commence each dav. Igt week— Tuesday, February 14th, at 12 o'clock nann. tlith, at Friday 17<h. at (! Satuiduy, Ibth, at G 2nd w, ek— Mou'ay. February 20th, at C o'clock iti'the) evening'. Tuesday. Februn.ry 2[8t. at 12 o'clock noon. and € o'clock in the evening. Wednesday, Friday and Monday February 22, 2-t, and 27, at 6 o'clock en.h evenin.p;. Thursday and Sututday. February 23 and 25, at 2 o'clock each anernoen. and 6 o'clock each evening. Tuesday. February 2S, fit 12 o'clock noon,and C o'ctock in the evening. T Terms—Cash. I)ir eiitirc rein, The Shop will be open by entire new management ?v Mr lohn Roberts. Tai, '3n the 8th day of March, 1893. B&s!! Inn, Lianbodr. Wednesday, February 23, 1893. 11HE whole of the Household Furniture, — Stock in Trade, and all other eM'ects. Sale to commence at 12 o'clock prompt. Teuns—Cash.. Ar wertb neu ar osod. rrl a SHOP lielactli-, ac mown sane hynod — ianteisiot i wneud mnsnach eang. Ymofvner Mr G. G. DAViES, GLnvpwIl ViHa. The l.ganvst &. Vale ofi CoE-#vay Auction Mzrt. (Near the Lbiiwst Bailway Station). /i ESSRS R. HUGHES & SON beg to llM- anounce that their next Periodical Sale of Horses, Fat & Store CattlE' &Shecp, &:c, wHI take place on Tuesday. February 21st, 1895. Further entries respectfully solici!ed. Sate at 2 o'clock p.m. 1 Month Credit upon Fat Stock, and 2 Months on Store Stock upon approved Security, j N U'E a youth as under boots, and a good 'KITCHEN-MAID. Apply ROYAL OAK HOTEL, Bettws-y-Coed. WANTED QMART IMPROVER to Grocery and Corn ? Trade. Address—'Rhedegydd' Ohice. j i YMRYSONFi AREDIG. CiY N !IELI,r,, yr.,tiehc)i mewn m'aes perthyn- 011'1' GI aFes Bote), Mt'entwrog-, dydd SADWRN.CHWEF.25aiu. Amy manyli.nj wder yr hyspysleni. ARDDANGOSFA GEFFYLAU Blaenau Ffest!Fnog. ?WAHODDIR Tenders am am?au y New ? Market Square, 100 Dath wrth 100 IIath. gyda byrddau chwe' troedfcddo nclrder, ac hefyd am amg!Ju y New Market Square, 100 hth wrth 100 Hath,; gyda byrddau fair troedffdd o uchdcr M tti-.iii troedfedd o lian nwehlaw y byrddau. Anfoner y Tendos i mi. ar, neucyny23ain o Chwef. 1893. Ni ymrwymir i dderbyr. y c" vnv" c isal, na'r uu cynyg ara)!. A. L'L. HOW LAND, Y.sc. STOCK-TAKING S ALE. Ciipio Allan Stock y Ganaf Y mae a Chnccieth, Fei alter ar ddiwedd y tymor, am ghrio aHan yr holl stoc am brisian a sicrha en Ihvyr werthiant. Y mney cyfaD wedi eu prYllu ar y telerau g'oreu &ydd ddichonadwy, ac fe fydd rhau fawr yn caei eu gwcrtliu o dan brisiau y gwneutburwyr. Cofier g'wHesr gostyngad sy!weds!o! yn adran, a.s yn ys* ho!! f<vyddaM. Cynbwysa y stoc pob math o Nwyddau Dresses, Serges, Fa&t, Color, Isiavy Du, a fancy Serg-cs, French Merinos, Shot Romespuns dauied.a Carmeime Cloths, Givlaric-iii Cartrei, at Grysau Dynion Cwiltiau, Capes a }\11 'nery, i'w clirio am oddeutu haner pris, Over- coatp, iwtiau, a Re 'y Mades i Ddynion a Phlant. Dechre,Air y fstin âog, Dydd Sad'\rnJ m reg. r M v J Å. -■ — I W. S. ■ Williams, ,i' r /7- 'It'll' r ,'J õ:. 'W; ;( t 0, "er. U ''I' \it) I I I I ") I \'i i U L ,0 j" i -? ? ?'   YN arddangostirfj(QC WE1WYDO 0 Garpets mewn BRUSSELS, TAPESTRY, EEDDER-MINSTEK hefyd rhai gyda borders i wneud Squares, patrym?u, a lliwiau hollol newydd. Hefyd OILCLOTHS, a LINOLEUMS, pob lied o hanei- llath i 4 llath o led., Oilcloth Hatheu o led, 6c., Dwylath eto, Is. Tua 500 o barau 0 Lace Curtains o Is. y par i fyny. Tapestry Carpets o Is. y llath i fyny. Brussels cto, 2s. 6c. i fYIIYI I   B l acitau Ffesti AtgraH'wyd a chyhoeddwyd ga'T. W. Uoyd Robt-tt?, Hig)t Street, B}aer?u Ffcstiniog.