Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

—Ivy Tanygrisiau.— 1867 Gan WILLIAM JONES, Tailor and Draper, Mae y Stoc fwyaf ardderchog at y Tymor prescnol, ac yn g-warantu Be BRETHYNAU ?&OREU. ? TORIAD E B OREU. ? GWNEUTHURIAD J?OREU. y FFIT ? OREU. Ac aiT! y prislau Mwyaf Rhesymol yn y Wad. Viii lIT t;, \l?{1! 111 WJ1; @J rllJl1 IJJIJ V)J} lt\U John Elias Jones PRACTICAL & FASHIONABLE TAILOR, Duifws Terrace, Biaenau. Ymgymerit a. phoh math o wa th tei'iwr yn y styks mwyaf diweddar, ac ar y teierau mwyaf rhesymol. HYSBYSIAD R HAGBATIATOA WL. Cynheltr A Et- budd 8EINDORF ARIAN OAKELEY' YnystodyrHAFNESAF. WAITED. QMART Improvpr to the Grocery and Corn Trade. Apply in own haddwiitiug, Rhedegydd' Office, Blaennu Ffestmiog. DALSER SYLW. T? YMUNA MORRIS JONES, BIaen- —? bowydd-hodst. gynt, hysbysu ci gyfmU- ion a'i hen gwsmeriald, y bydd yn ymweled a HIaenau Ft'estiniog yn fisol, N,ii No 6, Lord Street, crrhodd' cyncusdra. !'r<'yfiywidaiu ac i wastadhau eu cyMlon. THE LLANRWST & VALE OF CONWAY AUCTION MART. (Near Llanrwst Railway Station). MESSRS R. HUGHES, & SON, beg to announce that their next PERIOD- ICAL SALE of Horses, Fat & Store Cattle, Sheep. & will tke place on TUESDAY, the Sistdayof FEBRUARY, 1893. Entries lespecti-'ully requested. Sale at. 2 p.m. 1 montns credit upon Fat Stock, & 2 months .on Store, upon approved security. London & ° N. W. Railway. Arddanghosfa Geifylau, HWEFROR 21, 22, 23 a 24, I893J PANTOMiMES, &c. yn Chwareu- dai LLUNDAtN. Ddydd 1AU, Chwef. 23aiu, bydd TREN R HAD Yn rhedeg i LUNDAtN M y canlyu— a.tc Biaenau Ffestiniog 7.0 Roman Bridge -7. 1 Dolwyddelen 7.18 Pontypant 7.24 Bettwsycoed 7.37 H'inrwst a Thrcfriw 7.48 GeIIh- at os am ddnu neu chwe' diwrnod. Gweler yr hyspyslcni. Y OHWABEUDAI, DDYDD SADWRN, CHWEF l8, 1893. TRENAlLrRHAD i LERPWL, Manchester, a Birmingham, M y cauiyn— a.m p.m. Biaenau Ffestiniog 7.0 a 2.40 E-olwyd,tielan 7:18 3 M Bettwsycoed 7.37 3.17 Liannvst. 7.48 3.28 Gwcler amser dychwelyd a manylion eraH! ar Cwliiiij. G. FINDLAY. at Beswch, Anwyd/.&c., ? Y Feddygimaeth Anifaeledig at Beswch, An?yd, &c., OUGH M IXTURE Y Fcddygunaeth f\vyaf cfFeithiol er :hyddhau yn uniongyrchol Beswch, Anwyd, a hell anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysg'yfaint. Wedi ei ddarparu yn unol a chyn'urcb icddygol h,,ii a phronadol, a'i gymtiwyso gan y Peichenog yn y fath fodd ag i roddi rhyddhad uniongyrchot, a rhoddi attalta ar irritation, a ehynorthwyo i g<el y pesychhocr i fyny, gui ireiddiu yr hoU Frest. Mac y Pesweh inwyaf hirarosol a chaletaf yn Ilc)i i fyny i'\v ddylanw&d, yr hyn a deimlir yu umongyrchol ar ol ei gytneryd. Bydd ihoddi pra\vf arno yn sic'vydd na bydd.dim ychwaneg o Besycim Caled, Diffyg Anad], na nosweithiau o Golli (Jwsg. t) Gofynwch am yr uchod, a gofal\vch na chymenvch efe!yc!uadau diweith yn ei Ie. Ar werth inewn potdi ]s lc, a 2s 9c. Dim ychwaneg o'r Ddannodd a Neuralgia, trwy ddefnyddio Gratton's Toothachine I Dyma. y Feddyginiaeth fwyaf eScithiol at y DDANODD, a GwaeUJ yn y' Gtvyneb, A ddarganfyddwyd etc. Anhwyideb ar y Gewynau Iiyny sydd yn cysylitu y Danedd a'i, Ymenvdd yw v Tic, Neuralgia, y Ddannodd, &c., a theimlir y boen ar hyd en cwM ac yu y cylchynol. Achosir ef weithiau g:(n ddauncdd pydredig, or.d achosir y GwiR TM gun wendid gewyno!, nychdodgewynoleithafol.neuanwydcyft'rediuulyncaelei ddi)yn gan ddyrygwch yn yr ystumog. Bydd y boen yn aiiil yn cynhyrfu mcwn cynhesrwydd, inegis yn v gwely; brydiauei-aiHcy!thyrfircfganuern],diod oer, &c. Panctteithir a'- ygewynauhyny sydd gewyiiati b?-n,?, sydd yu dwyn cysyUtiad at- daiicdd niweldn' y rhanau blaen o'r gwymb, oddeutu esgyrn y bochau ac mewit achosion cithatol ni\vcidir y Ilvgaij. Y DRINIAETH. Yr unia: wir Feddyghuaetl. i'r Auhwyldeb Poenus hwn yw defnyddio cviTy'riaucryfhaol a weithreda. yn uniungytchol ar y gyfundrcfn EwynoL Y mae Hawer math o'r cyfryw, "Gpatton's ToothaeMne." Yn gyffredin rhydd un DOSE rhvddhad niewn dcng mynyd, ac yn yr achosiou mwyaf eithatol ni bydd yn angearhcidiot ond i barhau gweithrcdiad y 'Feddygi)iiaeth ti,y gym(,i-yd dwy lond Ihvy de pob pcdair a\v). Dylid cymetyd dwy o GRATTON'S LIVEK PILLS bob nos cr iuuynCl'rfhau gwcithiediad yr Afu, a. yheolfiddio y Culuddiun. Cyn tynu eich Danedd, rhoddwch brawfary Toothachine. Ar werth ntewn potelau Is 1 iLe a 2s 9c yr un. 2 a 2s 9c yr un. At Gyrn a Defaid deSiyddier PAENT GRATTON. At Wendid a Llesgedd G-ieuol. cymerer QUININE ac IRON TONIC. Parotoedig yn unig gau G. E. GRATTON, A P S A. FferyHydd &c., 24, High Street, BLAENAU FFESTINIOG. Pw cael.g-m W. PowcH, Gn.ceT-, Dwyryd House J, 0. WiUiamp, Grocer, Church Street; W.Evans&Cu., Grucer, Mdjket Square ;R. IZobert-9, Post Omce. Tanvgrisinu; J. n Wi!I)an)s,MeirionU(.usc, Lhju, R. Edwards, Medical HaH, Pc!uhyndeudra<'t!i; Owen I. Jones, FferylIydd.Hanrwst. AOWQW GOEDEN. MEDDYGtNtAETH t BLANT. O'u Genedigacth hyd nes caftbnt cu Danedd, =>JENKINS' GOLDEN' DROPS. 1'w t-oddi p:m fyddont yu Flin ac yn r\vroddiparii'ydd()utynCyfogieuB\vyd. I'w roddi pan fydd y Haeth yti cawsio. i'w roddi pan fyddunt yn. Boetti ac yn y Fevei-isli, i'Wt'oddiijwystroFfitiau a CfttVuisions. rw rodd i pan fydd yCaiusyucInvyddedtg." I' 1'w roddi p!m fyddont yn cae! en o-eipio. rwioddipaniyddantynnacaucysgu. i'w roddt i leddfu y been pau fyddont yu tori eu DJn'dd. Fw i-cddi pan iydd gwynt yn yr YstUUlog a'r Bowels. rw J'oddi pm fyddl Cofic zi"r Criiiiij). Sold by all Chemists, In Bottles, 1/1, each. Inventor and Sole Manufacturer, I T. JEms, OHEMIST, PmAMG.   L?Kt??  ¡ MR EDWARDS, SURGEON DENTIST, PORTMADOG, A DDYMUNA hysbysu ei foJ, er mwyn eyHen?dra !'r rhai nas gaUant ymg? /-? hoft ag efyn ystody dydd, wedi peadertynu c?dw ei HwyddS? yn Fourcr? sea HlaeEauFiestiniog,ynagored IIYD NAW ü'!{GL()f1H -BOB NOS LUN. Dechreuir DOS Lun neaaf, Medi laf. Hefyd ¡,p.llir: iI;r eledilx. b dydd r1 0 12 i hydGyvhwyr. GOFALWOH AM EICH ANIFEILIAID. Cynghor a:nserol iawn y tymhoL- prescno!. D ,lrpal a 0. Isgoed Jones, FFERYLLYDD (DRWY ARHOTJAL,, LLANRWST Bov(l1VJ'I Ge[flllau Sydd wed! set'yll prawf am dros Ugam l\l1vncdd, ac fcHy mna yn canuiol ci Imn M y canlyu:- J l ?-I L, <t1 ö H Z-4 Z 0.-4 O:g o r; Çii I-CD Q) AR 1-4 1 -1 H <Z 1. 4 PC,?q F4 ;¡k.  H <4 -1  Z Z 0   7 <Q  I,- I. P-i GweSwch y QwahansaethH Mewn Tins 2a yr un, trwy y post 2s 3c. Lioud llwy fwyti. i'w roddi bob nos ncn bob ya ail nos wrth swpera. Porthiant i Loiau am is y bag HoU gynghonon y diweddar ffaiier enwog David Griiiith, ynghyd a phob math o Gyft'uriau er;.iilliw c;)el gaii UAVEN I JONES, E.P.V.S., Agricultutal and Veterinary Chemist. Apothecaries' HalL Llanrwst; r\v gaelyn B.FestiRioggan Mr Gratton, Chemist; Penttefoclas gan Mr Roberts, Post Office; Gwytherin gan Mr 0 D Jones, Grocer Talybont, Conwy, gan Mr Edwards, Post OHicc PcHniachno gau Mr R Thomas, Drllpel';E.;h\rysbach ga.ti Mr Rt \VilLiam, Grecel-. TO ? LET ?? ???? ? FROM the 1st of March next, the pleasant roomy Cottage' of COEDWIG, with good garden and field of one acre, pigstves, and good offices complete, faciug the south, just above Borthwen Fawr, Minitbrdd. Apply to A. OSMOND WiLLIAMS, ESQ., Castell Dudraeth. ARSAM AR EIDDO RHYDD- DDALIADOL (FREEHOLD,). MAE API IN i'w cael ar eiddo Rhydd- — ddaliadol yn unig, yn ol 4p. ycant,gan y Mri. DAViD JoxES & ROBERTS, Cyfreithwyr, Llaurwst. MANTEISION A CHYFLEUSDERAU — YchwanegoL Uu o fasna.shdni mewn ardal a sicrha radlon rwfad ac a weithn atlan yr egwyddor da:wg hono a elwir cribJdeiliaeth. Mantais achyQeus- dra aumhrisia.dM'y i'r cyhoedd yn yr atdal bon yw fod WiUiams & J one, Btaenbowydd House, Lord Street, Wed; Mcrhauhen fasnachdy Mr MURiUS JONES yr hwu sydd yn yinadael o'r ardai. ALe hen .fssn'tchdy Bhtenbowydd wpdi ei heiae hu fel Hg y gwerthir pob Nwyddau Grocery sm y prisii.u mwy..i fhe-ymo!, tra ar yr un p!yd y rhoddir pob sicrwydd am burdeb y cyfr) w. B[awd:n Ctt,,r a Lerpi%,I. Maey 4 H's wedi cni!i Ka.!c iddynt ell hunaiti ?el blawd nad oes ei rng"ora<:h, GLO t hag!l"ol am bris mor resymolag y ceir efynitunnm. CairCigoeddSresaroly taf o lonawr, 1893. Mae Williams n. Jones yn benderfynol mai fu hntnean a gaitfÏod ';gwal'lunaethu y cyhoedd" trwv roddi iddyut y iiA yddtiu goreu am brisiau to.; a rhet-yn'ut, a rboddt ell U', ed ar ben yr pgwyddor 0 grib-ddeiliaeth, a ehúfl, idio yr eg- wydoroArtan pared. Diolchwn I hen gm-sineriiiitl yeyfaill Mr Morri Jonce am burhad c'a cefnolIet.h, a sictheir y rbodfiir iddyiit y Boddt< nrwydd Llwyraf. WILLIAMS & JONES, L&te Morris Jones, Lord Steeet. DALIER ? SYLW. /?OHIRIR Cyfarfod L!en?o! a ?jr Cherddoro! Cape! Seioo, L!anrwst, hyd cos lau, Cbwefror a3Mo, 1893. W. J. ROBERTS, Ysg.