Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

YSGOLORIAETK I BLANT GWEITHWYRI…

News
Cite
Share

YSGOLORIAETK I BLANT GWEITHWYR OHWAfiEL OAKELE f. Deallaf fod yn mwriad lluaws o fy nghyd- weithwyr yn y Chwarel uchod i geisio sefydlu ysgoloiiaeth i'w plant eu hunain yn yr ysgol Ganolraddol S) del bellach yn sefyll wrth ein drysau fel ardalwyr. Hyderaf na bydd i ni ballu mewn cymal na gewin, nes ei rhcddi ar y lliuellau diogelaf a mvvyaf manteisiol i hvyddianfc pob dosbartb, yn neillduol plant y gweithwyr, y rhai yw mwyafrif ein cymydogaethan. Rhaid i mi addef fy mod wedi cael fy -domi yn y ffaith nad. yw ein gwyr blaenllaw a'n harweinwyr addysgol. wedi cymeryd mantais ar golofnau ein newyddiadur lleol, i alw cin s,, lw at y cwestiwn a'i ddadrus er enyn ynom y dyddordeb a'r ymdrech dyladwy tuag ato. Gall ardal Ffestin- iog ymffrostio yn eimanteision addjsgol ynghyd a' r safle ucliel ac anrhydeddus a hawlia ar y rhestr gau arholwyr y Jlywodraeth, ond nid yw hyny yn ddigon o esgusawd am ein harafwch ynglyn ar ysgol Ganolraddol. ond yn hytrach yn byrnbyliad i'n huohelgais teilwng, a'n pybyrwoh diflino. Nicl wyf mewn mi modd yn ddall i'r ffaith fod nifer dcla o'n boneddigion a'n harwein- v, yr wedi rhoddi eu dwylaw ar yr Aradr ac heb earych o'n ho! ond yn gweithio gyda'r diwyd- Iwydd deilwng ohonyut mewn Cyngor, ac wedi addaw cynhorthwy arianol canmolad IYY: ond rhaid addef mai jchydig mewn gwirionedd wnaed genym ni M gweithwyr hyd yu bvn. Eithaf parod wyf i 'addef nas gall yr uii*' c, ohonom wneyd rhy w lawer mewn ystyr ariailiol. tlyweder, ond y mae posiblrwydd i'r l u wneyd gwyrth, ond eu cael yn un, ac arcs yn un gyda'r ewestiwn dan sylw fel pob ewestiwn arall. Parthtd penawd hyn o ysgrif uid wyf yn berson- 01 wedi fy addfedu ar y ewestiwn, oblegid y m ;e iddo ei ddwy ochr; ei fantais a'i anfantais. Hyderafy bydd i rai o'r cewri loeuwi eu barfau i wneud cyiiawnder ago ef, tra y byddaf fi yn oeisio troi careg neu ddwy ar wyneb y maes Dywed lluaws mawr o'r rhai aadfctaf eu barn fel arweinwyr addysgol ein cenedl na wna nifer dda o ysgoloriaethau ateb y dvben uwchaf ynglvn a'r ysgolion dan sylw. Dywedant mai y rhai yfiyma eu bamgyffredin a gipia'r ysgoloriae'hau, ac mai nid yr rhai cyflyiiiaf bob amser yw y goreuon. JTodd bynag am hyny, cytuna pob un yn ddieithriad y dylai i'r addysg fodyr un fwyaf buddiol, a'r tal a godi'r am dani fod yngbyraedd y lluawF. NilI addysg fuddiol a dyweyd y I'.eiar yn pobpeth a gyfrenir yn ein gwahanol ysgoUou eiienoL ae uwchraddol. Ond y mite Dtddf Addysg Ganolraddol yn wertlifawrccach o lawer am ei bod yn eynwys Adrauau yr Addygg Oelfol (Technical Education), y rhai a joddwyd i mewn drwy ymdrech egniol a di-ildio- yr aelod anrhydeddus a gweithgar dros Meirionydd, y rhai sydd fel y canlyn, ], Unrhyw un o'r cang- CUlli, Gwyddor a chelf; ac yndarparu y gellir rhoddi'r by fforddiant mewn unrhyw Un c-honynt. 2,- Defnyddiad arfiiu a cberiio mewn clai, coed, mu unrhyw ddefnydd arall. 3, Jihiiyddiaeth fasnachol, llyfr cofnodaeth llaw fer. 4, Unrhyw L nc arall cymhwysadwy at ddybenion atnaeth- gweithfaoedd, celfyddyd, neu fywyd nwsnacho1, ac ymarferiad yr hyn a ellir ci ddyn- ff)di mewn cynllun neu gynnygion. Mae genym ,???b 110 i ddisgwyl y bydd i gynllun ein hvsgol ? gahoiradd gynwys y darpariadau uchod iyn? "helaeth; modd y gallo y sawl a ddewiso ddysgu rhywbeth am egwyddc- rion gwaffh See. C red wyf inai gwaith da a wnaem fel gweithiwr wrth neillduo 'un mis' o bob blwyddyn er gwneyd casgliad teilwng at addysg ein plant os llwyddir i gael unfrydedd ar y ewestiwn, Un aufantais yn ddiau yn nglyn a ni fel gweithwyr er cael unfrydedd yw, y ffaith fod un ran o dair ohonom yn byw tuallan i'r ardal ac oblegid liyuy y bydd plant y 'drydedd ran allan o gyraedd yr ysgoloriaeth am y ceir ysgol iniici i'w cartrefi, ac oherwydd hyny yn elai costus iddynt li wy. Ond os byddwn yn ddigon unol ac eangfrydig gallwn yu hawdd yn chwarelau Oakeley yn itiiig wnbyd darpariaeth o £40 yn y flwyddyn, naill a'i er rhodcti ysgoloriaethan, neu er estyn cjnhorthwy i'n plant er eu galluogi i gyraedd yr ysgol gam iradJ. Bydd ge iyf ragor os yn dder- byniol. Talywaenyd.1 Talywaenydl R. J. WILLIAMS, [Ewch yn ml;;en,—GroL,]

' PENILLION COFFADWRIAETHOL

WYLAF UWCH EI DAWEL FEDD,I

». LOUT 3 MORGAN ELLIS. I

BLAENAU FESTINIOG.I

[No title]