Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Y--A'RI Y SAETH A'R r/YVA-

BETHESDA.1

ICYNGOR SIROL iEIn!IONYDD.

MARWOLAETH "MR DAVID JAMES…

BLAENAU FFESTINIOG. I

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. Bydd yn dda gan ei luaws cvfeillion glywed fed Mr. Gomer Evans, diweddaf brif-athraw ysgol Macncffercn, wedi pasio aiholiad Mat- ricvlation yn y dosbarth cyntaf yn M hrifatln ofa Llundain. "Beth yw y Beibl" ? TracModwyd anercliiarl ar y mater ucliod yn yr Assembly Rooms, Blaenan, no., Fercher. gan Dr. Griffith, yr Undodwr. Daeth eynvilliad lluoson; yn naliyd, a rhoddwvii iddo wran- rlawiad astud. Cafodd ycliydig o gymeraihvyattii ar derfyn ei araeth. Trenau rhad.—Dymnnir alw syhv at y tren rliad sydd yn I hecleg- liyd y London & North Western ddydd lan nesaf i Lundain, Gellir aros am ddau lieu am chwe' diwrnod. Y prisin,n ydynt lis acl6s6c. Hefyd bydd tren rhad yn myned ddydd Sadwrn nesaf, Chwef. 18fed, i Lerpwl, Manchester, a Birmingham. Byddin "Iechydiuriaeth'Dydd Sadwrn> a'r Snl diweddaf. bu rhai o swyddogion blaenaf y Fyddin yn cynorthwyo i agor y Barracks newydd, yr hwn sydd yn adeilad hardd ac eang. CLthvyd cyfar- fodydd llewyrchus iawn. Yn nglyn a'r agovii.d darperid gwledd o de a bam brith, yr hwn a fwyn- hawycl gan lu mawr. Dirwcbt —Cynhaliwyd cyfarfod dirwestnl yn Schoolroom Jerusalem nos Sadwrn diweddaf, o I dan lywyddiaeth Mr Thomas Roberts, Aelybryn. Dpchreowvd trwy ganu ton gvflredino], ac i Mr John Hughes. Henar View, ddarllen a eweddio. Ton gyffrrdinol. Anerchiad gan y llywydd. Ton gan Mr Evan Evnm, Tabernacl, a'i borti. Adrodtliad gan Miss Ellen Jane Davies. Eto, gan Mr John G Evans. Anerchiad gan Mr Evans, Stationmaster. Dadl gan Abigail Owen a'i chyfeillesau. Ton gyifredinol. DarlJeniad gan Miss Kate A Robert?. Anerchiad gan MivJuhn 0 Jones. Trawsfynydd. Eto gan y Parch E J Evans. Pemhyn Hefyd gan Mr Jones (Ffestin- fab). Drwg genym ni. ac yn sicr dyna ydoedd teimlad cyffredinol y cyfarfod. fod ein cyfaill selog yn ein gadael, drwy synrmd o'r ardal i fyw. Coiled fawr i ni fel caredigion dirwest. fie yn enweJig i eglwys weithgar Bowydd. o'r hon y mae yn aelod, na chawn ei wasanaeth ef, ond ar dT o, eto e-in (lyrriiiniad i w y bycl(i Mr Jones a'i briod yn llwyddianus yn y Fenthyn, ac y bydd Teml Deudraeth a'r eglwys y bydi? y biawd yn vmaelodi ynddi, ar eu benill o'i gaol gla hwynt. Dymunir hysbysu y bydd cyfarfod i?y,-Ift )?-,N,ynt. nghape' Ebenezer nos Sadwrn nesaf, yn nglyn a thrwyddedau y tafarndai felly bvdd yn bwysig i ni. fel caredigion dirwest, a'r ardal yn g'vNred- inol, wneud ymdrech i fod yn bresenol. Bydd y cyfarfod yn dechren am 6 o'r gloch Cofier na fydd cyfarfod dirwostol yn Jeiusalem hyd Chwef. 2oain.—T. ROBERTS. Cymdeitlias y Mashaclncyr— Mewn pwyllgor llnosog a gynhaliwyd nos Fercher, pasiwyd yn unfrydol anfon y ddeisob (yr non sydd wedi ei har wvddo ran yn agos i ddan cant o ddynion mwyaf cyboeddns yr ardal o bob sefyllfa a galwedigneth) i awdurdodau y L. & N. W. R, drwy law Mr Kvans, y Station master Ïr am can o gael tren hwyrach na'r un I bresenol er ihoddi cyfleustra i gael anfon y Llythyrau &c, yn ddiweddarach. Kefyd'pf.siwydpcnderfyn;ad fod yr ysgrifenydd yn anfon llythyr at yr ynadon i erfyn arnynt gynal y Court yn yr Hall gan fod y Cocoa House wedi myned yn rhy fyclian, gan fod y bwrdd wedi paslo penderfyniad flwyddyn yn ol yn rhoddi caniatad (os byydem yn llwyddo i gael y court i'r Blaenau) i'w gynal yr Hall am "Nominal Fee," ac y mae y pwyllgor yn mawr hyderu y gwel yr ynadon eu ffordd yn gliri wneud y cyfnewidiadau hyn yn fuati. Efallai mai nid anmhiiodol fyddai crybwyll yma fod cymdeithas, y niasnachwyr yn symud ymlaen gyda phwnc pwysig arall sef sefydlu Ffeiriau a Marchnadoedd. Y mae y Local Board eisoes yn gwneud eu rhan, hefyd y mae Cwestiwn y Gorphoratth o dan sylw ac y mae yn debyg y hycH y bydd y pwyllgor yn galw rhyw nifer oddiallan i'r gymdeithas gyda amcan o symud ymlaen yn y mater fel y gwnaethant tua blwyddyn yn ol gy(lall. Llys Ynadol yr hWfI sydd erbyn hyn wedi ei sefydlu. Gan fod pen blwydd y Gymdeithas i gael ei diweddn eleni diwedd Chwefror, dymuna y pwyllgor alw sylw yr oil at hyn, a bydd y cyfarfod yn eael ei gynsl y dydddlan cyntaf yn Mawrth. Anfonir liysbysiad cyn hyny.

MAENTWROG.I

CLYWED.

Family Notices

LLANRWST.

lVIESUR lVIR GLADSTON:M I