Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Y--A'RI Y SAETH A'R r/YVA-

News
Cite
Share

Y A'R Y SAETH A'R r/YVA- Nid yw yn iawn i le mor Gymreig a gvvladgarol ag ardal Ffestiniog adael i Ddydd Gwyl Dewi Sant basio heibio heb ryw fath o ddathiiad llenyddol. Mae llawer iawn o ardaloedd lIaieu poblog- aeth, ac yn sicr llai (o ran nifer. beth bynag) eu llenorion a'u csrddoriou, wedi ymysgwyd yn y blynyddau diweddaf i geisio anrhydeddu cotfadwriaeth r hen Sant. Mae Ffestiniog yn gyffredin, yn arfer bod ar flaen yr ocs yn nglyn a lluaws o symudiadau dyngarol a chenedl- garol, Onid oes fodd cychwyn rhyw symudiad at ddydd Gwyl Dewi nesaf? Ni ellir disgwyl iddo fod yn ddim mawr ac eang, gan fod yr amser yn fyr. llwyr- ach yn mhen y flwyddyn etc, ond cych- wyn eleni, y gallesid cael rhyw ddathiiad a fuasai yn urddasol iawn. Beth fyddai i Dr. Roberts, Mr. Pari Haws, a Mr. Hughes y Bane, feddwI am hyn ? Mae yn ddiameu fod yma gyflawndf5r o gyfeill- ion a ddeuai gyda hwy. Yr wyf yn deall fed y Cymdeithasau Llenyddol yn symud yn y cyfeiriad hwn. A da iawn genyf glywed eu bod yn gwneud hyny. Credaf fed He i ddathiiad arall. gan mai i'r ieuenctyd, bron yn gwbl, y tybygaf y cyfrngid un y Cymdeithasau Llenyddol. Gadawer i ni gychwyn heb ymdroi Mae Marwnad Bryfdirar ol y diweddar Evan Roberts, Brynmelyn, newyddgaelei chyhoeddi o Swyddfa y Rhedegydd. Hon oedd y Farwnad fuddugol yn Eisteddfod yr Annibynwyr, y Nadolig diweddaf, ac y mae yn llawer iawn mwy o werth na'r wobr a roddwyd am dani. Ehydd y beirniad, sef y Prif-fardd Pedrog, ganmoliaeth uchel iddi. ac y mae yn cyfldwn haeddu. Mae gan Bryfdir ddawn amlwg i farwnadu, a grdl gyflawni Hawer iawn o orchestion yn y cyfeiriad hwn. Mac gemau prydferthaf yr awen i'w canfod yn disgleirio yn rohob peniil o'r farwnad. Pe buasai lie ar fy fy rhan buaswn gyda phlesgr yn dyfynu darnau, Ond mae y cyfansoddiad yn nghyraedd pawb. Nid yw y pris or.d tair ceiniog. Bydded pob un yn feirniad drosto. Dylaswn fod wedi dweud y ceir dat-lun o I vmhddrych y farwnad ar y wyneb-ddalen. Mae Esboniad y Parch Richard Humphreys, y BoBtnewydd, a'r Lyfr Exodus newydd gad ei gyhoejdi gan Gwmni y:\Vasg Genedlaethol, Caernarfon. Mae canoedd wedi cael prawf ar fedrus- rwydd Mr Humphreys fel esboniwr drwy ddarllen ac efrydu ei gyfrol ragorol ar Genesis. Nid yw y llyfr hwn yn 01 i hwnw. Gallwn feddwl ei fod wedi ei gyfaddasu yn arbenig at ddeiliaid yr Ysgol Sul. Cant ynddo ffrwyth aailleniad manwl a sylwadaeth graff. Prill y gallasent daro ar ddim mwy gwerthfawr at ddeall llyfr dyddorol fel Exodus. Yn wahanol i lawer o esbonwyr Cymreig, y mae Mr Humphreys yn ysgrifenu mewn arddull semI a chiir. Mae ei Gymraeg yn brydferth a detholedig-, sc nid oes berygl i neb gamddeall yr hyn a ysgrifenir ganddo. Mae yn ddiameu y caiffy gwaith hwn o'i eiddo gylchrediad hslaeth iawn. Mae argraphwaith y Ilvfr yn nodedig o lan a chlir, fel pobpeth a ddygir allan o swyddfa y Wasg Genedlaethol. Ei bris ydyw tri swlIt.

BETHESDA.1

ICYNGOR SIROL iEIn!IONYDD.

MARWOLAETH "MR DAVID JAMES…

BLAENAU FFESTINIOG. I

MAENTWROG.I

CLYWED.

Family Notices

LLANRWST.

lVIESUR lVIR GLADSTON:M I