Hide Articles List

3 articles on this Page

A rEIN GOHEBWYR. I

lVIESUR lVIR GLADSTON:M I

Advertising

Advertising
Cite
Share

 UININE ITTERS WIL Y-M VANS.  ?J? Y Feddyginiaeth Fawn Gymreig. WW r? flf ff(1 ;J (tl, ti iBBWilMfM 801 YW t_ )«e T Y MAE YN GWELLA Gwaed Anmliur, Diffyg Treulia d Poluriau y Frest, Gwyntogrwydd, Anhwylderan y Cylla, Llosg Cy"lla, Gwendid Gieuol, Pruddglwyf, Iselder Ysbrvd, Clefyd 'yr Isgyfaint, '1 Doluriuu yr Arenau, Cwsg Ancsmwyth, Gwendid Cyffredinol, Pceri Gwacd Doluiiau yr Afu, &c., &c., Diffyg Anndl, &c., &o Pe cymerid QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn amserol, symndid ymaith yr aches, a dar- lyddai y son am anhreuliad ymborth, poen yn y ddwyfron, cur yn y pen, diffyg anadl, &e. Defnyddir QUI Iff: BITERS CWIIYM EVANS yn gleifiion yn mhob gwlad, sydd J n dioddef oddiwrth nychdod, gwendid a llcsgedd. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. "II"" v ''tf' .y.y WYW. "Y"7Y"Ø"W'' JDv\ved Quinine Bitteps Pabam Dv'wecl Pabam M E B f) 3 YB 0 H ?'? ¡') Dioddefwch boena ei fod yn *1 aHechydpan y Feddygmiaeth ? GaHir eich gwen-I Feddyginiaeth $M^mb f I Shau drwy ddef- EFFEITHIOL. '^flfr lllff&wwior ???" /????L-?.?'???EDDYGLYN BAM?SSMWYR I Anghymmharol efod ? EV^^il hwn Feddyginiaeth | jggV jl Y maepawb Jn ci e ..oygllllaet 1 [S|||g|p | ||| j||i Nid ysiw oml—. ganmol. I. 'i ,=" Nid yw byth yn Tyatia -QUININi jIlTTERS' jj £ Lysieuol a phUI' 1 VEQlI^§.„.XPNIC. If!I'll Tystia QUININE,JlrnERS¡1 siomi I  -tt-i- ni fnrl J\r1r-1 i n^veo and muscles, purify tha blood, aud 5$! jl •U-UU.i oi fod yn ?c,3 up the system gertralljr. As r. purely1 Veset?blo Tonl they hava no equal. j! Nerth i'r G w'" n FprlrlvOM.m. nPt, la Bem? gifted ?thMsMytontoMd?M.? l?eimi?l y f<U?-WW<?3LHy!, J o tive proparHas theyar<p9CU)i&Hyadapted ?M! ) to peons irufTerlng ?omdepres?on 1'r Claf Lwvddianus. spirits/ nervous relaxation, ma scuta? ]i sfffl! 1 IpCpXjALj Lwyddianus. weaknri2c,tlal,ulerelaxal,lr,n, eleap, I 1 DOSE :ns of tho,?,Livar. i!; ? o inviynhad .[)ME—OMt?tH.t.Me-.Mo=fu?OMtaM)!:UMtJty ?! Ch Tl'I?i?W7"jt'??IltITiM3-rM!. oT u.J v76tor, threa IvmtiJ d&ily, oaa iioo? bc/QI«5 | }j ){([ CMllto^.baii tha abor.s quaniity. al]{ ijijU Dywed MILGEDD a I PREPARSP O^LY BV MM Bywyd 1 bawb. ^CQMPAHtf lf«l7EfDCT!'8IH8 UANELLY. SOUTH WALES_, jj lj|j} lji|jl j|[ — welhawyd drwyddo H I ? Meddvginiaeth mai hwn yw a Bur Sicr, Ddiogel, Meddyginiaetli •frr^d Lvvyddiannus, ac OREU f) YR OES. Gwilym Evans. BPfeithiol ydyw. TY3TIOLAETIIAU. Meddyginiaeth Ddiogel, Meddyginiaeth Deuiuaidd GWENDID. Penuweh, Llangeitho, Hydief 23, 1891 Anwyl Syr-Mae arnryw aelodau o'm teulu yn wanaidd e a hiechyd, yn enwedig 1111 o'm nie>ched sydd wed ty fn i fyny, ac wedi tyfu i fynu yn dal ia"p, Mae yn dioddef yn fawr oddiwrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdrech ieiafwith ddilyn ei goruch- wylion. Bydchf yn cadw QUININE BITTERS GWJLVM Ev,Ns bob anuer yn y ty, gan fy mud yn cael ci fo i yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsant erioed Y r eiddcch, (Parch) D. W. Jones. ""V" "f7- 119, High St., B!. Fft'Stinio?, Ebriil 12, ISO2 Syr—Gyda'r b, ddhad mwyaf y Lraliaf dystiolaethn i effeitiolrwydd eich moJdion byd-enwor. DioJdef.. odd fy ngeneth fach 1 twer iawn o bonn oddiwrth eczema. Methai y;: glir a chael dim i rodai gwaredigaeth iddi, ac wedi dioddef am tisotdd, treiais QUININE BITTERS Gwilym Evans. Wedi iddi gymeryd dwy botelaid, yr oedd yn holliach. GweU- haodd ei bvsturnog yn rhyfeddol a chiyfhaodd drwyddi. Yr eiddocb yn gywir, "WILLIAM JOXES. QUININE BITTERS. GWILYM EVANS. 'QUININE BITTERS" GWILYM EVANS. .A. Meddyginiaeth Anmhrisiadwy. .JI'; .&& So..& .& Tra dwr yn froelli, boed Bitters, Llanelli) Yn brif feddyginaeth i Gymru'r boll wlad." Gweli.r fod QUININE BITTERS yn anm'iirjisiadwy; ac a baru oddiwrth brofiad Doctoriaid> Teithwyr, Fferyllwyr, Gweinidogion a cbanoedd lawer o Gleifion wedi eu gwella, y'mae yn Feddyginiaeth Anffaeledig. Paham y dioddefwch oddiwrth y doluriau uchod, pan ac mae meddyginiaeth naturiol, syml ac effeithioli'w chael yn Quinine Bitters Gwilym Evans, RHYBUDD PWYSIG. GOCHELWCH DWYLLWYR Os cynygir rhyw ddarpariaeth arall i unrhyw brynwr, dan yr esgus ei fod LAW?? CYSTAL A LLAWER RHATACH, hyderir y bydd iddo ei wrthod yn benderfynol Gall fod yn sicr fod Y-MGAIS YN CAEL EI WNEYD I'W DWYLLQ. Gwerthir mewn potelau 23 9c yr un. Dwbl, 4s ûc, l'w cael vn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir un- rhyw anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a diogel trwy y post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion. QUININE BITTERS Manufacturing Company limited, Llanelly, South Wales. D.S. Gellir cael QUINFNEBITTERS Gwilym Evans yn America oddiwrth y Piif Oruchwyliwr—Mr. R. D. WILLIAMS, Medical tiall, Plymouth, Pennsylvania.