Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NODION Y DYDD.

LLOFRUDIAETH YN KETTERING.

MARWOLAETH AELOD .GWYDDELIG.

ETHOLIAD -PONTEFRACTv1

CYNGHAWS YN NGHYLCH EWYLLYS…

-ETHOLIAD WALSALL.j

ETHOLIAD HALIFAX. I

YN AELOD SENEDDOL AM DDEG…

NEWYDDION CREFYDDOL.

EISTEDDFOD ANNIBYNWYR FFESTINIOG.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD ANNIBYNWYR FFESTINIOG. BElRNlADAETfl Y PEYDDE3TAIT. [ Parhad o'r RhiPyn cyn y diweddaf.] IOAN.—Canodd Bryddest gfieth a phrydferth. ond yn ddiffygiol mewn IJcrth ac angerddoldeb. Ymdrodd ar yr hwyar ryda manylion gweledig- aeth y Prophwyd, nea tori ar aymesuredd ei gynllun, ac e-sgeuluso prif feddylddrych ei (lestyll, Mae loan a Mab Tangnefedd vn debyg iawn i'w gilydd—yn bur syml a diyni hon gar, a naws emynol cidwys yn llifo drwy ea caniadau; ond mae loan yn fwy amrywiol a nerthol, o'r ddau. Dyma engraifft 11 d deg o' eiddo ef:- 0 ryfedd raR! Jehofa mawr Ei Hun, Yn gofyn am wes naeth egwnn dyn Yn cyffwrdd. er achubiaeth dynolryw, Ei wefus halog a marwryn b) w lihoi iddo air ei iach^wdwriaeth ddrud, A'i f.nfon yn Genhadydd at y bvd, Mewn gwylaidd barch gerbron yr uehel Ri Esaiah blygai, llefai VYele Fi TALYDON.—DecUrcna eigerdd mewn cywair ucliel a grymus, a theimlwn ar unwaith ein bod yn nghymdeithas cawr o fardd, I)e-grifia yntau y weledigaeth a gafodd y Prophwyd. gyda deheunvvdd ac urddas, n^s y teinilwn eiri bod yn gwywo yn inhresenoldeb ei harddunedd Dwyfol, Gweithia allan y rhm o'i Hryddest i fantais prifsyniad y testyn-ynilysegriad i was- anaeth. a dyno !a y proffwyd fel un wedi ei lanw a'r ysbryd hwn, ac yn barod i ateb yr alwad Ddwyfol, gan gerdded i ffordd drwy engyl a chythreuliaid. Yn ei ail symudiari, ofnasom fod y bardd yn tueddu at grwydro, ond wrth ei ddilvn cafwyd ei fod yn crynhoi ei nerth i gyraedd uchelbwynt t ffcithiol yn yr ysbryd een- hadol a gyneuir yn nghalSn y dyn Achubedig:— At bagan pella'r dd-iear, sy'n crwydro dwfu y nos, T Mi garwn foel ) n genaJ i ddwyu y wawrddydd dlos, A charwn gael cyhoeddi yn llariaidd } 11 ei glyw Fod gwaed i olchi enaid y pagan du ei liw Mi aarwn droi ei olwg oildiar yr anial eras I WQ,&,i foil yr Mrcn pell yn ymyl gorsedd gras, Nes delo'r farn ddiweddaf. cyhoeddwn Galfari- Yn 8vn y d mhestl olaf, llefarwn, An full Fi." Yn ei dryllydcl symndiad, eiT ani i ucbaf- bwvnt ei gvnl un- at ymgysegriad Mab Duw i'w waith gwaredigol, a dengys mai ynddo ef v mae ffynonell dragywyddol, yr egwyddor a'r ysbryd hunanymwadol a li.'a drwy cng yi a saint, Ma rhai ergydion cryfion iawn yn y rhan hon a'i Bryddest, megis;— P,,ho(lia'n il(libaid lwybrau cariad ar y wcrddlas wlad ddiboen Mae anwyideb Duw yn aros ger ei fron yn add- fwynOtn; Pelydr ddelw Duv tragwyddol yw ei briod Fab ei hun Hon yw toiiad dydd ei Kanfod, ei ddilialog ffaith lun Hwn, pan ahvai Dad. yn llariaidd, dyner, "Pwv ä droaoin ni," Droes ei wyusb tua'r dyfnder, ao atebodd- I Anfon Fi. Mae llinell fel yr olaf hon yn bryddest ynddi ei hun, ond gollyngodd yntau rhai rhanau -an- heilwng o'i law, Mae cysylltiad y ddau synidd yn y cwbled canlynol yn aneglur:- "Cyfiawnder ynddidorwyd, mewn tan-lythrenau clir, A chleddyf vsgwyddedig yn amddiifynu 'r gwir. Mae rhai syniadau eithafol yn y penill:- Os caf fyned i ogoniant nef y nef, anfonaf gais I -gael gweld y seraph hwn, ac eilwaith wrando ton ei lais; Adnabyddwn swn ei adcn-cotiwn degwch gwyn ei lliw. Yn mysg myrddiwn o seraphiaid sy'n amgylcliu gorsedd Duw." Ac mai gormod o ail-adroddi yn y llinellau hyn hefyd;- Pwy anfonaf i'm cenhadaeth ? pwy o'm dei!- iaid ufuddha ? Pwy ohonynt a a drosom ? pwy yn ewyllysgar a. ? Pwy etholdf yn genhadwr ? pwy gymhvysaf at y gwaith ? Pwy a a o wirfodd calon ? pwy a flysia am y daith.?" Gresyn fod bardd mor alluog yn gollwng dernyn fel hyn o'i law. CRYNED 1G.Dechreuodd "grynu" yn wir farddonol a thestynol, a ehododd ynom ddis- gwyliadau nchel; ond er iddo gyfansoddi )n oeth a barddonol hyd y diwedd, nid yw mor ffodus a rh,ii o'i gydfeirdd i ganu yn ngaalon y testyn. Mae yutan, fel Eneiniad. ac nmryw ereill, yn tueddu i fanylngormodar ffeithiaa ya hanes bywyd y Gwaredwr, megis ygwneir ya y penill:- "Yn nnigedd yr anialwch lleddai'r Temtiwr ya ei wydd Esmwyth lwybrau, pan sancteiddid nwydau i'r gyfryngol swydd Astalch Purdeb- a faluriai bod hudoliaeth, gyrfa'r groes Fynai gerdded, buddugoliaeth csiriad wtlai yn ei • loes. Ond nid yw ei grwydrad yn anfaddenol o bell, er hyny ac mae gaiiddb lawer d.am-cryi ae ir pwynt, Dyma en, raim, o'r ymchwydd nerthot sydd drwy y gercre hon- Gwelir yma fwy ua thonau byohain cydym- deimlad dyn, Gwelir yma don anfeidrol, eydyna jimlad Duw ei hun.- Ton o ffiniau tragwyddold eb tua gtMtMt Anafflr- ylch, Ton ar for ag anfeidroldsb iddoa ddj fader W)