Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HKOORS, CAERNARFON. 4. HAEMONIUMS, 5 octavos Quite tew for 14, or 5a per month for two ypais. £6 10s. AMERICAN ORGANS, 5 octave?, with 7 stops, all acting. Couplets which c»use double power, and equal to 4 sets of reeds and knee swell beautiful case, 4ft. llins. high. A maivel X6 10. or 7s Sd a month for two years £ 14 14s. PIANETTE, 7 octaves, trichord treble iron frame, with a splendid case and mass:ve legs, stands 3ft. lOin. high. Call and see this piano before you purchase elsewhere, as these are really a bargain. All new. Or 10s 6d per mouth. 1:7 Os. PIANO, 7, octaves, full trichord, iron frame, brass pin plate, New model. Only 117. or 12s 6d per month. New. £35 Os. PIANO by Collaid and Collard, one of the best manufacturers fn the world. Cata. logue price, 45 guineas. Cish price, zC35, or 22s 6 1 pEr month. £ 41 Os. PIANO by John Brinumead and Son, one of the best inakeis in the world. Style 20, in walnut case, catalogue price, X57, in rosewood, style 20, only £ 39, o'r 27s per month Yon will do well in calling at MOORE'S Establishment, opposite the Station, and IN- SPECT his Stock befoie purchasing elsewhere, Ail iiiaik-ed in plain figures. Pianos from £10 upwar ds. 0 BWTS I A rd alwyr Ffestiniog. Cyfleusdra na welwyd ei chyffelyb o'r blaen. GWERTHU ALLAN YR HOLL STOC 0 Watches, Clociau, Jewellery, Cutlery, &c. DYMUNA s WATCHMAKER, High Street, Blaenau. WNEYD vn hysbys ei fod wedi penderfynu GWERTHU ALLAN ei holl Stoc ddrudfawr ac amrywiol, am ostyngiad sylweddol yn mhob petli. Cynwysir y Stoc Watches itiric ariau, o bob math Cyllill a Ffyrc, Silver Piated Goods, Tea and Coffee Service Guardiau aur ac ariau, Modrwvau aur o bob math Brooches aur ac arian Pibelli, Pouches, Cyllill Pooed, Brushes, Purses, a phob math o Nwyddau def- nyddiol a da. Bareeinion sylweddol yn yr oil o'r oicrheir Nwyddau. HETIAUH HETIAU! AT YR HAF, HEN, IEUANC, A CHANOL OED D," U Nk THOMAS EDWARDS, HATTER, Post Cffice, Pestiniogr, a March- nadfa Blaenau, HYSBYSU gan mat efe yw yr unig jt_jL wneut hurwr Hetiau yn Ffestiniog a'r ..mgylchoedd, ac felly yn gallu gwybod i bpr- geithrwydd eu gwertb. Hefyd y man efe yn rial i gario ei fatmach ymlaen yn ddyidiol. Mae newydd ddychwelyd adref o farchnadoedd LJoogr gyda chyflawnder o Hetiau, Chrystis Llundain, P.C am'yw eraill, set y rhai goreu am arian a ellir gnel. Hefyd rhai merched a phlant, & Cbapiau o bob math or flashiynaa d, .1da{t.i Bydd yn Marchfcadfa y Blaenau bob pryd- nfcawn hyd 7 o'r gloch, yn yr un fan a'r HEN CO-OPERATIVE STORES. AT BERCHENOGION Anifeiliaid. BYDD Soig a Gwair i'w gael fel arfer, ond infon yr Archeb i MORRIS EVANS, Llan, an ba un y ceir mlpylion y pris, eke. DYMUNA MRS HUMPHREYS, 120 HIGH STREET, Portmadoc, 1117SBYSU ei bod oherwydd y cynydd anarferol. y mae wedi wneyd yn ei busnes wedi cacl Machine Gwau NEWYDD ETO. Felly mae ganddivn awr dair Machine yn cael eu,? tliio yn barliaus gan Ferched Profiadol I otoc helaeth o Edafedd o bob math. Stoc *.elaeth o Hosanau i Ferched, Meibion, a Phlant, am brisian rhesymol. Troedir Hosanau Ribs neu blaen yn ddi- ymdroi, G d buan. Sewing Machines gan y Prif Wnewthyrwyr. Am brisiau tra rhesymol, ac ar delerau ysgafn a hawdd eu meddianu. Rhoddir mwy o discount na neb arall. Hand & I TreadleMactiines. Lock Stitch wedi eu gwarautu am ddeng rulynedd, am y pris isel o B2 12s i £6 10s. I'w cael gan J N. EDWARDS. Berlin House, Bl. Ffestiniog Dwsinau o Machines ail law o 5s i fyny. STOVES fin STOVES DYMA yr hyn yr oedd angen mawr am dano wcdi ei gael, ni ddylai yr un teulu fod lieb y Stove hon. Maen yn ihad, dim ond 6s 3c, ac uchod. 9s 3c ac 18s ydyw y lhai mwyaf a werthir genym. Gwerth Ie neu 2c o Baraflin yn ddigon tin noson gyfan l'w gael yn unig gan J. N. EDWARDS, Berlin House, Blaenau Ffestiniog Cylchwyl Lenyddol A CHERDDOROL Bethel, (M.C.), Tanygrisiau, Yr hon a gynhelir Mawrth 3 a'r 4ydd, 1893. Cyfeilydd:-Aliss R. E, Williams, Moelwyn View. (Testynau agored i blwyf Ffestiniog.) 1.—I barti heb fod dan 16eg, na thros ugain mewn nifer, a gano yn oicu y ddwy don Crugybar ac Atonement," allan o Tonau ac Emvnau Cjmanfd Ysgolion yr (M.C.), am 1893. Gwobr lp. 2.—Pedwarawd, (Allan o'r Antlieni "Gwyn ei fyd a ystvria wrth y tlawd. Oivain A law). Gwobr 8s. 3.—Triawd, (Allan o "Teyrnasoedd y ddaear." J. A. Ll-oyd\ Gwobr 6s, 4.-Unawd Baritone, "0 rhowch i mi fy ngloew gledd." (Gwilym Lon), cyfyngedig i rai na cniliasant fwy na 75 6c, Gwobr 5s. 5.-Unawd Soprano, "0 Fryniau Caer- salem," (J. H. Roberts). Gwobr 3s. Enwau yi ymgeiswyr ar y testynau uchod i fod yn lUw yr ysgrifenydd erbyn Cbwefroi 18fed, 1893, set" Frongoch, Tanygrisiau. W. R. Griffith, 'FRANCIS'S BALSAM. A ir? SgZurhad:— vctyin Am rai. biynyddoodd vr ycLym wedi bod vn dal allan mai F 0;. S'S Bi4 I 8 A NI ydyw y feddyginiaetb oreu a. dioo'elaf i liniaru y Hid sydd yn y pibellau gwynt, ac i adgryf- hau y cyfansoddiad, treuliad graddol pa un yw yr hyn a alwn ni yn Ddarfodsciigaeth. Yr ydym yn dal liyn eto, ond VT\yan. Did nvni yn unio: yTJydd J KJ yndweydhyny. Mae'r ?r?- yn addef hyn; a'r Doctor- i i yn ei gymerad wyo, a g ,Ii fyth, mae miloedd o bobl yii dwyn tystiolaefch o'i allu rhyfedd i iachau. Pcsychia. Bdydd a T????U?sj 'ilvr* f v:i dymupo vsiiw (sylw » ciliduol nt ict "'Hv.t'tdyn,U!)':ir.v.cy!\V!cnid'.t?I?t onld yi 1't^yeliu <aiv si u m.s, iiis }r«!li«i ^ysau. Jhta wui cyitifiyd Fis ANCSS'S IJAI.SAM. r hvn svdd ??hH?yr!!yuihdy p<weh. a I h..ddi iddi loiivdd- ?'ch y ?us."—?. 6? JONES^ Mat ket'itreet, li'iox. ?Iwy?' ?dfe'Tedd yr ?lil Botclald n. Yrnw;d\ra am ainsyr wc 1i dioddof \'11 drw1Il od Ii- v.itii A-iliwyldob yu fy Mrest. Cyji-ghorwvd ii i BALSAM; lhvyr udforodcl yr ail bittfl.iid fi. C. II. ASF DEN, 47, Marlbro-road, Liverpool. E?Ghs.d ?eswch c SEanc? Blwyddya. '■* v "l\Iae'n ble.«ci- innvr ppnyf ddwyn fystiolacth e' n1WYIl v c\ h,d,l, ,1' ll«s d:rL1"'1' It -dd"rbndill. drwv g'\ï¡¡,nii FUANCIS's BALSAM—wedi bod a phewj; calcd arimf Olin baner blwyddyn. C. M. TOWN LEY, 41, August-road, Tuebrook. AT r;> í\ T :) SSTAnwycf, 580* Peswch, I) .J J &Er Bronchitis, .b-it .I. v .i- Ù v, ST Brest 1fí.T n n .¡ 1 i"J l tb r'Y-. 1'" ''t' A 11 SElf2 Diff/g Anadl, 0S* Darfodedigaeth, "I "t l, lu "bL"'U &0., &0. Ar werth yn mbob man mewn Potelau 1/- a 2/6. FRANCIS & Co., Manufacturers, Wrexham. MCEDDIGINIABTH RYFEDD OL BOWENS Stomach & Gravel Pills (CYMYSGEDD LLYSIEUOL).  Y MAE Y tystiolaethan sydd yn barIum dctyfoct i law  profi fod y Pelenan uchud yn foddion mwyaf sier a bnan at we1Ja yr holl 3.nhwyldm:ill canlynol  Uwynt a   y CyU. Cur yn y P? Pcnys.afnLr, Tdn.I? "?,:? a Chwydd a/ oiTvVtaPh Curiad  Ga!on, IseIder Y8bryd, Gwrcs vn y Gwaed Mctiiu C' ? ? Cael Breuddwydicn Anni-unol, Hhwymedd P?ihaus, Pilc?s a'r Grave! Nid moddion yn cael en cymhcll at BOB anhwvlderau ydynt ond yn y ffurfiin a nodwyd. Y i-iiaent yii ddyddiol yn dyfod yn dra hysbys fel un o'r meddygiuiaethau iiiwyaf gwerthfawr a giiifydowyd ex.-ioed, Mae y P?enauhyn wedi en cyfan?ddi yn hoHoI Lysienol" 0 ddail a gwre.dd?a o'r 'fd '"d1/?"'1"dyli'|J'a""jr' hni'°in modd ° y gcU.r eu ?rfer ??b? cyfansoddild y maent ,n gweithredu njewu modd e.n.wyth, ? "bmo y "g?a<? °bb LX dUw4 ac hefyd wneuthllI' i'r holl beirianan wdthrcdn yn ihcol.idd a naturioboac ?' "? PERFFAITH 1ECHYD. NicÍ oes angemheidrwydd i gadw i mewn na newid bwyd Avrth eu cyineryd, ond vii byti-aeficyn,,rth-wyir eu gweitbrediad trwy yinatferiad corphorol. Ni ddylai yr un ucrson sydd yn dioddct oddnvrth yr anhwyidc.au a nodwyd fed heb roddi lwuwf ar unwaith ar efreithiolrwydd y feddygimaeth werthfawr hon. Wele engraipht o'r Tystiolaethau Marian Newydd.Llansoed Anwy¡ Syr.-Mae yn hyfrydwch genyf aHu dwyn tyst?a.th Y rinwedda??ddv? inmethol ich pelem. Bum yn dioddef gan fy mhen a'r ystumog am rai ?vnydda.? ? 'v? y cyfamser yr oedd cwsg wedi cilio, ond cr pan gdais eich pe?ni yr wyf yn ddyn newydd m l yboenwedi Co, a'm c«Sg wedi dTch?eiyd. Maent wedi ?vrthweithi? y ?/? iv nghy ansoddia^ acyr wyf yn ei theunlo ,n ?hwymedigacth- arnaf i ddw?n????o?aeu- iddjnt, Ydwyf s\r, eich f?vdd]oD, JOHN WlLLiAMs, (TO Mr Bowen). Bylan, Dolgellaii. Syr.-Da genyf eidi Lysbysu fy mod wedi rhoddi prawf ar eich "PiHs," a yr wyf wedi eucael YIl gwneyd lies mawr 1 mx trwy gymeryd un boxiad a honynt, yi- wyf Wcaelfy llwyr welk oddnvrtb fy mhoen yn fy mrest a fy nghefn, ac ni clmiff fy nhy o hyn al'an fod neb foxiad ohonynt, aa yr wyf yn rhoddi y cynghor hwn i bawb i ofalu fod boxind ( V PILLS gwerthfawr yma ganddynt wrth law.—GRIFFITH EVANS. Darperir yn un.g gan y Perchenog, J. W. BOWEN, A.P.S. MEDICAL HALL, CRICCIETH