Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y Gymdeithas Gydweithiol.' 4o e $ e $ e 0 e eo. 0 e ..4o' f. BARGEINION MAWR yn y D APERY. Dymunwn sylw neillduol yr hon aelodall ynghyda phawb yn gyffredinol, at y Stock Vawr y Nwyddau Drapery eydd uewydel ddyfcd i mewn yr wvtbnos lion at y Tymhor presenol. Y mae y Stoc vn cynwys pob ararywiaeth mewn Dress Materials <%c. Gwlancni Grysaau, Cvmreig a Seisnig Singlets, i Ddynion a Merched, PlancediCwiltiau, a Chynfasau, Ticks, Flaoellettea, Calicoes, Hollands, towellings, Tablings, Linings, Oil cloth byrddau &c, Corsets, Urcibrellasi Feibion a Merched mewn cylfawacLer. Menyg, Ties, Collars,, fecarfs, Mufflers &c. Cyflawnder o Hetiau a Chapíau i DdJyrtion a phlant.. T)vj-Ylciiwn -,y'lw ne'illducl ab vcliydig syd(I yii weddill o'r Stoc o Ulsters merched. Yr yilym ivIe, cii-periderfynu ct,, clirio a-llnn am lawer 11 ai na I-laner elI gwerth. Y mantles oecld yn gwerthu or llaen o iosi 258.) yn awr o 3s i 93 Gc. Hefyd y mae genym ycbydigo Furs, Tip-pelts a ClioCaretts- joraros ar lawt Yr ydym yr urt modd yi-i eit clirio h wythnn am lawer Ilai na'r cost price. Y I-nall I genym f 01 <1 rfoc Stoc helaeth o-Frethynan at Siwtiau, a chotiau uchaf, mewn Worsted, "Serges, &*| Diliadau gwaith Cartref, yn dda, rh-ad a fol arfer Amrywiaeth mawr mewn Ready i Udynion aphlant. Siwtiau ysbleoydd i Ddynion a i-ifilant o 13/6 i 21/6. At? T  F?c?? I ???i? At Drigoiion" M A EN" TW R O G AMGYLCHOEDD. BYDD Y SALE FLYNYDDOL W§ §§§^ iMws Yn- (leclireu dydd SADWRN, CllWBF. 25ain, ■ AC I BAilHAU Am dair wythnos, J.. J..1tJ. 01J ».J.. '11 ? Sef hyd MAWETH I Sped, Gwneir gostyngiacl arbenig.ar jr oil o'r Drapery Stock. TF-LEPHAU-ARIAN PA,ROD. Pahain y Dioddefwch gan Besvvch, Diffyg Anadl, a Nosweithian BHnion a -Di-gwtg i tra y mae BALM IREIDDIOL [ JONBS TREMADOG, J (<> S»a3s?3Tr%-vy yn e reh OYHHAEDD ? I | Yr- liou sydd Feddyginiaeth I)rofedia er's IIanci can' nilynedd dug y Peswch, yr Anwyd Oueliider yn y Frest, Asthma, Orygui, Bron- cliittie, y Pas ar biant, y. bull anhwyldeiau yr Vs^vf-unt. | Gofaler am qad BALM IBEIDDIOL i JONMS, TREMADOG, ac uid yr un arall verth inewn- patelau 7j4c.f 8'0. § s. r u r, Iq A IM T P- D. A StiAltP Youth as apprentice to the ■ General Drapery, able to speak Welsh and English. Apply to Thomas J. Dowell, Culwyn Bay. CuiwynBay. PENRHYNDEUDRAETH. A tj Dan hen fly, gyda gerddi AAl? t f???OnUjn ?. heiaet,h, a ehvir Berths Eirin. Hefyd ty helaeth yn Pensarn, Penrhyiu gyda gardd a phob eyfleusdra. Hefyd ar y l.2fed o Chwcttor, U-ii u'r tai yn Griffin Terrace. YnlOfynerum bob msnylion a Mr MORRIS ROBERTS, Pensatn, Penrhyn. V"V.. PA WB mm TE  IS IOC. 2S 6C, 2S 4C, 2S, Sydd yn rllagoriar j < y goieuon. ] Ni ddylai yrun I  ( | TauAu fod hebd&o4. j ( ??9?! ??. ( S CflAHDifl SttstSf JONES, SON & C_ O_ E P LLANRWST.  I .ank Buildings, | C- I l()(-t(11i'@q I ????, > Yn v NEW lord DON HOUSE. laena U Flestin!oo\ G wortbir yn rhad oj AMBYMTflEGNOS YN UNIG, Yn dechreu dydd Sadwrn nesaf, Chwefror lies* O ,7 Gostyngiad sylweddol ar yr holl J3tock, Am arian parod yn unig. • Ceir- y many lion- yn y r JOHN W I L'Li A [Vt 8 Ystorfu Gerddo rol DOLGELLAU. rpi'A yn Jiolch i'w chyfAillion ?'L chwsmeriaid In T etL cetuo??eth ya y ?orpheuo), ?yn'un? MRS. ARNFIELD ltysbysu t'i hOtl we,U llwyddo i stcrhau gwasannetli ?R. PYE?O?Ts LLUMD?!?, yr Invn a gymer ofal ",lmn y Tavnio a'r adgyweiro o'r fasnach. Mae gan Mr Pyeir.out dj s.tioiaetbau- i'w fedrasnvydd ga,.i ?,li- ?!lt (is ,tiol, -Letlltu i'%v Lindsay Sloper, ac evail!. Pianos, Organs, a Harmoniums, yn cael en tiwiiio dnvy g-ytuudeb blynyddol lien diwiiiad sengl. Adgyweiiir lieu drwy ad I. Gweitbir Hen cyfnewidir pob math o hell tjiieryu.i.u cerdd. Gellir cael oflerytiuu gorf-u Lluiidain un a'i yn cl y diefn duir-blwydJoi, ueu yn ol gc-stj Jig- iad.o-25 J cant oddiar restr-prisiau y gwneutkurwjr Lii-n iriii ar ItNv. CYFLEUSDRA ARBBEilCHOG I WEAN- DAW PRIF LAW-GLYCHW YR Y BYD. Cliwef, Conpert Iiall, Llamv;st, e Assembly Boonis, 13:, Ffe:tiJliog, 17eg ac 1 Town Hull, Portbn:adog, 20arn. 15YDD Y ROYAL HAND-BELL RINGERS AND GLEE MEN, Yn nghvda CHANTORION ac OFFEHYN- W'Y K EN'vVOG era ill o'r Crystal P:?cr,n St. Jan? 1-?!, Llundain, vn CYNITAL EN- TEHTAINME?TS YII' y i'c?dd uch.d. cyHeiyb ag a roddwyd g-uiddyht J C') UIN WAITH AR BYIETHEG C, FIAEN Y TEULU BEEHHINOL. Hefyd arddangosir ac c?ini?i- v PHOXC- GRAPH, sei' Peiiiaut Llei'ani Edisea?, 111, sef 1)e i i i ai) t L',I, i i I[ | Cyfarfodydd i blant yr ysgolion am -4.30., y prydnawn. Plant o dan 14eg, i'c. Lle goi eu 4c. 1 ra i nH!ll oe d a ddymnna foci yn bresenol Ge a J s. Oyiaifodytld yr Ii\vyr'-s.in- -8 o'r giocli. Tocynar. 2s a Is. "N¡it,) I gyfvngcdig o dvcynau Or V.LJ: an^t-v d.-Jneu os y bydd He. I