Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

FFASIYNAU NEWYDD AT YR HAF. STOCK HOLLOL .NEWYDD 0 BOB MATH 0 NWYDDAU DRAPERY WEDI EU PRYNU A HYNY AM Y PR1SIAU ISELAF, GAN JONATHAN & CO., FOURCROSSES, BLAENAU FFESTINIOG. DRESSES.—Y Stoc fwyaf glan yn yr boll wlad, mewn Amazon Clothe Foule, Beiges, Serges, Stripes, Fancy Cloths. French Merinoes, &c. MILLINERY.—Dewisiad rhagorol o Hetiau a Honetti Gwellt, Ribbons, Plu, Wings. Plushes, Silks, Lace ac Ornaments, yr oil yn y Sasiynau! mwyaf diweddar. JACKEDI A MANTLES—Mown Plush, Sidan a Brethyn. Hefyd, Sidanau ardderchog a Broches, yn ngbyda phob math o Trimmings at wneyd Dolmans. STOC HELAETH A NEWYDD 0 HETIAU, CAPIAU, TIES, COLLARS, &c., I DDYNION. Am Nwyddau da, ac am worth eich arian, ymwelwcli a Shopau JONATHAN & CO., BLAENAU FFESTINIOG A CRICCIETH. SALE FAWR A PHWYSIG AR ESGIDIAU. CLIRIO ALLAN SHOP DICERS BLAENAU FFESTINIOG. ?7' MAE Perchenogion y Masnachdy uchod wedi penderfynu ?wneyd gostyngiad pwysig yn mhrisiau yr Esgidiau J)L am y 21ain diwrnod dytodol, a hyderHnt y cynier y cyhoedd taiitaia ar y cyde hwn i gael Esgidiau da a chrytinu. Yn mhtith y Iluaws Bargeinion, cynygir a ganiyn :— Lidies'Laced Boots. 4s 6c, 5s 6c, 6;; 6, 85 6(', 9" 6c. Es;ii)!'u Careinu ac Elastic i ddyaion, 68 6c, gwprth 7s 6c. EsgidJau gwaith i ftdynion, 6s 6c, 7s 6c, a 9s. Esgid)au Sul dynion, 6s 6c, 78 6c, 8s 6c, 10s, 10s 6c. a Ils Cc. Lowe Shoes eto, 5s, 5s 60, 5s 9L, 6s 6c, 8s 6c, 9s 6c, al0s6c. Lowe Boots i fercbed, 3s 9c, 4s 6c, 4s 9c, 5s, a 6s 6c, with cloth. Es.a;idia.u Etastic i Perched, 3s 9c, 4s, 5s 3c. 5s 6c, 6s, 6s 6c, 7s, 7s 6c. Esgidiau goreu i Ferched, 7s 6e, 9s 9c, a 10s. Y MAE Y DEFNYDD GOREU YN Y FARCHNAD I GAEL El GYNYG YN Y SALE, A BYDD YR OLL YN Y STYLES MWYAF DIWEDDAR. Gwetthir dros 25,000 o Barau yn wythnosol ya eu gwahano! Fasnachdai. CoRfrnaddechreua y Sale hyd dydd GWENER, EBRILLl9eg. Trwsirpobmatho Esgidiau Kfda Lledr neu Cutta Perch& gan ddynion proiiadot. &WARENTIR FOB ESGID. DALIER SYLW.—YmaeynyMasnachdy uchod Beiriatit newydd, pwrpasol at roddi Eastics mewn Esgidiau Pris Is 6c i ddynion Is i ferched. r GLADSTONE HOUSE BLAENAU FFESTINIOG, (Hen Fasnachdy y diweddar Mi Thomas Jones (Jones Bach). H. GRIFFITIIS OWEN, (Gynt o'r Co-operative Stores), A ddymuna hysbysu trigolion Blaenau Ffes- tiniog a'r amgylchoedd ei fod wedi dyfod i'r penderfyniad o ymgymeryd a chario y business ucbod yn mJaeu, ond ar raddfa llawer eang- ach nag yi arferai ef wneuthur. STOC HOLLOL NEWYDD wediei phrynu yn y prif farchnadoedd yr wythnos ddiw3ddaf. Canfyddir ar unwaith gari bawb a ymwelant I a,r lie, fod pob canghen o'r trade wedi ei had- gyflenwi yu ehelaetli o bob math o nwyddau mwyaf dewisol a cbyfaddas I dymhor yr Haf, oil wedi eu dethol yn ofalus ac o dan yr am- gylcbiadau mwyaf manfeisiol. Yma y cewch y dewisiad goreu mewn DRESSES, JACKETS, MANTLES, MILLINERY. Yma hefyd y cew-h y dewis goreu o ddigon o bob math o Frethynau at Ddilladau at yrhaf. Y mee gwasanaeth CUTTER medrus wedi ei sicrhau, a gwarentir y bydd pob SIWT a werthir yn fit dda. Hefyd dyma y fan am SET DDA, a Chrysau a Ties, &c., &c., &c. Bydd y masnachdy ucbod yn cael ei agor DYDD MERCHER, MAI 1, 1889. Gostyngedig ofynir am gefnogaeth y lluaws trwy ddod a barnu drostynt eu hunain. London and North Western, RHEDE&FA CAER. Dydd Mercher, Mai 8fed, bydd TREN RHAD NEILLDUOL YN BABDEa I GAER, Yn cychwyn o'r gorsafoedd canlynol: Blaenau Ffestiniog 70 'Dolwyddelan 7 18 Bettwsycoed 736 Llauiwet .<7 46 Caniateir Tocynau y Dosbarth Blaenaf am ddwbl y Trydydd Dosbarth. Bydd teithwyr yn dychwelyd yr un dydd am 6 <o'rgloch. G. FINDLAY, Goruchwyliwr Cyffredinol DRAWING Y WATCH YN TANY- GRISIAU. /? OHIRIB y Drawing oedd i gymeryd lie yn \3T Tanygrisiau, hyd Ebrill 26ain. TY AR OSOD. ?7 MAE yr uchod yn Cae Coch, Bethania, yn cyn- y wys 3 o Bedrooms, Parlour, Cegin a Cegin bach, yn nghyd a gardd. Rhent rhesymol. Ym- ofyner a WiLLiAM JoNBs, Gof, Be&ania, (ar gyfer y Manod Inn). /.YN EISIAU. -IAU. W ORKING HOUSEKEEPEBiofalu'am dy a niferoblant. Anfoner y ceisiadau, gan nodi y cyiiog i B, BnEDBGYDD ONice, Bl. Ffestiniog. FESTINIOG LOCAL BOARD. RHYBYDD. TT\YMUNIR hysbysu pawb sydd heb orphen talu j Arian y Dwfr a Trethi y Bwrdd uchod, y bydd cwrs cyfreithiol yn cael ei gymeryd i'w codi, ar ol y mis b.wn, heb ychwaneg o rybydd. DRWY ORCHYMYN, Ebrill 24, 1889. Y BWRDD. 'T TV v-V' "'I"'Y. 'V''Y TV, V At Drigolion Btaenau FestinSog alr amgylchoedd. D YMUNA WM. LEWIS, PAINTER, DECORATOR, —' PAPER HANGER, &c., wneyd yn hysbys ei fed wedi ymsefydlu yn 36 Church Street, Biaenau, yn yr hwn Ie y bwriada gario ymlaen ei fusnes fel y eyfryw. Y mae wedi cael y fantais oreu i wneyd gwaitli da, am ei fod wedi gwasanaethu yn mhrif drefydd Lloegr, am yi 20 nilynedd diweddaf. Sicrha orpheniad pob archeb am bris rhesymol. I\ Å'" A" a

[No title]

Family Notices