Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YR HAF YN AGOSHAU. ( STOCK ANFERTH 0 Ddilladau Newydd a Ffashiynoi yn caei eu dangos yn y NEW LONDON HOUSE, Church Street, Blaenau Ffestiniog. DYMUNA JOHN WILLIAMS alw sylw ei luosog gwsmeriaid, a'r wlad yn gyNredmol at y DEWISIAD RHAGOROL sydd ganddo o bob math o DdiHadan mwyaf Ffasiynol at y t.ymhor dyfodol. Taer erfyma am ymweliad cynar, a sicrba y cewcb y boddbn. Twydd llwyraf. Ceir amrywiaeth digy3'elyb mewn DEFNYDDtAU DRESSES, yr oil yn y Lliwiau a'r Makes nowydd, megis Tiain a Striped Fancy Dresses, yn nghyd a Bordered ac Embordered Robes, Prints ac Oxford Cheks da, a Fast Colors o 271z'c. Stock fawr o Jackedi a Dolmans, mewn Stockinette a Brethyn, duon a l!iw, o 3s lie. Hefyd, Plush Jackets o 16s 6c. Hct!au a Bonetti Gwe!!t Ynewn cyilawnder, yn nghyd a phob petb angen- rbeidiol at drimio yn y Styles newydd. Sbock fawr o INFANT MIL LINERY o bob math a lliw. Mackintoshes o'r shapes newydd, o 63 6c i fyny. Hefyd, Stock Newydd o Fenyg, Corsets, Umbrellas, Trimmings, Silk Squares, Aprons, Pinafores, &c., a Hu o bethau nas gallwn eu :benwi. Y Stoc fwyaf yn yr ardal o Ddilladau Pared da a rhad. DEUWCH A CHREDWCH JOHN WILLIAMS. Da t bawb, cynildeb yw, A thad i gyfoeth ydyw." Dywedir ar sail dda fod yr anfarwol GLADSTONE yn dotio at yr hen ddiareb Gymrei uchod, oad sicrheir ni ar yrawdufdoduchaf fod PAWB fo yQ caei d !!ad gan DAVID R. JONES, Old Post Off!ce, High St., wed! <u boddhau gymaint yn et nwyddaa, fet y "tyngant na, fynMtt arall i glydu eu persosau. Y mae y Stoe ftwr y mae D. R. JONES wedi ei pharoto! ar gyfer wyHau y PaBc a'r SnlgwYll, yo Chwaethus, Amryw!aethot, a Da, a diau y boddlonh pawb a ymwelaot a'i fasnacbdy. CpjRvcb y cyte'riad, ac ymwalwch ya fuan. "0" TV, YO. PABYDDIAETH. 'TRADDODY'R DARLITH AR T TE8TTN UCHOD, YN CALFARIA, ADDOLDVR BFDYDDWYR, NoSfLua, Mai6ed,gan y TARCH. ROBERT JONES, LLANLLYFNI. Yf elvi gynortbvyo yr hen frawd GRifflTH Street, yr hvn oydd yn vaeler'o amser Qith:. 'Dr,-øauyn 'agQred'àri1 6'86 í :ddeó1ireu:am 7: HADAU GERDDI! HADAU BLODAU!! T\YMUNA R. EDWARDS, Fferyllydd, Four- ?/ crosses, bysbysu ei fed wedi derbyn Stoc dda a.mrywia.etboi, o HADAU GERDDI A BLODAU gogyfer a'r tymbor preseno!, wedi eu dethol gyda'r gofal mwyaf. Hefyd, Ha.dau i Adar, yn cynwys Canary Seeds, Hemp Seeds, German Rape Seeds, Maw Seeds, Millet Seeds. J. PARRY JOMES, AUCTIONEER & VALUER, Pen!an, Penrhyndeudraeth. "?'MGYMERIjR ag ARWERTHIADAU o bob _JL matb drwy anfoa thybudd prydioa i'r cyf- eiriad ucbod. 0 t—< z ? 0 g H pø 11 z ? ?—' z ? ? 1) t—< 9 t—t H P-4 Y'" =s CD <! ? ? s tx ? p.. 0 P? ? ? PT., ? 600,000 YN CAEL EU GWERTHU YN FLYNYDDOL. Pris, 4p. 4s. ae uchod. Deg y cant o ddiscount am Arian Pared. YN FENTHYG am 2s 6c YR WYTHNOS, a gellir prynu neu beidio, fel y dewisir. TRWSIR A CHYFNEWIDIR FOB MATH 0 BEIRIANAU GWNIO. RHYBUDD.—Gan fod ein holl Beirianati yn dwyn yr enw "SINGER" ar y fraich, goMer na. phwrcesif yr un heb hyny. Unig Gangen y Singer Manufacturing Company yn Blaenau Ffestiniog:— 27. HIGH STREET. y 'IF" SYMUDIAD. D YMUNA MRi LLOYD GEORGE & GEORGE, CYFREITHWYR, CRicciETH, hysbysu fod eu Swyddfa yn BLAENAU FFESTINIOG wedi ei SYMUD o 19 Church Street, i 25 High Street (ty Mr. W. E. Williams Coal Merchant), yn mha Ie y byddant i'w cael bob dydd Sadwrn fel arerol.f HIAU MUM HEUAU AT Y SPRING, < Hen, <euanc, a Chano! oed DYMUNA THOMAS EDWARDS. HATTER, Post OBace, Featiniog, a Ma.rohn&d&. Blaenau, Hysbysu. gan mai t-fe y%i yr unig wneuthurwr Hetiau yn Ffestinioga' amgylchoedd, ac feUy yn ga.!lu gwyhod i berSeithrwyddeu gwerth Hefyd y maeete yn dal i pario ei fasnach ym!MD ya y ddau k uchod yn,ddytidiol. M- ae ucwydd ddychwelyd adrefo furchnadoedd Lloegr gyda chj'flawnde(oHetiaf.lCbrystys Llunda-m, M amryw er:nll, sef y yb&i goreu am arian a ellir g<ML Rt-f7c! riiai merched a pbluut, aGb&pia.u o bob math o'r ifashtynaa dtveddaraf. Bydd yc Mafchnadta v Bleuau bob pryd- nhawnhyd6o'rgloch, yn yr un fan, A'R HEN CO-OPERATIVE STORES. TY DA AR OSOD. "XT' MAN yr nchod yn Bethteda. Meddi?nt ?<Mt- JL ?yrcM. RhBotrheaymot.YmofynerttMr. T.EBWAOMM, ?yMiHjon. :J, ASHINC M14/(fJJ ;b -c. MACHINES O'R GWNEUTHURIAD GOREU. Hyn sydd i ddweyd am JONES'S MACHINE, ei bod uwchlaw pob rhai eraill mewn gwerth a gwneuthuriad, fed y PRINCESS OF WALES wedi anfon at ffirm am ddwy, un iddi ei hun, a'r Hall i'w rhoddi yn anrheg i !ady araU wytbnos o flaen y Nadolig di(veddaf, Cofiwch am y milodd PAPYRAU BRITHION (Wa.U Paper) sydd yn BERLIN HOUSE, yn hynod o rad, o 2c i fyny. Hysbysrwydd Pwysig i Chware!w/r. ir\YMUNA Cwmni y Railway Assurance, 64, JLf Corabit!, London, hysbysu Chwarelwyr y can- iatant Policies iddynt er diogelu taliad y symiau a oodir isod, mewa aches o Farwolaeth Ddamweinioi, a Thai Wythuosol nsewn amgylchiad o Niweidiau, yn acbosi Analluogiad HoUol, yn ot y Cyfta.nia.da.n Blynyddol a ga-nlyn, 6ef:— I ddioge)u .E50 ar farwometh trwy ddamwain ) 15s y a 10s yr wythnos am anaHuog!ad hollol ) Hwyddyn I ddiogelu £50 ar fa.rwo)a6th trwy ddamwain yn tinig 7s. 6e. y flwyddyn. 1 ddiogelu ;C25 ar farwolaeth trwy ddamwain ) 7s. 6c. y a 58 yr wythnos am anaUuogtad hoUo! ? flwyddyn Mae y t!awn swnt a ddiogeHr gan y Policy ar Farwolaeth Ddamweluiol yn d:iladwy hefyd mewn achos o ddamwaio yn achosi Dai!ioeb HoUo). Nid yw y Tâl a ganiateir am Aottluogiad HoUol end dros Chwecb Wytbnos a.r Hugain. Am bys ysrwydd peUacb, ymofyner a. Mr. G. F. CRICK. Assent, Porthmadog, Qeu a Mr. R. H. WILLIAMS, PenbrynUwyd, GIaoypw!! Road. '&&" L" ?? AMERICA. J.H. LAMBlEDW ARDS PASSENGER BROKERS, 4, Water Street, LIVERPOOL. A M y Citidiad Cynorthwyol rhataf i bob parth o America, —— Canada, Awstraha, Buenos Ayres a Patagonia, ysgrif. enerat y cwnnu uchod sydd wedi eu penodi yn oruehwylwyr gan y LIywodraeth (gan amgau stamp). Cyfarfyddir a'r Eon deith?yr yn yr orsafar eu dyfcdiad i Lerpw!, eymerir gofal o'u parseli, a byddwn yn bersonol yn edrych eu bod mewn Ueoedd cysurus ar yr agerlong sydd yn hwylio. Ceir llety rhad a chysurusyn Lerpwl, a chedwir parseli yn ddi- dal. Cymenr gofal o deithwyr a chanddynt passes or America, ac anfomr pob hysbysrwydd iddynt iddynt am adega.u hwylio. Bhoddir tocynau rheilifordd rhad i'r holl deithwyr i bob rhan o America neu Canada. ey Hysbysir perthynas .a chyfetllion yn ddidal yu nghylch cyrhaeddiad dioge} yr agerlong. Goruchwylwyr i'r LIinellau canlynol:—White Star, Cunard, Inman, GuioR. Anchor, National, ac Allan. Unig OruchwyUwyt dros Patagon}a. Gellir ymofya yn GymMeg a Saesneg. .Agent yn Ffestiniog-Mr. W. JoNaa (Ffestinfab). ? o ? <t <t.tM.,<<i-?.??_t?«Nt < "oIL.& -It '<AWR A HANER YifHLITJE[ pWRONIAID. T?YMUNIR hyabysu fed y Dd?rlith uchod g?n y ? P<M-ch- Dewi Mawrth wedi ei GOHIRIO hyd xai l9eg.

BLAENAU FFESTINIOG.