Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

-----PENILLION I

CYLCHWYL LENYDDOL A CHERDDOROL…

News
Cite
Share

CYLCHWYL LENYDDOL A CHER- DDOROL GORPHWYSFA PENRHYN. Cynhaliwyd y gylchwyl hon ddydd Linn y Pasg, caf- wyd tywydd da a chynulliad da a hwyl ardderchog. Dehcreuwyd cytarfod y pvydnawn am 2 o'r gloch trwy ganu ton gynulleidfaol, Cymerwyd y gadair gan y Parch Robert Roberts, Cae Ednyfed ac arweiniwyd yn ddeheuig iawn ,gan Gwilym Deudraeth, aed yn mlaen yn y drefn a ganlyn :—Anerchiad gan v cadeirydd. Beirniadaeth Mrs. G, J. William?, ar y Tea Cosies, goreu Miss M. C. Williams, Church st. Miss Maggie Jones, Hyfrydle gadd y wobr am ganu "0 mor harda yw y Nefoedd Wen." Dyfarnwyd y wobr am y Pencil Drawing i Annie Lloyd Williams, Cambrian View. Enillwyd y wobr am ganu yr unawd "Can y Wenynen" gan W. J. Edwards, a R. J. Jones yn ail. Cafwvd cystadleuaeth ddoniol ar adrodd "Adwaener y dyn wrth ei waith" ae euillwyd gan T. H. Jones, 2il, G. P. Williams 3ydd Ritche Davies. Caf odd Miss Maggie Rowlands y wohr am ganu "Cryd gwag fy mhlentyn yw". Dyfsrnodd Mrs. Williams y wobr am wneyd Print patch and Butter hole i Miss J. P. Thomas, Minfforud, 2il Jannet Alice Edwards, 3ydd Ellinor Owen. Un party ddaeth yn mlaen ar y pcdwarawd i blant ''Pie buost ti heddyw yn lloffa" a chawsant y wobr gyda chan- moliaeth. Y gorew am ysgrifenu llythyr Cymraeg Mag- gie Rowlands, J. A. Roberts, ac Annie Jones yn gyfartal oreu, E. E. Williams, a R. R. Jones yn gyfartal ail. Y goreu am ysgrifenu traethawd ar Lie ae amcan y gwyrthiau yn nysgeidiaeth yr Arglwydd Iesn" ydoedd Mr. Wm. Davies, Snowdon St., Portmadoc. Daeth dau o goreu plant yn mlaen i gystadlu ar yr anthem Yr Hafan Ddymunol sef cor Carmel dan arweiniad Dewi Gerddor, a chor Gorphwysfa dan arweiniad Mr. R. S. Jones, goreu cor Gorphwysfa. CYFARFCD YR HWYR. ,'u Cadeirydd farcli ft. J. Jbvans, arweinyaa ivir it u Pritchard. Agorwvd y cyfarfod drwy i Mr. D. Lloyd Evans ganu "The Village Blacksmith." Y goren ar yr englynion i'r Bicycle ydoedd Gwilym Deudraeth. Wele yr englyn "Bicycle sydd farch heb eisiau- dwr na cheirch I'w droi'n chwyrn rhoi'r gwadnau Dan ddyn mewn mynyd neu ddau, Aiff o ol wg ceffvlau." Mr Ephraim Williams, Rhyd pedd y buddugol ar ddad- ganu "Bwthyn yr amddifad, Shawl o eiddo Miss M. C. Williams, Church stteet, oedd yr oreu. Enillwyd y wobr am ddadganu y ddeuawd Y ddau lowr" gan Mr Morris Jones. Glantecwyn oedd y buddugol ar yr Hir a Thoddaid i'r diweddar Mr. Heniy Jones, Caegwyn. Enillodd Mr Ephraim Williams y wobr ar ddadgauu "Cledd fy nhad." Yn gyfartal oreu ar y traethawd "Yr aelwyd, yr ysgol ddyddiol, a'r eglwys yn eu dylanwad ar gymeriad ein hieuenctyd," Miss Williams, Gwilym ter., a Mis Miriam Davies, yn gydradd, a Miss M. E. Owen, Bank, yn ail. Un party ymgeisiodd ar ddad- ganu "Hwyrddydd baf," ac er rhoddi beirniadaeth lem arnynt dyfarnodd Alaw Ddu hwy yn deilwng o'r wobr. Glan Tecwyn a Mr J G Jones, Bryncrug yn gydradd ar y Gywydd i'r Oynhauaf. Mr Owen Pritchard, Market Square oedd y buddugol ar ffurfio Cwestiynau. Daeth pedwar party ymlaen i gystadlu ar ddadganu Distain- ful of danger," goreu gyda chanmoliaeth uchel, party Mr. C. Williams, Rhyd. Y buddugol ar y prif draeth- awd "Hanesiaeth Ysgrythyrol fel cangen o addysgiaeth yn ein hysgolion dyddiol," ydoedd Mr Ellis Ellis, Bryn- berthen. Yn awr doed at brif atdyniad y cyfarfod, sef y gystadleuaeth gorawl "Yr Arglwydd yw fy mugail," a "Haleliwia, Amen." Daeth dan gor ymlaen i'r ym- drechfa, Nazareth, dan arweiniad Mr. 0 R Williams, a Gorphwysfa, dan arweiniad Mr John Jones. (Ymddeng- ys beirniadaeth Alaw Ddu yn ein nesaf.)

DAMWAIN DDIFRIFOL YN CHWAREL…

[No title]

BLAENAU FFESTINIOG.