Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

NODIADAU CYFFREDINOL. I

MARWOLAETH MR W. MONA WILLIAMS,…

PENRHYNDEUDRAETH.I

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. LLYS YR YNADON,—Dydd Iau, o flaen Mr. John Jones, Dr. Roberts, a Mr. E. P. Jones. DIFFYG DEEINIO YN BEIODOL.—Cyhuddid John Roberts, Tyllwyd Terrace, Trawsfynydd,o esgeuluso gwneud carthffosydd priodol yn nglyn a'i dai yn Nhrawsfynydd. Bu yr achos hwn o dan sylw am- ryw droion o'r blaen. Goi chyn-iyiiocld yr ynadon fod i'r tai gael eu oau i fyny. TADOGI-Mary Williams, Teiliau House, Ffestin- iog, a gyhuddai Evan Roberts, Pongwern, o fod yn dad i'w phlentyn. Ymddanghosai Mr. Jones-Morris dros yr achwynyddes, a Mr. R. Walker Davies dros v diffynydd. Wedi holi tystion am gryc. amser o bob ochr taflwyd yr achos allan. CAPW or HEB DRWYDDED.— Thomas Winslow, 'supervision,' a gyhuddai Henry Williams, Gelli Isaf, Blaenau Ffestiniog, o gadw ci heb drwydded. Methodd y diffynydd a phrofl ddarfod iddo wneyd y cais angenrheidiol fel amaethwr i gael trwydded heb dalu. Dirwywyd ef i swllt a deg, a chwech o gostau. YMOSODIAD.-Elizabeth Hughes, a gyhuddai Jane Rowlands, Tyn yr ardd, Penrhyn, o wneyd ymosod- iad arni. Rhwymwyd y ddwy i gadw heddwch am flwyddyn. TROSGLWYDDO TRWYDDED. Trosglwyddwyd trwydded yr Osmond Hotel, Penrhyn, oddiwrth Rt. Roberts, i Jane Edwards.

CLYWED

ACHOS DIFRIFOL YN FESTINIOG.

[No title]

DYDDIADUR Y FFUG-FONEDDWR.