Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

AT  AT EIN GOHEBWYR.

HAWLIAU Y DOSBARTH I GWEITHIOL.

I Tref; Oedfaon v Sul.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Tref; Oedfaon v Sul. EGLWYS LOEGR. ST. MICHAE1 -1), a 11-15 (English), Parch. ST. MARTHA -10 Parch. ST. DEWI—10, 11-30 (English), Parch. J Davies, 6 Parch i Harries. TA NYGRISIA 7i -10, Parcli. ] Harries, 6 Parch J Davies 'i METHODISTIAID. PENIEL—Farch. T J Wheldon, B.A. ENGEDI-Fa-rch. Hugh Pugh, Gwynfrvn EETHESDA Parch. R Roberts, Dolgelley rABERNACL-Parch. Hug* Roberts, Rhydmain GARREGDDU—Parch. W R Jones, Holyhead ENGLISH CHAPEL-Rev. D B Jones, Gwersyllt JBOWYDD-Parch. J R Williams, Pentre uchaf RHIW Parch. D Roberts i TANYGRISIAU-Parch. G T Parry, Llanberis YR ANNIBYNWYR. BETHEL—Mr H P Thomas, o Athrofa Bangor I HYFRYDFA—Parch. J E Evans, Caerfyrddin BETHANM—Parch. J. R. Parry, JERUSALEM—Parch. P. Howell BRYNBOWYDD- 10 Cyfarfod Gweddi 6 Parch. W Pari Huws, B.D. S VLEM—10,. Parch. W Parri Huws, 6 Cyfarfod Gweddi CARMEL—Parch. E. C. Mason, Tanygrisiau Y WESLEYAID. BLAENAU—Parch. 0 M Roberts, Didsbury College TANYGRISIAU-2 0 M Roberts, 6 Cyfarfod Gweddi LLAN—10 a 6 Mr Evan Rees, Penrhyn Y BEDYDDWYR. SEION—Cyfarfod Gweddi '¡ CALFA RIA-IO Cyfarfod Ysgol 6 Cyfarfod Gweddi MORIAH-2 a 6 Cyfarfod Gweddi I SALEM, TANYGRISIAU—Parch Samuel Pierce, Penrhyn

DYDDIADUR Y FFUG-FONEDDWR.