Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IBYWYD AC ANTURIAETHAU I.MADOG…

I -'.- PRENTEG

News
Cite
Share

I PRENTEG k-YLCH',VYL LENYDDOL.Fel y gxelir isod, fodrhaof- olygon dis^laer am gylnrfod llwvddiaDUs yn y lie uchod, nos Sadwrn .1Iai 4ydd. Derbyniodd y Beirniad eryfansoddiadan yn dwvn y ffugenwan canlynol:-Caratlog, Josias. Iago, Madog GwlatT\'s, Bachgen 10 oed, Elisens. Dafydd, tiilson, iDienw, Ein, Mary, Johna, Mair, Dim gwaeth er trio, loan, Lpvi. Petr, Job, Oliver, Oweti, Moses, Levi(2), Alexander, Blodwen, Malaehy, Ymgeis- ydd Ienangc, Llwynog, Madog(2), Caractacus, Martha, Gweithiwr Diwyd, Horeh, Anfedrns, Un yn trio, Cym-n Number 4, A B C D E F G, Adeline. Miriam, Oymraes, i) (,r M.pir y-trthn us, iAair(2) Poliie,, 3VLac amryw: eiaui ni, chafwyd I eu henwau. Bydd pump o gorau plant yn cystadla yn nghyfarfod y prydnawn, a 6 ar yr anthem lesu fy Tvlbrynwr," yn nghytirfod yr bwyr. PENMACHNO. I MARWOLAETH MIL SOLOMON JONES.-Ar. V 18fed o'r mis hWD; yn 74 mlwydd oed. bu farw y gwr da'tifihod, yr hwn oed yn dra adnahyddus, ap, yn fawr ei barch drwy vr holl gymydogaethan hyn. Dioddefodd gystiidd trwm a phoenus am y pymthegnos olaf y bu fyw. Yr oedd yn hynod dawel, siriol, a dyoddefgar, hyd v diwedd. Y Sul olaf y bu yn y capel ydoedd Mawrth y 31ain. Gwasanaethodd y swydd o ddiaeon yn eg- lwys y Methedistiaid yn Mbenmachno am yr ysbaid maith o 42 mlynedd. Mae ei golli ef yn ?o!Ied fawr i'r eglwys a'r ardal. Claddwyd t,.f dydd' yn golled fawr Sa d wrn, pryd v gwasanaethwyd grn y Parchn. John Jones, Pandy, a J. Howell Hughes, Ysbytty. MAENAN. I ETHOLIAD Y BWRDD YSGOL.—Dyd i Mawrth diwedd- af ydoedd y diwrnod diweddaf i enwi yaigeiswyr am y pum' sedd ar y bwrdd uchod. Gan na enwyd dim ychwaneg na phnmp osgowyd costau etholiad. Ffurfir y bwrdd newydd gan y persoiiau canlynol.- Mri. Hugh Jones, Felin; Robert Hughes, Xanyfron; Evan Jones, Bryrglas; William Jones, Maesygroes; a David Jones, Hanner y ffordd.

IEISTEDDFOD UNDEBOL CWMORTHIN,…

[No title]

Y MYNWENTYDD.

CYFARFOD ORDEINIO MR. R. H.…

I YMA AC ACW.