Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HUGH DAVIESS COUGH MIXTURE. HUGH DAVIES?S Ii COUH MIXTURE II Darganfyddiad RHYFEDDAF YR OES AT BESWCH! AXWVD, DIFFYG ANADL, BRONCHITIS, PAS, CRYGNI i YDYW 'Ir V AV%A COUGH MI TunE HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. At Beswcb, cymerwch Davies's Cough Mixture. At Anwyd, cynierwch Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, Llacia'r Frest. Cliria y Llais, Anmhrisiadwy aty Pas ar Bant Brnochitis, &c. TYSTIOLAETHAU. David Jenkins, Ysw., Mus. Bac., Aberystwvth. Having suffered from an irritable Cough last Christmas, I took a bottle of Davies's Cough Mixture, and by the following day I was quite free, and able to tollow my public engagements. Jan. loth, 1888. DAVID JENKINS. 5, Greenore Terrace, Holyhead, r- Awst 2il, 1886. Anwyl Syr,—Cefais botelaid o Davies's Cough Mixture yn ddiweddar gan Mr. Hughes, Druggist. Yr oeddwn wedi bod yn dyoddef am ddwy flynedd oddiwrth Beswch a Diffyg Gwynt, ac wedi treio pob moddion, ond y cwbl yn fethiant. Cymerais un dose o'ch Cough Mixture, a chefais ollyngdod mawr, ac erbyn heddyw yr ydwyf yn ddyn newydd. Yr eiddoch,—JOHN E. JONES." "Post Office, Trelech, Carmarthen, October 28th, 1885. Dear Sir,—Since writing to you previously, I am happy to inform you that your Cough Mixture is getting into great iavour It sells well. Yours truly,—H. A EVANS." Llanberis, Ion. 27ain 1886. Dywcd y Parch J. E. Owen.— "V mae hen wraig yn Pentraeth, sir Fon, yn dueddol iawn i beswch caled, yn enwedig ar amserau rhewllyd. Nid oes dim yn y ffordd o feddyginiaeth yn ei lleshau gystal a'ch Cough Mixture. Ei hunig gysur ar y ddaear ebe hi yw v Beibl a Davies's Cough Mixture." Dywed y Parch. Ll. B. Roberts:— "Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu Dywed D. Jones, Bethesda, Bangor:— Anwyl Syr,Cefais ddwy botelaid o Davies's Cough Mixture gan Mr. Hughes, Druggist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am dano. Yr oeddwn yn dyoddef er's misoedd oddiwrth Beswch a Diffyg Gwynt, ac wedi treio pob moddion, ond yn afiwyddianus ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffael- edig wedi cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn dyoddef oddiwrth anhwylderau yr ysgyfaint." SEFYDLWYP YN 1872. < MR EDWARDS, SURGEON DENTIST, • PORTHMADOG i < ADDYMUNA hysbysu ei fod yn parhau ( flyn y blynyddoedd a basiodd i ym- weled a'r lleoedd canlynol, lie y gellir ymgyng- J hori ag efyn mhob achos perthy nol, i'w gelfyddyd yv ddidal:- LLANRWST bob dydd Mawrth a phbb ffair yn nhy Mr Morris Davies, Trethgasglydd, Pen- isardre, o 10 hyd 4 o'r gloch. BLAENAU FFESTINIOG, yn nhy Mr W. E Williams, Coal Merchant, gyferbyn a Shop Gtftta PC,cha, bob dydd XIan a dydd Iau, o 12 y boreD hyd fi yr hwyr. SHOfP NiBWYDD. Dymuna WILLIAM ROBERTS, (gyntfTaotriMMi), wa&yA yfi Vi? ay,.howd yri,gvffrodisel ei fod wedi agor Masnacbdy Newydd yn LEEDS STREET, fei Grocer, a Green Grocer, Ac., lie J gwerthir y Ntvyddao goreu am y prisiau mwyaf Teiml& yn ddiolchgar am y geftiogaeth leiat, a y Farchnad. Cofier y cyfeiriad-LEEDS STBEBT. QWALIA HOUSE, 62, HIGHGFIELD LIVERPOOL. DYMUNA R. R. WILLIAMS, EMIGRATION AGENT, L/ tros holl Ager-longau sydd yn gadael Liverpool, idiolch yn wresog i'w luaws gyfeillion yn Ffestiniog, a'r nngylchoedd, am y gefnogaeth a dderbyniodd y pedair blvnedd diweddaf, a'u hysbysn ei fod wedi cymeryd y GWALIA HOUSE. Ty helaeth a Chysnrus, bedwar irWs yn is i lawryn yr un heol. Lie y gwnaitf pob ymdreeh i haeduu yr un gefnogaeth yu y dyfodol. Lodgius rhesymola chysurus i ymwelwyr a, Liverpool, Free Stores i gadw Luggage Ymflidwyr. trofelir am y dosbarth yrua uiewn modd neilldnol, trwy eu cyfarfodar. eu dyfodiad i Liverpool, a'u harwain ar fwrdd y Steamer a ddowisant, ona iddynt anfon yn brydlon, Pob gwyb jdaeth am hwyliad allan yr hoi Steamers, end anfon Ilythyr i'r perwyl, Cotiwch y CyWHad presenol: R, IL WILLIAMS, 62, Highfield Street, Liverpool, AT Ddyledwyr y diwedditr, Thos. Jones (Jones Bach). Rhybudd Pwysig a'r diweddaT. YMUNIR drwy hyu hyabysu yr oil o ddyledwyr jj y, diweddar Mr. THOMAS JONES (Jones Bach) yn ngwyneb fod y llyfrau yn myned o law y Trustees—711 hol a'r gytraith-6I ddiwedd y mil preeenol, y syteerirovirs. ctfreithioi ar ol hyny i ■ierhau yr ol-ddyledion. Let, mwyn arbed costau cyfreithiol diangenrhaid, bydded i'r eyfryw dalu i'r Trustee, ar neu cyn y laf o Fai, sef i Mr. ELLIIi ROBERTS, Bookseller. IV(EET TOWER TEA IS )t 1/8 a s/- y PWYS. rreAssalll Congou 1/8 y PWYS. Cofrestredig. Te 2j- Llundain, Yn ddiddadl y goreu yn y Farchnad. Cymharwch ac arbedwch 8c yn y Pwys. Cofier mai J. PRITCHARD, GROCER, REGENT HOUSE, (Drws nesaf i'r Llythyrdy), Bl. Ffestiniog. Yw Goruchwyliwr y Cwmni uchod yn y rhanbarth hwn. TEMPERANCE HOTEL. DYMUNA MRS. WILLIAMS, GRANVILLE JL7 TEMPERANCE HOTEL, CHURCH STREET,ddiolch yn gynhes i'r cyhoedd am y gefnogaeth a dderbyn- iodd er ei sefydliad yn yr ardal. Oherwydd fod y busnes yn cynyddu, y mae Mrs. Williams Wl-.Ii gweled yn angenrheidiol rhoi i fyny y Shop er mwyn cael ystafell ychwanegol at dderbyn dieith- riad &c., a pharotoi bwydydd o bob math. Te a Choffi, Ciniaw a Gwelyau, am brisiau rhesymol. In Liquidation. The Festiniog Refreshment Houses Co. Limited, Blaenau Festiniog, North Wales. MR JOHN PARRY JONES has received instructions, jj, t from the Liquidators of the above Company to sell by AUCTION, on Monday the 6th day of May next, on the premises, at 4 o clock p.m,, all that VALUABLE LEASEHOLD PROPERTY, known as THE ST. DAVID'S COCOA HOUSE, BLAENAU FESTINIOG, situated close to the Market Hall and midway between the London and North Western and Great Western, and the Festiniog and Portmadoc Railway Stations. The Property comprises a spacious and well-built House, fitted up with modern requirements suitable for the above trade, and also for public Offices, and private business premises; and contains by admeasurement 1272 Square Yards, with a frontage of 60 feet to Church Street, an,; is held under a Lease from Lord New- borough, for 75 years from 1st January 1879, at the annual Ground Rent of zC5, There has been upward of X3000 expended on the building api furniture, all of which will be sold at the reserve price of zC950, if no higher offer is made. The purchaser will have immediate possession. For further particulars apply to Mr. Robert Owen Jones, Solicitor, Blaenau Festiniog, or to the Secretary Mr. Richard Jones, V ron Hill, Blaenau Festiniog. ryyyyYTy9TYYTYYTYT.T.TYYTTYY.TYYYT. EISINGRIG, TALSARNAU. MAE MR. JOHN PARRY JONES wedi ei gyfarwyddo i werthuar AUCTION yn ylle uchod, dydd Sadwrn nesaf, Ebrill 27ain, yr holl DDODREFN TY, TATWS, GWAIR, ac amryw bethau eraill. Telerau Arian Parod. Yr Auction iddeobreu 3-30. A HYSBYSIAD PWYSIG. DYMOJfA J. EYANS (Gynt Cutter Gladstone House), Hysbysu holl dri^biion Blaenau Ffestiniog, a'r wlad oddiamgylch eifod wedi dechreu masnach. o'i eiddo ei hun yn NO. 2 PARK SQUARE, a chan fod gnuddo gyflawnder o'r Bretbynau m wIyaf ffasiy nol at bØb math ..UøifJaOatl,: a'r rhai hyny yn bollol uewydd a glan, taer erfvnia am gefnogaeth gyffrediiwfc Ymrvyma fel Teiliwr profiadol i dalu y xylw uian- ylaf i bob arcbab a ymddiriedir iddo, trwy roddi FIT, STYLE, a'r gwni»uthnriad gereu Bjrdd fc«abH J. .81' Tailor and Draper, Park Sqnare.