Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y GYMDEITHAS GYDWEITHIOL, BLAENAU FFESTINIOG. CYNHELIR CYFARFOD CHWARTEROL Y GYMDEITHAS UCHOD Yn y LLAN, nos IAU. MAI 9fed, am Saith o'r gloch. ,Yn y BLAENAU, nos WENER, MAl lOfed, anl Saith o'r gloch. HEFYD, TELIR Y DIVIDEND, &C.: > Yn y BLAENAU, Dydd Mercher, Mai 15fed. Yn y LLAN, Dydd G-wener, Mai 17eg. W. C. WILLIAMS, YSGRIFENYDD. DILLADAU NEWYDD AT Y PASG. DYMUNA R. & WILLIA)IS, CHURCH STREET, Alw sylwy Cyhoedd at eu stock newydd gogyfer a'r tymor yn yn cyuwys dewisiad rhagoroi o bob math o Ddefnyddiau DRESSES, Yn y defnyddiau a'r Iliwia-a diweddaraf. Stock fawr o MILLINERY, r yn y ffasiynau newydd. JACT-IDI A DOLMANS, yu fy style diweddaraf. Hefyd stock Fawr o bob math o DDILLADAU READY MADE, yn y patfymau cewydd ac o wnenthuriad rhagorol. Hetiau Meibion, Ties, Polleri, Braces, &c., mewn amrywiaeth mawr. o VICTOLINE Howell Jones.  T ?- NIWRALGIA, Y TIC, DDANODD. Qwaew drwy y Cwyneb, y Pen. a'r Gums, 4c VXTTOLINE. IF :ftl ? Yr un ydyw profiad pawb pan yn dioddef oddiwrth y Neuralgia, y Ddanodd, y Tic, Gwaew parhaus yn y Danedd i gyd, a'r Gwyncb a'r Pen Gums chwyddedig a dolurue, &c., ond o'r diwedd dyma feddyginiaeth newydd, sicr, effeithiol, eydd yn eu gwella yn drwyadl, trwy fyned at Wraidd y Drwg, llwyr iachau y Nerves, a chlirio'r achos a'r drwg o'r yetumog. PEIDIWOH TYNU EICH DANEDD a,'u colli, cyn yn gyntaf dreio un botelaid o'r VICTOLINE, sydd wedi hollol fendio eynifer o'n cyd-genedl. Mae oanoedd o Gymry glan heddyw yn dystion o'i effeithiolrwydd al wertk anmhrisiadwy. NI FETHODD ERIOED, ond rhodda asmwythid llwyr a pharhaus i Hen as Ieuanc am flynydd- oedd. Gwarenfcr hefyd ei bod yn hollol glir oddiwrth Opium, a phob cyffyr niweidiol arall, ac yn lleeol i'r holl gyfaneoddiad. DYMAi FEDDYGINIAETH DRWYADL, AC NID GWAGHONIAD. Qs y?y?h ya dio<M<? oddiwetk yr a<ahwyMe?a woh?d, nae Mbedwch '« ycskydig 4ra*l a'r dM?ertk i gA? petelaid o'r hyn a rydd i chwi wmwyih" Buan a Gwinoned<M. IV gael mewa potelau Is l., 2s.. rL 3s -6s. yr an gaa bob Druggist a rbai Grooop, 8611 • Idiwrth y gwaenthurw*— M. HOWELL JONES, A.P.S., OaJWIST, 110., HIGH ST., P&ABlLlCSy MiEswoastaaT £ i,i CYLCHWYL LENYDDOL A CHERDDOROL, TABERNACL, A THREFEINI, FFESTINIOG. Testynau agored i'r Byd. Am yr Hir a Thoddaidd goreu i'r diweddar John Jones, Tabernacl Ffestiniog. Gwobr 7s 6e, Am y pedwar penill coffawdwriaethol i'r diweddar Bobert Hughes, Frowlau, Bethania, Ffestiniog, Gwobr 6s. Y cyfansoddiadau i'whanfon ar neu cyn Mai laf 1889 i'r Beirniad REV. Evan Davies, Trefriw, R.S.O. Am fanylion pellach ymofyner a'r Ysgrifenydd, R. R. HUGHES (Treborfab.) FFAITH DDYLAI PAWB WYBOD! MAI ■ AMSER BRAWF BOBPETH. TE BIRKETT Ydyw un o'r pethau byny ag sydd WEDI DAL PRAWF manwl amser am yr ysbaid maith 0 DEIUGAIN MLYNEDD, yr hyu sydd yn proti mai TE BIRKETT YW Y GOREU A'R RHATAF Yn y Deyrnas Gyfunol, ac yu arbed 6c y pwys i bawb a'i pryna. Felly PRYNWCH TE BIRKETT OS AM WIR WERTH EICH ARIAN. Os ydych heb brofi ein Te, anfonwch am sample rhad ac am ddim, i'w gael yn BIRKETTS BRANC, CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG.