Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Barge in ion Mawrion. DYMUNA MESSRS DICK'S & Co., FOUR CROSSES, DALo ?a aoich mwyaf gwresog i dri:olion yr ardal am eu ?efuogaeth yR y gorphenol, a dymunant hefyd bysbysu fod y sefydliad yn awr o dan aiolygiaeth hollol newydd. gwr jeuaiic profiadol, gan yr hwn yn unig y gellir oael y nwyddau isod, a neb arall. Y n gymaint ag f')d y lledr yn parhau yn isel, dymunaut hysbysu y bydd iddynt wn 'yd QOSTTNGIAD SBPYDLOG j fn mhrisiau pob math o esgidiau. Wele ychydig o'r prisiau— I Esgidiau Elastic (dynion) o 8s 6c i fyny I „ „ Rhai a hoelioivo 7s 6c „ | Esgidiau Elastic (merched)o 3s He fyny „ Rhai a hoelion o 5s 3c „ Esgidiau cau o bob math i ddynion am 5s 3c, 7s 6c, ac 8s 6c. "S n gymaint ag fod 25,000 o barau yn cael eu gwerthu yn eu gwahanol sefydliadau yn wythnosol, galluogir bwy i werthu yn rhatach na neb arall. D.S.-—Gwarerdir pob Par a werthir o'r Shop yma. Trwsir pob math o Esgidiau, o ba wneuthuriad bynag y bo, gyda lledr neu Percha, fel y canlyn ?wadnti a ?odtu Esgidiau dynion 3s 6c I Tba.icty6on 3s 9c 1 Gwadnu a Sodlu Esgidiau merched 2s 60 Rhai plant yn hynod rad. < Millinery I Millinery I Millinery! .lYDD ASIYNAU NE L/YDD ?. ?W? ?" VPi'i.VfJ. 11111 rtITœ JJ rID 11& JrtIT1&1111 Ð -FC)UP-,CRCISSES, FFESTINIOr-i,, Y. :MAE y dewisiad goreu o bob math o MILLINERY yn yr UGLL WLAD, yn y FFASIYNAU NEWYDD, ac am brisiau a ddeil gymhariaeth ag unrhyw Fas- nachdy yn Nghymru. v v Y peth sydd yn tynu sylw holl chwarelwyr yr ardal y ddyddian yma yn y NEW LONDON HOUSE, CHURCH STREET, (Gyferbyn a Surgery Newydd Dr. Roberts, Blaenau), ydyw derbyniad y SPRING PATTERNS BOOKS 0 Fretlpynau Newydd mewn amrywiaetli di-ddiwedd. DROS 300 O BATRYMAU I DDEWIS 0 HONYNT, Gwneir unrhyw ddilledyn i fesur mewn cbwe' diwrnod o rybudd. Gwarentir fit a style. Trowsusan Tweeds a Silk Stripes newydd o 10/6 i 18/- Siwtiau etto, unrhyw shape, o 30/- i 45/- Coat a gwasgod o worsted du, (wedi eu bindio), o 25/6 i 45/- Cotiau uchaf byrion, ysgafn, at yr Haf, o 25/6 i 35/- mr Deuwch, gwelwch, a cliydmarwcfe ein. prisiau- Stock Fawr o Ddilladau Reaiy Made fel arferol: HETIAU a CHAPIAU mewn cyflawnder. Newydd dderbyn i mewn Stock Fawr o Ddefnyddiau Dresses, Prints, Oxford Shirtings, &c.- Yr oil vn y lliwiau a'r patrymau mwyaf fashiynol. Hefyd gelwir sylw y merched at y ffaith fod WILLIAMS BHOS. yn anfou pob math o Blu i'w llifo a'i curlio, ac anfonir Heiiaa Owelit a Chip i'w glanhau a'i trin, i unrhyw shape a ddymunic, bron fel newyd, ac am brisiau hynod xesymol.—Cofiwch y Shop-WILLIAMS BROS., Festiniog a Llanrwst. Great Western Rail ;vay, AGORIAD YR ARDDANGOSFA YN I LIVERPOOL GAN Y FRENHINES Dydd Mercher, Mai 12, 1886. BYDD I DREN RHAI) redeg am Birkenhead a Liverpool, yn gadael Blaenau Ffestiniog, 5 30 a.m.; Manod, 5.35 Festiniog, 5.45 Maen- twrog Road, 5.50 Trawsfynydd, 6.0; Bala, 6-40; Dolgelley, 6 0, Gall teithwyr ddychwelyd yr un dydd, neu unrhyw ddiwrnod hyd y 14eg am fares uwch. Am bris y cludiad sc amser dych- welyd, gwel yr hysbysleni. J. GRIERSON, General Maiiager, Preliminary A nnouncemenl Under distinguished Patronage. lr. R. Wilfrid Jones, Medalist, HAM., Grand Benefit Concert. The above will be held in the ASSEMBLY ROOM, BLAENAU FESTHIOG, On the 3rd day of August, 1886, When the following Artiste* will take part:- SO PRANO; Miss Marian Price, R,A.M, London, Miss Winiams (Llinos Gwaenydd). CONTRALTO Miss Marian Ellis, R.A.M., London. TENOR:— Mr. Maldwyn Humphreys. R.A.M. y Lon don. BARITONE Mr. R. Wilfrid Jones, Medalist, R.A..M Loudon. Mr. Lionel G. Moore, R.A.M., London,, assisted by the GWAENYDD BRASS BAND. BAZAAR CAPEL SEION. TEA A CHYNGERDD. NOS IAU, Mai 20fed, am 7 o'r gloch, bydd i N Tea Party a Chyngeidd rhagorol yn cael ell cynal er l-udd y Bazaar, pryd y disgwylir gwasanaetli Miss Williams (Llinos Gwaenydd) Mr. R. Roberts, Mr. R. 1.1. Hughes a'i barti, Mr. John Williams, Graieddu, a Mr. W. G. Owen. Cyfeilydd—Mr J. Williams. D.S.—Dim end 6c. wrth y-drysau. r AR WERTH. 'T'^Y ANNEDD rhagorol yo sefvll mewn man j? cySeus yn Glasfryn, Bethania, ac yn awr ynmeddiantMrs.EHis. Am fanylion pellach, ymofyner A Mr. R. O. JONKS, Cytreithiwr, Blaenau Ffestiniog. Argraffwyd gan Jones a Roberts, High Street, Blaeuan Ffestiniog.