Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

, YE. ARGRAFFWASG. ' i

News
Cite
Share

YE. ARGRAFFWASG. Bnddugol yn Eisteddfod Harlech, Linn Sulgwyn, 1877. Beiniiad—Ieuan Ionavvr, Dolgeilau. Cyfododd haul ae ymddangosodd lleuer— Goleuni mawr lewyrchodd o'r uclielder; Diangodd nos—nos dywell y cynoesau, A thorodd gwawr ddisgleirwen dros y bryniau. Y bobl fu gynt yn eistedd mewn tywyllwch, With oleu dydd gydrodiant mewn hyfrydweh. Teg dduwies hardd o nefol ymddaugosiad, Drwy'r byd wasgarodd hadau byw gwareiddiad. Yr Argraffwasg, 0! dduwies anghydrnarol, bendithion fyrdd gaed trwyddi'n ifrwd lifeiniol, 1'r dclyno1 hil, oedd mewn tywyllwch gorddu, Yn gaeth dan bwys erch lyffetheiriau'r fagddu: Dylanwad hyfryd hon wna'r bobl yn llawen,-— Sain can a moliant—gorfoleddus grechwen, Ymddyrcha fry hyd nef mewn hwyi uchelfri, ITet- diasbedain adlais v clogwyni. Grymusawl nerth sydd yn ei braich urddasol, I liwyiio cledd anrhydedd cenedlaethol; A dry Ilia hen hualau trais a gormes, Gan ddwyn bendithion rhyddid i bob mynwes. Yn isel iawn cychwynodd xawd ei gyrfa, O'r bwth yn Mentz, yn ngbanol g wlad Sennania; Yn nghwmni Faust, a Guttenberg, a Schoeffer,- Tri chynnvynaswr byd—drwy bob anhawsder; Ardderchog arwyr, teilwng o nob anrhydedd, Fu'n agor ffordd i gerbyd y gwirionedd, Drwy greigiau enbyd ystryw a dielielliOD- Uffernol haid—y chwiidys a'i gynllwynion. Y Wasg, er bod mewn amgylchiadau isel, Mal cangen wan yn plygu i bob awel, Sydd heddyw gref, a'i gallu anghvdmarol, A heria drais a gormes unbenaethol. Gorchfygodd, do, awdurdod certh y Babaeth, Dymchwelodd rym ei holl gynllwynion diffaeth; Ac esgyn wnaeth hardd orsedd ei brcii.-)b. Ityth ar ei hysgwydd hi boed y llywodraeth. Pa ddyn a ddichon ddirnad y bendithion Gaed i ddynoliaeth drwy ei gwir ragorion; Mae'n gwasgar in' rhyw gyfoeth o drysorau,- Ei lleni llawnion geir yn hulio'n byrddau, 0 fwthyn clyd y gweitbiwr diwylliedig, I'r..palas g.fH}edA1e'r gw-ych bendefig. Drwy'r wasg caiff pawh, drwy'r dosbartiadau gweith- 0 fewn eu cyrhaedd bob gwybodaeth fuddiol: [iol, Arweinia hwynt i faes y gwyddoniaethau, A dengys iddynt fawrion ryfeddodau. Ar edyn atir y dduwies nefol hawddgar, Gwibdeithio gawn i gyrau eitha'r ddaear, I syllu ar holl ryfeddodau anian, Ac aniry wiaethau'r cread mawr pedryfan, 0 grasboeth hin y cylchoedd cyhydeddol Hyd erch hiusoddau y l'hew a'r eira oesol— Y gogledd pell, ac eithaf Mor y Dehau, Y dwyrain faith, gorllewin a'i derfynau. (I'W JUKHAU)

Advertising

ER GOFFADWRIAETH