Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYSTADLEUAETH LENYDDOL PENIEL…

-I CROESOR.¡

News
Cite
Share

CROESOR. ¡ Nos 8adwrn; Mai laf, cynhaliwyd cyfarfod adlon- iítdol yn y lie ncbod, o dan lywyddiaetb ddoeth a medrus Mr. John E, Jones, yr hwn a wnaeth amryw sylwadau da a phriodol ar amcan a'r daioni y mae y cyfarfodydd hyn yn ei wneyd yn ein plith, a'n dyl- edswydd ninau i lafnrio yn y gwahanol ganghenau. Dechreuwyd trwy ganu ton gyffredinol, o dan ar- weiniad Mr. M. Kellow, a gwobrwywyd ar y gwa- hanol destynau yn y drefn a ganlyn ;—Ebysgrifan, i rai dan 12 oed, L. C. Jones, a M. Williams. I rai dan 16 oed. Pierce Jones, a W. A. Williams. Am adrodd—.igoreu, Ann Owen. a, M. Williams. Ateb cwestiynau oddiar Marc,— W. A Williams. Am ddatganu, gwobrwywyi W. A. Williams, a Emly Kellow. Goren am ddarllen englyn ac ateb cwestiwn yn ddifyfyr, H. Griffith. Darilenwyd clau bapyr cynwysfawr a da ar Pa un a'i Charles o'r Bala a'i ynte Williams Panycelyn a wnaeth fwyaf er dyr- chatn cenedl y Cymry." Cymerwyd y naill gan H. Griffith, a'r Hall gan Richard Jones cafwyd gwledd ardderchog trwy y papyrau hyn. a diameu ein bod wedi cael llawer o wybodaethlafur y ddau wron hyn nad oeddym o'r blien yn ei wybod. Yr oreu am ddat.ganu oedd Ellen Jones, Hafoduchaf-y gynulleidfa, yn feirniaid- Y goreu am y Uythyr desgrifiadol o'r cyfarfod blaenorol, W. A. Williams. Adrodd "Modryb Shan," (gan Alavon), gan amryw bersonau yn dda a bwyliog. Can, gan Miss Kellow yn swynol a derbyniol. Cafwyd cyfarfod da a liwyliog o'i ddee^jrei| i'w ^Idiwedd. a. pbawb yn mwynhari ei hun yn rhagorol. Yr eiddoch, CROESORYDD. 1.

BLAEN AU FFESTINIOG.

PENILLION COFFADWRIAETHOL…

ER GOFFADWRIAETH