Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

- --.-A DDAMW A IN YN CHWAREL…

MR. GLADSTONE A CHW AREL!…

I BLA.ENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLA.ENAU FFESTINIOG. Y FRENHINES YN LF-RPAVL. --Fel y gwelir mewn col- ofn arall y mae dau y reilffordd yn bwriadu i rhedeg tren rhad i Lerpwl dydd Mercher nesaf. Yr un bris ydyw cludiad y ctdwy, 4s yn ol a blaen, neu 6s 6c i ddychwelyd dydd Gwener. Y DDARI.I.ENFA.—Y mae yn llawenydd i ni allu hys- bysu fod holl weithiau Dickens, yn 18 Vols., ynghyd a Hanes bywyd George Elliot, 3 Vol., wedi eu bychwanegu yr wytnnos hon at y Llyfrgell trwv law y Pnrdl. T, J. Wheldon, B.A., yn gwneuthur 21 Yol. oil. Y mae y cynydd y flwyddyn hon eisoes tua 70 0 gyfrolan gwertli- fawr prif awduron y deyrnas. IEIR. Y n ngwyneb fod amryw ieir wedi eu colli yn ddiweddar metha y perchenogion a gwybod pa un a'i wedi.eu 11 add mewn trapiau y maent, ynte eu cymydog- ion sydd yn eu lladrada. Y mae y naill neu y Hall, os yr olaf, gwae nhw, oblegid "llid hir v ceidw'r d ei was." CYFARFOD DIRWEST.—Nos Sadwrn diweddaf, cyn- haliwyd cyfarfod dirwestol yn ysgoldy Jerusalem, dan lywyddiaeth Mr Robert V. Williams. Dechreuwyd y cyfarfod drwy weddi gan Mr \Vm Parry Adroddiad y Fam Feddw. gun Howell AA'illiams adroddiad da ac effeithiol. Cystadleuaeth darllcn adnodau, ymgeisiodd i 13, cyfartal oreu Emma Jones, a Richard Richards. Ad- roddiad campus gan John Parry. Can Chwifio'r cadach gwyn, gan Sarah Ann Jones. Anerchiad gan Ffestin- fab-yr oedd fei bob amser yn llawn tan a zel dros ddir- west, ac yn llawn awydd. am gael eraill i'r un ysbryd ag ef ei hun- Wedi cael gair gan Kobert Williams, te.tfyn- .t'5N trwyyKfiildi gan y llvwydd. mi, v 2 Cyfarfyddodd y Ty Dot lau diweddaf. t inero td .Jeforydd ei eistedile a.m 7-30. Wedi niync 1 tn> v arweiniol y cyfarfod, darllenwyd adroddiad Pwyl'^r >» y y Oylfrediu, a der- by niwyd e! fel un cymhwys tertyniad y Senedd- dyriior i ben. Golynwyd amryw rnvestiyriau i Lywvdd Bwrdd Masuach o bertiiyna« i'r luarweidd-dra presenol, ae oilid ellid eludo nwyddau \)) rhataeh i brif drefydd Lloegr drwy. ryw fl'ordd arall. Un arall i Ysgrifenydd yr Iwerddon yn gnfyn a oes swn-vvydd o.s pesir jtiesur i'r Iwerd.iod y Gwyudelud "ltl wario swm mawr o'r arian i brynu uiwin i wneyd bvyledau. Prif waith y oyfarfod ydoedd dad' a aT dydydd darllen- iad mesur Itverddon. Wedi areithiau galiuog gun y ddwy b:aid, rhanwyd y Ty, jit", d > cafwyd fort v mvyyaf- rif yn erbyn y mesur i gael ei ddai drydcdd. waifh. Hysbysodd y 1 y.1 ystyried ell sefyllt'a a pha both a wnaut gan v i iKdwtiii oil gan y Toriaiu. Darllenodd Canghellydd y Trysoiiy.s sefyllfa ai-iaiiol y ds^'i'nas, pa Pi sydd yn hYIlOd fodd- haol. Ar ol y cyfarfod amrywiept.'iol nos Lun nesaf, ar ting etiioliad sydd i iod, byud y 'fy yn cael e,i uliirio er n.iwyn i'r aelodau gael myned i b/sgota a: i heKi yn ystod tymor yr haf, TItEBOJtFAB. v Cystadleuaeth Cymdcitkas Gimjr }?Aianc JJcthania- Al gynhaliwyd yn ysgol y Bwrdd nos Lun diwt-ddaf. (.'awn fod niter luonog 0 feebgyn ieuane wear fodydd a gynhaliwyd$r hir nos ve 1.1> v gaual diwedd- af, yn iigii,,tl)el a y trvuideitlias-wedi dod i'r penclerfyniad mai doetll rnoi heioio gynal ei ehyt-I iiifodydd am ychydig anise1" yn ystod. yr bf vma, a thni y. hyny eawsom ychydig o fiaentfrwyth en llafnr vn en cyfarfod. Cawn fod y dostunlli hwn wedi hod vn dra gweitligar gyda goiwg ar ddnvylii't en tried m. D,Ileil,vvyti db,ti t)-,ipyi- liefycl YI) y cyfarfod. Y cvntaf ydoedd, "Gryta vmarferiad," gan Roijcrl, W, .louts, Oe!li, a aiii pepy n .1, M a\ul \w we a bod yn dra gofalus i edrych ar y t".s: •• '■ vjX gy«- eiriadau. Ofer siarad." Dailb < Roberts, Frondeg bapyr rbagorol dda ar y Ksrvn uenod. E l- rychai ar ei de-styn o ddwy wedd, Y til o,c-.j, siai-a,l i't- d.)-it Ci bun a'i ddylalJwaJ at cnáil," a ¡:sellÜ dwevd am y ddau bapyr mai coiled a .fydilai peidio e:: cy- hoeddi yu y ChTonicl nen FDysgcdydd. j!r I). Jones, Bowydd R,.ad, oedd y l'eirnia\( cerddoroi, a. Mr W. Jones, Brynegryn, a Mr. Bevari yn teirniaid yr amiywion. Cyfeilydd. ill-. J P. Williams..1. J. Jones, Frondeg, allan o 8 >. y tngeiswyr, a wobrwyvvyd am ddatganu r "Fy aDwvl Walia Web," dan ar- weiniad Mr JR.. W. Davies, y deniyn ddarfu. ei barii euiii arno yn TaJybout. y Pasg. Y goreu an. ddarllen byr- fyfyr, H, J Jones, (iiauygors. Oydg.iu, Y Morwyr," parti K. VY. Davies. R M Jones, f.^iibdruffydd a ddyf- aruwyd yti oreu aiii (Idat,auu y Myny Id i mi." Solo, gan Griffith tj Jones, J'enygelli. laelh dau barti yn adaen i ddatgauu "lYlae Cymru j>u barod ar y wvs," goreu G. G. Jones a'i gyfaill. Areithio byrfyfyr, Y Tafod," daeth nifer luosog yn inlaeui; a J W Ed wards a ddytarnwyd yn oreu o ddigon. Solo gan R. W Daviee. "Myfan.vy," gan y Part'. Caiwyd amryw ganeuou swynol gan y Band of Hope. Yn awr dyma weithred- iadau y cyfarfod ar ben, a da oedd genyf weled y cyfar- fod yn un mor llnosog. CYFARFOD YMADAWOL.-N,os Lun diweddaf, yn y capel Seisnig, cynhaliwyd cyfarfod o aelodau yr eglwys hono, a chyfeillion Mr. G. Griffiths, Maenofferen gynt, i gyflwyno iddo anerchiad hardd ar ei ymadawiad o'r wlad hon am yr America. Cymerwyd y gadair gan y Parch. O. E, Williams, yr hwn a gyfeiriodd at ffyddlondeb di- hafal Mr Griffith a'i briod at yr achos Sersnig, ac achos- ion eraill. Yr oedd eu ffyddlondeb wedi costo rhywbeth iddynt. Sylwai hefyd fod didwylldra, a chywirdeb y ddau wedi gafael yn ddyfn yn mhawb y daelhent i gyfar- fyddiad a hwy. Yr oedd yn teimlo yn ddwys, ac yn ddwys iawn, wrth feddwl au colli, a'i obaith oedd y bydd i eraill gael eu meddianu a'r cyffelyb ysbryd a hwythau. Galwodd yn ncsaf ar Mr G J Williams, i ddarllen yr an- erchiad canlynol, yr hwn hefyd a sylwai yn ngwyneb eu mYIJych dralferthion fel ysgolfeistriaid, hyderai y byddai iddo allu edrych yn ol o'r America gyda gradd o bleser at eu gwaith yma a pha bryd bynag y byddai i ddarlun arall gael ei dynu o Mr. Griffth, y byddai yn gyffelyb i'r un a gyflwrynid iddo y noson hono:- Dear friends,—We, the members of the above Church seeing that you are about to leave your native land, and that the many years of our companionship in thought and deed are about to become an abiding and pleasant memory, desire to express our high estimation of you, and the sinsere affection, we cherish towards you. On your part this is the fruit of true worthiness in the past, and it is to us the earnest of a living hope for your future. You joined our Church by an act of self-deniel so that your usefulness was soon manifested, and you had your reward in deeper Christian sympathies, and growth of spiritual grace. With joy have we watched your progress', especially in the highest gift of God—nobleness of character. In Sunday School and. Bible Class, your abilities and culture have afforded great help, and have stimulated other minds to future exertions. You, Mr. Griffith were soon chosen an elder of our Church, and as such you were firm and gentle, desiring light for your judgment from all quarters, and ready in heart to co- operate in all Christian efforts unstinted in your liber- alitv encouraging the Ministry bv an intelligent sym- pathv, you continned to discharge to discharge the duties of your office with thorough efficiency. You, Mrs. Griffith having been brought up in the sphere of care and love for the cause of Christ, have continued without the name of office to fulfil its duties, crowning all with true hospitality. You are taken from amongst us still growing in strength, and we pray that this important change be under the blessing of God, a source of great good to you both spiritually and temporally, so that your lives may last, and your vvci k be with your God, ''so that an entrance be ministered unto you, abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ." Tve rcriiaih 011 behaff of the Church, -"e oil t'lle Wheldon, B. ?. 7. Wlileldoii, 0 c s G. J. Williams E H Jonathan. YnnesafcynwynoddMissPrichard yr anerchiad i Mr. Griifth ar ran yr eglwys, yr hon oedd yn hynod o hardd ynmhob ystyr. Wrth ei derbyn sylwodd Mr. Griffth mai dyma y gwaith anhawddaf y bu yn ei wneyd. erioed. Yr oedd wedi bod yn edrych yn irdacfi at y cyfarfod hwn gyda pbryder mawr teimlai fod ei galon wedi rhoi tro megis, a theimlai wrth ymadael fel pe yn gadael rhyw- beth ar ol Gallai o ran ei deimlad. wylo gyda hwy, ac yr oedd, hyny yn Uudnirts iddo siarad rhagor. Mr Owen JjDnes. Llwvnygell, a svlwai y fiith gyd ve'thiwr calonog oedd Mr Griffith, a theimlai nad oedd ganddo ddim ;'w ofidio yn ei berthvnas ag ef. Yr oedd yn teimlo nad. oedd y gradd lleiaf o ormodiaetb yn yr anerchiad—yr oedd yn deimlad gwirioneddol yr eglwys. Yr oedd yn sicr na theimlodd neb erioed Qddin-rth awdurdod Mr. G. tel blaenor, ond yr oeddynt wedi ,t<>imlo ocldiwrth, bmlel; ei gynreriad. Ancr-dtvvyd y cyfarfod wedi hyny gan Mr. Chas. Hope, y Parchn. T. J. 1Yheldon, B.A., S. Owen, a Mr. J. D. Williams, Tanygrisiau. Bore dydd Ian, yr ,r i s i at, Boi-c dN??i, l Tati, vr oedd gorsaf y Great Western yn rhwydd lawn o gyfeill- ion Mr a Mrs Griffth, ac yr oedd yn hawdd canfod fod vno y teimiad inwyaf diffuant o serch Luaj atynt—fel pe bai pob mynwes am ddadgan "O na byddai modd eu Uuddips, a'u caaw yma eto." Ond vr oedd gormod o Iwfrdra ryw fodd i roddi ffordd i'r feimlad, ac ymaith vr aed. Yi* oedd hefyd gyda hwy yn myncd ferch i Mr. Rt Jones, Pen Cwmbowydd, a byddanc yn myned ar fwrud yliongdydd Gwener. Dymunwn iddvnt oil fordaith gysurus. -1'

Family Notices

DATGAXIAT) MR. GLADSTONE.