Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Trefn Oedfaon y SuL !

A YDYW YR UNDEiOI ) YMERODROL…

DATGAXIAT) MR. GLADSTONE.

News
Cite
Share

DATGAXIAT) MR. GLADSTONE. Yn ein rhifyn dair wythnos yn ol, Ebrill 17 ? anturiasom i roddi i'n darllen wyr vr liyn a farn- em yn gnewyllyn ac egwyddor sylfaenol Mesur M'r. Gladstone er heddychu yr Iwerddon sef nad oedd mewn gwirionedd \n rhoddi ynddo ddim amgen na Llyicodraeth Let,I 0 clan yr enw Home Rule. Ar sail y grediniaeth hon, ystyriem y pryd Imnw nad oedd yr ymosodiadau ar y Mesur am y rheswm tjibiudig ei foi yn golygvt gwahaniad, ond ymosoiliadau ar geatyll awyrol, neu fwgan o greadigaeth gelynion pob syra ad- iad o blaid eynydd deddfwriaeth boblygaidd a gwerinol; erbyn hyn y mae genyiu fynegiad cyhoeddns ]Mr. Glfcdstone ar v mater yn ei manifesto a gyhoeddodd ddydd Llun i'w ethol- wyr yn Midlothian. Gesyd v manifesto y mater neu y cwestiwn mewn dad 1 (?) tuallan i bob amheuaeth. Dywed Mr. Gladstone VB egltii- Had ydyw o dan yr enw 110m!? Rale yn rhoddi dim am gen na Llywodr- aeth Leol i'r Gwyddelod. Pedair blvnedd yn ol, yr oedd gelyniaeth y Pai-nelliard mor chwerw yn erbyn Prydain fel na phetrnser.t- waeddi yn hyf am Annibvniaeth. Ond yn a\vr, y mae ys- tyriaethau dcethach wedi eu rneddianu, a'u har- gyhoeddi o wallgofrwvdd y fath gwrs, a derbyn- tirit fel y credir, yn dditiwyll y ddugu fwy rhesymol a o, riv-,ir iddynt yn awr gan y Prif- o.v n I o Weinidog. A Mr, Gladstone uior bell a dweyd nad ydyw yr liyn a gynygia yn a wr i'r G-wydd- elod, ond Yr hyu a roddir yn ddiatneu i Gyrnru Yrfgotland. Er pin nod vn credu hyn dair wvthnos yn ol, ac wedi ei ddweyd vn ein colofnau, rhydd foddhad di-gymysg i'r wlad ei gael o enau y Prif-weinidog ei hun, a sbadara- heir yr anmhemierfynol os nad yr amheuwyr yn eu fiyddlondeb i'r Grani-I Old Man. Y f 111 ffolineb ydyw î neb feddwl am foment y byddai i Mr. Gladstone, y Gwladweinydd m wyaf o ran ei oes a phrofiad yn vr holl fyd, wneuthur dim a beryglai yr undeb Gwnaeth yn ddoetb i gyhoeddi y datoaniad awrlurdodedig hwn. Bydd yn uwch nag erioed, a hyddwn oil yn barod i roddi y goron oreti all y byd hwn ei rhoddi, ar ei ben., Y mae yn ei gwir deilyngu, Y mae i'el colofn ganolog, o'r holl fan golofnai o Tarll Granville i Iltwr yn sefyll yn ei gadernirl ef. tlyderwn y gall yr talentau ag a gynllun- iasant yr Home Rule Wyddelig, syrthio hefyd ar I'hyw Iwybr canolog gyda'r cwestiwn tirol sydd yn bygwth t.ynged yr holl iesur. Pwy a wyr nad yn y cyfeiriad hwn y pender- fynir cwestiwn mawr v Datgysylltiad yn Nghymru? Pwy a wyt na ddygir Mr. Glad- stone yn raddo! i weled mai cyfiawnder a Chym- ru ydyw dadwaddoli yr Eglwyn, fel y gwrif-ir gwaddoliad yn anmhosibi yn yt' Iwerddon trwy y mesur hwn ? Oct ydyw gwaddoli Eglwys y 1 E(, I vN- v s v mwyafrif yno yn anheg, pa faint mwy y dylid dadwaddoli Eglwys y lleiafrit, ie, mwy na hvny, Eglwvs estroniaid yn Nghymru? Dywedai y Birmingham Post dydd Llun, fod cymaint a 111 o Ryddfrydwyr 0 bob dosbarth. yn debyg o wrthwynebu y weõur ar yr ail ddarileniad. Nid yw hyn yn ddun ond prawf mai aelodati ydyw y rhai hyn sydd ag ychydig o'r gwenwyn Toriaidd yn aros yn eu gwaed dyn-