Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

• Goreu Arf, Arf Dysg." Eisteddfod Gadeiriol Undebol; GWEITHWYR Y CHWAREL A.U Cwmorthin, Rhosydd, Wrysgan, &c. CYNIIELIR YR EISTEDDFOD UCHOD NOS LUN A NOS FAWR.TH, Mai lOfed a/r 11 eg, 1886, yn yr ASSEMBLY ROOMS, 13LAENAU FFESTINIOG. Llywydcl,ioii, iN. F. Robarts, Ysw., Manager Cwmorthin R. Longdon, Ysw., Manager Cwmorthin. Arweinyddion,—Mr. Will. Edwards, (Gwilym Barlwyd); Mr. William Roberts, Maentwrog, 8 o Goran yn Ymgystadlu Penmacbiio, Brynbowydd, Bethania, Tanygrisiau, Graigddu, Holland, Maenofferen. Cwmorthin. BEIRNIAD CERlJDOROL JOHN THOMAS, Y'sw. CYFEILYDI) 1r. Johnny Williams, R A M. Tel y nor :—Mr. D. Francis, Rhiw, Blaenau Ffestiniog. lhtganwr gyda'r Tanau. &c:- Mr. John 0. Williams (WYE YR EOS), Buddugol yn Eisteddfod-G-enedlaethol Liverpool. Drysau yn agored am haner awr wedi chwech. i ddehreu am Saith o'r gloch. dydd tocynau i'w cael ar werth gerllaw y Farchnadfa ar nos- weithiau yr Eisteddfod,  ?Emu ?1!? m!Mj AT Y GAUAF I hen, ieuanc, a chanol oed. DYMUNA THOMAS EDWARDS H A TTER Post Office Ffestiniog, a Marchnadfa Blaenau, HYSBYSU, gan mai efe yw yr unig wneuthurwr Hetiau yn Ffestiniog a'r amgylchoedd, ac felly yn gallu gwybocl i berffeithrwydd eu gwerth. Hefyd y mae efe yn dal i gario ei fasnach ymlaen yn y ddau le uchod yn ddyddiol. Y mae newydd ddychwelyd adref o farchnadoedd Lloegr gyda chyfl&wnder o Hetiau Ohrystys, Llundain, ac amryw eraill. sef y rhai goreu am arian a ellir gael. Hefyd rhai mercbed, a phlant, a Chapiau o bob math o r ftasiynau diweddaraf. Bydd yn Marchnadfa y Blaenau bob prydnhawn hyd 8 o'r gloch, yn yr un fan A'R HEN CO-OPERATIVE rORES. Cymdeithas Adeiladu LIeyn Ac EiSoirvdd- SEFYDLWYD YN 1866. WEDI EI CHORFFORI DAN DDEDDF SENEDDOL Swyddfa: Salem Terrace Pwllheli. Bwrdd y Gyfarwyddwyr: Parch. HrGH HUGHES, Gellidara, Pwllheli, Cadeiiydd. R. J. PPICHARD, Esq., Tynewydd, Chwilog, R.S.O. Parch. JOHN HUGHES, Edeyrn. Parch. D. E. DAVIES, Pwllheli. Mr. THOMAS ELLIS, Cariigr.wch, Llithfaen. Mr. RICHARD WILLIAMS, Pentreuchaf. Mr, 0. P. JONES, Fourerosses. Lie campus i gael arian or dai a Thiroedd. Y mae y Gymdeithas yn dra manteisiol i gael llog rhagorol am arian. Anfoner am dalleni &c. at yr Ysgrifenydd, D. E. DAVJES, Pwllheli. HYSBYSIAD PWYSIG. DAVID ROBERTS & SON Arwerthwyr a Phriswyr, CORWEN A BLAENAU FFESTINIOG, DYMUlsTA D. ROBERTS A'I FAB hysbysu y bydd i I-) unrbyw archeb a anfonir iddynt yn uniongyrchol i Gorwen, gael eu sylw manylaf, gan hyderu y tydd i'w liymarferiad helaeth fel AEWEETHWYE a PHIIISWYR yn ystod y Chwarter Canrif ddiweddaf eu galluogi i roddi y bocldlonrwydd llwyraf i ardalwyr Ffestiniog, fel mewn manau eraill. ) —— Rhwymo Llyfrau. DYMUNA R. R HUGHES, Book- I seller. Bethania, hysbysu y gym- ydogaeth ei fod wedi cyflogi gweithiwr profiadol i rwymo pob math o lyfrau, pa rai a wneir yn rhad ac yn dda, ac mewn amser priodol, D.S.-Bydd yn y Flarchnadfa bob dydd Sadwrn, lie y derbynirllyfrau i'w rhwymo. Hefyd pob math o GWYDR-DDRYCHAU o'r defnyddiau goreu, a phob math 0 LYFRAU. I HAD AUJ HAD AU DYMU N A HUPHREY THOMAS, Maentwrog, hysbysu fod ganddo gyf- I awn(-)er o Hadau In Fresh a da fe! "rferol, yn nghyd a Plants Cabbage, Slots, a Hadau Flowers 10 Lundain. Bydd wrth yr Hall fel arferol, hyd [neu gauol mis Mai. Trethi Trymiori. DALIER SYLW Pawb sydd yn bwriadu apelio yn erbyn eu trethi, gallant gael Tafleni priodol tuag at hyny gan Jones & Roberts, s wyddfa'r RHEDEGYDD am llc yr un. PTIIYB UDD. DYMDNA MR8. JONES, (gynt 1) Miss Roberts, Dressmaker, Congl- ywal) am i'r holl rai sydd yn ei dyled dalu yn ddioed, gan ei bod yn gadael y gymydogaeth/ 0 BWYS I'R CYHOEDD. DYMUNA J. PARRY JONES, PENLAN, PENRHYNDEUDRAETH, HYSBYSU ffarmwyr, masnachwyr. &c: ei fod ar gais amryw bersonau dylanwadol. ac eraill o'i yfeillion; wedi codi TRVVV"[)QED (Licence) ARWERTHWR A PHRISIWR, (Auctioneer & Appraiser,) A'i fod yn barod i ymgymeryda'r cyfryw, a gobeithia trwy fod ei wybodaeth a'i brofiad mor wybyddus trwy y wlad. y derbynia gefnogaeth ei gyfeillion a'r wlad yn gyffredinol. Telir sylw ncillduol ac aniongvrchol i bob archiad a ymddiriedir iddo, a hyny ar y telerau mwyaf rhesymol. D S—Bydd 1 arian pob arwerthiant gael en talu ar ei diwedd. Am bob manylion pellach ymofyuer ;l 31r, W. E. Thomas, Cwmbowydd Road. TATWS! T AT W S! I RHYBUDO PWYSIG DYMTJNA JOHN MORRIS. High- JL/ stone Shop, hysbvsu holl drigol- ion y Plwyf fod ganddo ar law Stock Fawr mewn attirywiaeth o bob math o HADAU a THATWS cynar a dt- weddar, o'r quality goreu, wedi. eu derbyn yn uniongyrchol oddiwrth Mri. Dickson, Caer. Gelwch ifamu drosoch eich hunain heb golli amser. Festiniog Wesley an Chapel. A c3-rc^.isri3 í) 11 )'; r\ I r () .I I"> ¡'f\ QB' I,' 11" R': o 0 ) ") ,0 );" ¡o\ 0 In aid of the above will be held at the ASSEMBLY BOOMS, BLAENAU FESTINIOG, On Thursday Friday. & Saturday. AUGUST 19th, 20th, and 21st, 1S89, AND AT FFESTINIOG. On FRIDAY & SATURDAY, Angusl 27th, cj- 28th, 1S86. The BAZAAR will be opened each day by distinguished persons. Any contributions towards the above in form of money, or any saleable articles will be thankfully received by E. EOBERTS, Treasurer, R. EOBEETS,) „ or' J. H. JONES, ? ?cr?? n-es Alt OSOD. T Y cyfleus 'vii  aiiia. Li-cTt r h es y inol. TY cyfleus yn Penygroes, Bethania. Rhent rhesymo!. Ymofyner a JOHN HUGHES, Tanygrsig House. jJ