Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

FFESTINIOG.

GWAWE YN Y TTwYLLWOH,

LLINOS GLAN LENISEA V. YR…

News
Cite
Share

LLINOS GLAN LENISEA V. YR ERYR. Syr,—Ti, feirniad "beirniad" "barniadbeirniaid," goddef dithau dy feirniadu. Dymunwn wybod beth a'ch cynhyrfodd i liysbysti fy mod yn un o feirniaid y cyfar- fod a nodasoch ? Dywedasoch nad oeid dim yn llythyr Gwyliwr ag y byddai raid i neb wingoyn ei erhyn, os nad oedd yn fwyd rhy gryf." Y ime eich llythyrau chwi a Gwyliwr yn sawru yn rhy drwa o wenwyn i fod yn un math o fwyd; a phe byddai nywun yn gorfod byw ar y fath sothach, marwolaeth fydt i ei ran yn fuan iawn. Dywedasoch nad ydych chwith i yn gweled fod niwaid mewn gwisgo spectacles; felly yr vdyeh yn union yr un farn a minau, ac yn gweled n peth dialw am dano oedd cynghor Gwyliwr. Yn w: 'Ji I^'wedasocli fod "math arall o wydrau yn niweh i lenyddiaeth, sef y gwydrau lliwiau fydd yn mynwes--wibell i feirniad ymlaen llaw." Y mae y gair "arall "yn dangos fod rhagor nag un math; at ba wydrau eraFJyr oeddych yn cyfeirio, oherwydd yr ydych wedi cyMdef nad oes niwaid mewn gwydrau Daturiol ? Ai cyfe.?io yr oeddych at "fath arall o wydrau," sef y rhai syddyn niweidiol i lenyddiaeth. ai ynte cyfeirio at drydydd mith o wydrau ? Y "gwydrau lliwiedig hyn" meddych, j mae y gair "hyn .ynrhoi ar ddeall mai gyda chw: yn rhywle y mae y gwydrau lliwiedig, y rhai a "fyd yn niynwes ambell i feirniad." Y mae y gair "fydd" yn cyfeirio ymlaen i'r dyfodol, pa beth sydd a fyno hjtiy a chyfar- fod oedd yn y gorphenol ? Nid oes genyf ci.d gobeithio na fydd eich gwydrau yn mynwes yr un belrniad byth. Beth yw swydd "i" yn y fan hon ? ai ambell feirniad feddyliech ? ai ynte a ydych am roddi yr "ambell" i'r "beirniad?" Felly y mae yn ol rheolau yr iaith Gymraeg, Dyfynasoch" beirniadaeth yw dweyd pwy yw y goreu," o fy Ilythyr at Gwyliwr. Paham na ddyfynasech yr ymadrodd yn gyflawn, gan Bad oedd y synwyr yn gyflawn heb hyny ? Annheg oedd i chwi ioi llythyren (neu brif llythyren) i ddechreu y darn brawddeg a ddyfynasoch, "Sylwedd beirniadaeth yw dweyd pwy yw y goreu;" ac os na fydd beirniadaeth yn cynwys pwy yw y goreu, gellir ei galw yn ddisylwedd: eisieu traddodi sylwedd beirniadaeth yn fyr ar unwaith yr oedd Gwyliwr, a dweyd pwy yw y goreu yn unig a. l'ycldai hyny; ond nid yw hyny yn dangos mai,.dy-Ra fy syniad i am feirniadaeth, onide ni fuaswn yn ysgrifenu diwedd yr ymadrodd, sef, ond- nid y rhai byraf yw y goreu; a'c y mae hyny yn golygu y dylai beirniadaeth gynwys cyfeiriadau at ddiffygion neu at ragoriaethau y cyfansoddiadau, neu y datganiadau, neu yr adroddiadan, neu unrhyw beth a fyddis yn feirniadau. Wrth sylwi ar eich llythyr gwelaf fod ei amcan yn ddrwg, ei ymres- iadau yn ddisail, ac yn wallus fel cyfansoddiad. Ydwyi, LLIXOS GLAN LENISEA. O.Y.-Wrth sylwi ar eich llythyr nesaf, byddaf yn diosg eich gwisg ffugenwol, ac eich dsngos mewn cymer- iad arall.—LL. G. L. [Bycld un llythyr byr y o bob ochr yn ddigon. i derfynu y gddadl hon. -G(iL. I

: ■ . ,i Llofruddiaeth Banner…

Llythyr oddiwrth Mr. W. 0.…