Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

FFESTINIOG.

GWAWE YN Y TTwYLLWOH,

LLINOS GLAN LENISEA V. YR…

: ■ . ,i Llofruddiaeth Banner…

Llythyr oddiwrth Mr. W. 0.…

News
Cite
Share

fy mod wedi dechreu ysgrifenu hanes Ceylon" o'r am- s-.r boreuaf hyd yn avvr, trwy fy mod yn credu y gallai banes y gwledydd yr wyf yn ymweled a hwy fod yn fwy dyddorol na hanes fy iibeitlliau; ac heblaw hyny, yr wyf yn anfon bras hanes o fy nheithiau i'r Drych. Pe buaswn wedi cyflawni y gwaith a ddechreuais yn Ceylon, buasai hyny yn cymeryd tua 10 o lythyrau hwy nac y bydd hwn ac y mac yn ddiamheu y buasent yn ddigon dyddorol i chwi eu dangos yn y EHEDEGYDD: ond gan fy mod wedi gadael Ceylon a'i helyntion, bydd i mi ysgrifenu; ychydig o helyntion Ceylon fel y canlyn. C'n dechreu, gallaf grybwyll fy mod wedi gadael Cyprus ar y laf o Awst i Beyrood, Syria ac er na chefais ond un diwrnod o amser yno, 1m'm ar ben Mvnydd Libanus; oddiyno i Jappar, ac oddiyno i Jerusalem. Ar yr 17eg o r un mis, gadawais Port Sard, Aifft, a glaniais yn Point De Galli, Ceylon. A'r Tacliwedd Jaf, ar ol ,tnpio yno ychydig ddyddiau, aethym gyda'r mail coach i Colombo, lie y bu'm liyd y 3ydd cyfisol. Oddiyno cy literals fy nghlwliael ar yr S. S. Ethiopia i Tuticorin. Os cymerwch afael yn awr yn y map, cewcli weled fod y dref ucliod yn neheubarth India. Ar ol dau ddiwrnod a dwy noson yn y tren, cyriiaeddais Madras, sef prif dref Southern India. Ar ol aros ychydig ddyddiau yno, cymerais fy nghludiad ar fwrdd S. S. Assia i Kangoon. Trwy fod S. S. Assia yn galw mewn amryw fanau ar ei thaith, bu i mi fyned uior tichel a felly, heb fod rhyw bell iawn o Calcutta, lie y glaniais ddydd Sadwrn, 21ain, Mae yn ddigon tebyg eich bod yn barod i ofyn, I ba le eto, Wei, yr wyf yn bwriadu cymeryd fy nghludiad gyda'r steamer gyntaf, yr hon wyf yn ddys- gwyl fydd yn cychwyn ddiwedd yr wythnos hon i Pen- nery a Singapore. Gan belled ag y gallaf eich hysbysu yn awr, nid wyf yn bwriadu aros yn hit yn un lie nes cyrliaedd Awstralia neu New Quinea. Ond yn awr am ychydig o hanes Ceylon. Ynys yw Ceylon yn perthyn i Gyfandir Asia; ac y mae yn sefyll yn South East of India; ac o'r braidd na chysylltir hi a'r Cyfandir hwnw gan wely o dywod a elwir, Adam's Bridge ac Ynys Bamisseram, Ei b (I llecl iletaf yiv 145. Mae mwyaf yw 275 o filldiroedd, a'i llecllletaf yw 145. Mae amryw enwau. wedi bod ar .Ceylon'; Lanka a Singhal- adwipa, h.y., Ynys Tylwyth y Llew; oddiar hen gred- iniaeth fod Brenin oedd ar Ceylon wedi cael ei eni o'r Hew. Galwycl hi hefyd Taprobane, ac wrth yr enw hwnw yr oedd yn hyddysg i Groeg a Ehufain. Ond yr oedd yr Arabs a'r Pesians yn ei galw, Sclendib; ac feall- ai mae'r diweddaf oedd tarddiad yr enw a roddwyd ami, sef Ceylon. Mae traddodiad fod Ceylon wedi bod un amser yn cysylltu ac India, a bod brodorion South India wedi ymfudo yno ar dir sych ond y mae lie cryf i anghredu hyny, oherwydd fod iaith y Shingalese, sef brodorion Ceylon, yn hollol wahanol i'r Tamil, sef iaith South India yn wahanol hollol i'r Shingalese, fie yn llawer tebycach i iaith North India; felly, credir yn fwy cyff- redinol fod sefydlwyr cyntaf Ceylon wedi morio Bay of Bengal, fel y dywedir i Wigizo a'i ddilynwyr wneyd ar 01 hyny. Mae hanes Ceylon yn ysgrifenedig 550 ml. cyn Crist. Er fod Cinnamon yn cael ei drosglwyddo i Ewrop yn yr amser boreuaf, nid oedd gan y prynwyr un drychfeddwl am y wlad lie yr oedd yn tyfu. Onesicritus ysgrifenodd gyntaf am fod Ynysoedd i'r De o'r India (330 C.C.) Oddeutu neu cyn y ganrif gyntaf, dechreuwyd cario masnach barhaus rhwng Delieubarth Ewrop ac India. Pob blwyddyn anfonwyd tua 100 o longau o'r Mor Cojii i'r coast of Malabas a Ceylon i gyfnewid nwyddau ond prif bethau oedd yn cael eu dwyn i Ewrop oedd eliphants, ivory, tortois shell, pearls, a cinnamon. Ys- grifenwr oedd yn byw 270 C.C. a ysgrifenodd fod y brodorion—dyn a merched yn gwneyd eu gwallt yr un fath a merched yn Ewrop, ac weithiau yn ei glymu am eu canol. Beth bynng, yn y chweched ganrif, cyfrifwyd Ceylon fel cadolbwynt cydrhwng China a'r Mor Coch. (Fw larhau).