Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MARWEIDD-DRA ASNACH. Gostyngiad yn y Cyflogau a Gweit ;Pedwar Biwrnod. Er mwyn cyfarfod ychydig ag amgylchiadp- pre.sono l em cymydogaetli oblegid marweidd-dra masnacli, a gostyngiad yn y eyllogau, y mae w. E. JONES, Canton House, FOURCROSSES, yi dymuno hysbysii triciolion- Blaenau Ffestiniog, a'r amgylchoedd ei fod yn penleifynu gwerthu ei nwyddau am y prisiau iselaf sydd yn bosibl (at arian) ac er lnwyn i bawb greclu Deuwch, gwelwch drosoch eich hunain. a phrynwch. DARLLENWOH1 BAWB HWN. Cyfiawndor o OIL LAMPAU am Is. <c. Y C-ALWTN; PYTATWS 20 PWYS am SVVIJ-IT. 7 TE ClOREU am DRI SWLLT Y PWYSb-deuwcli a phrofwch „ drosoch eich hunain. VN HEN SHOP WALTER DAVIES,. Gwaith tri m j f.1 l led o Station Duphwy FFASIYNAU NEWYDD A IIIIBllgeiBllWPfiifi ¡:t:9 n r- (ü a m\ J J fj 1d (I ¡¡J (l3 (tg ij Y MAE 3SSUTWN & CO., Fourcrosses, Ffestiniog-, Wedi gwneud Pryniadau helaeth mown nob cangen o NWYDDAU DRAPERY s'ogyfer s.'r t y mor prsseno l A dyinima in i cr M aern'ceiKiy trwn, am y -oswm y ceir y Defnyddiau Goreu ll"> y Prisiau Isaf sydd yn bosibl. r holl Stock wedi eu marcio y nesaf .oth sydd bosibl i Cost Price. Stock ardderchog mewn Jacedi Breth- vn i ferclied yn y style diweddaraf. Ulsters i torched pob lliw. a,,icy Dresses yn y Shades Newydd. A mry wiaeth mawr mswn Peisiau du a liiwiau. Fur Setts, Fur Trimmings, Wool •S'.juaris, Shawls, TT rnbrellas, Hetiau Vfdt a Seal (yn y ffasiynau nowyddaf), .:c amryw ganoedd o bethau eraiU at y i vmor presenol. Stock Newydd o bob math o Over- c -ats a Reefers i ddynion a phi ant \Vir rad. Stock enfawr o ddillad India Rub- hOT a dillad Oil (Cotiau a Leggings), vredi eu gwneyd gan y Gwneuthurwyr i;)reu yn y deyrnas, pa rai sydd yn load eu gwarantu i ddal dwr. Cofiwch y cyfeiriad, SHOP JONATHAN, 0, BWYS I EAWB Y YM(JXA J. N. EDWARDS, Berlin Tlouse, Four- A crosses, hysbysu ei fod yn cadw '!y»> sydd yti alluog i wneud pob math u iseji ddodrefn 'Omv, Mahogany, Walnut, &c., fel rhai newydd neu well. ct-s rhywrai eisieu ail bolishio Harmoniums, Pianos, Uyrddau, &c., dymunir arnoch wneycl brys, trwy mai am dymor byr y mae yn bwriadu ei gadw. II efyd, pawb sydd a Machines Gwnio, dymuna eu hys- 0 bysu fod ganddo gyiiawnder (.')- OIL goreu wedi dod :ded aw 4c, y bote], paints o bob lliw 7c. y Pwys, a brush o 2c, i fyny, YN EISiAi 600 .0 WEITHWYR GO NEST I BRVNU 'NWYDDAU CANLYHOL SIWTIAU BRET.i//N (yn wlau i gyd) am X- 2 12s SIWTIAU PILOTOLOTH £ 8 5s. SIWTIAU OIL XO los. TWASGODAU SLiLSKIN XO 10s. GOPIAU COTIAU o'r defnyddiau harddaf. £ 2 Os. Dynw ddijwX ybardd ar ol ew gweled-.— Iluildyw ;);nmvyiklaunowy(Mion—ti 'r dyn Tyr'cl i ",ded yr awrhon i t I Fi ti i a 'r oos | hon « Clws 11 J i 1 clust oiclioji. ■, f,, -i'¡' Cci • yn gana-toriau da i,. i\ 'N ffrt;o ;r ciiin, (iofi.-i; Os wyttfdlyn am siwt <l<la > R yn ia yma. Sef i SIOP "R A.CH; Bethania. ..t, Cymdeithas Adeiladu Barhaol Sir Feirionydd. CYNHELIR CYFARFODYDD MISOL y Gym- deithas uchod yn yr HEN YSGOLDY DOLGAKBEG- DDU, yr ail nos LUN ymhob mis. SHARES £10 YR UN. D.S.—Gan fod cymaint o alwadau am arian at adeil- adu, &c. o'r gymdeituas, y mae y Cyfarwyddwyr wedi penderfynu rhoddi cyfleusdra yn bresenol i bawb ddewiso gymeryd unrhyw nifer o Gyfranau Llawn (Paid up Shares J yn y Gymceithas. Y mae liwn yn gyfleusdra neillduol i'r rhai sydd gan- ddynt arian i'w rhoddi mewn lie diogel, ac i gael 116, da am danynt. Y Cyfarfod nesaf i'w gynal nos Lun, Rhagfyr 9, 1878. Am nnrhyw fanylion ychwanegol ymofyner a'r ysi.Tifenydd, Fourcrossss, Jno. Cadwaladr. Medi 27, 1878. RHWYMO LLYFRAU. DYMUNA H. P. HEES, hysbysu trigolion Festiniog a cylchoedd ei fod ar gais amryw frodorion pwysig o'r ardal wedi AGOR BUSNES o rwymo pob MATH 0 LYFE.AU. a clian ei fod wedi bod yn y gelfyddyd am naw mlynedd o amser hydera y gall foddloni pawb. Y mae (gydag ariaii parod yii unig) yn gwneyd am y prisiau mwy- af rhesymol, iol na raid i neb adael eu llyfrau ar wasgar, ao yn fler, ond detiweli a hwy a chewch en rilwyrno. yii rha(L NVele gyflensdra wrth law fellla raid cu hanfon i ffordd i Saeson, a thrwv llyny yn myned YlI gostlls, a Uawer yn cael eu colli. Hefyd y mae yn FFRAMIO POB MATII 0 BICTIWRS a Mourning Cards. H. P. REES, Bookbinder, Sun Street, FESTINIOG. CLERK OF WORKS. THE above required to supperintend the erection of X the iiirst COCOA HOUSE at Blaenau Festiniog, for the Festiniog Refreshment Houses Company, Limited Applicant.s being able to speak the Welsh language preferred, and having had experience of building in the neighbourhood. Apply by letter, stating terms, and enclosing testim- onials and refrences to » Mr. C. JENKIN JONES, ,r 8 Buckinghom Street, Alelphi, London, WC. COFIWCH MAI YN SHOP MILL WARD. (Ben Shop 4 C'ROSSES, FESTINIOG, Y mae gwir fargeinion i'w at BENTYMOR ac jos yw Cyftogau wedi gos-twtygyn ardal Ffestiniog oherwydd marweidd-dra masnach, y mae N WYDD- AU DRAPERY at y tymor presenol yn rhatach yn Shop MILL WARD nag y buont yn Ffestiniog erioetl. Dresses yr oil yn y lliwiau newydd, 40. ils ^e, gwei-th 8c. i 2s 9c Lot fawr o Remnants am y Cost Price—gwir dda. W inceys, 31c i 9c, gwerth 6c i Is 2c. Et<? Cartref 6c i 8c gwerth 9c i Is. Jacedi Brdthyn i ferched, 5s 6c i fyny, gwerth 8s 6c. Ulsters, Ulsters. Ulsters, i ferclied a phlant 2s 6c 25sgwerth 4s 6c i o'D-S. Shawls, Shawls, Shawls mawr, 2s 110 i 30s., gwerth 4s 6c i 38s. Oadachaii G-wlanen bob math 6c i 4s, gwerth 10c i 5s Peisiau Felt mewn linwiult-.i- Is 6c i fyuy. Efco Duon ila ipMca. a Ha tiii bol) pris. Defnyddiau peisiau 10c. i fyny. gwerth Is 2c. .Hetian gwellt du a gwyn -g\\ir dda-tic i 2s gwerth 4s. Eto Fft bob lli w 6c i 4s rliad iawn. Plu, Plu, Plti, bob lliw, 0e i fyny. Flowers, Flowers, Flowers, pob riiitl) P. phob pris. Silk Vel vets 2s 6c i fyny, gwdth cb Stayceis lOke. i fyny, gwerth 2s Menyg Kid bob lliw 10Jc i fyny. (Jufts, Cults, Cuffs, gwlanen a liiwiau. 6c y par, gwerth Sc. Lot fawr o Collars. Collars, 2c gwerth 4c. Umbrellas, 'Umbrellas, y stock fwyaf yn Ffestiniog, 9 eg worth Is 6c. Fur Trimmings, Fur Sets, 4.4c gwerth 8c y Hath. Defnyddiau CYilLLSaU dau led Caerog trwlU, 9c gwerth Is 2c. Oipiau i 11 i; n', V- i Lot fltwr u licta.il bilk i ddypion Is gwerth 8s, Jacedi Pilot C16,;b i fechgyn, 3s 6c gwerth 53 6c Hetiau i_ t ::v-1 lytiioti b. gwerth 38. nc". cwfrt'?. 3J !scarts SidlÚ ^c.gwerth UkldlLl II 100 par 0 Luocuu-.i G w!auell-ITwir dda—LO^c gwerth Is. 6c. b Belts, Belts, Belts, i fechgyn 2c i fyny. Calicoes. Hollands, Dillad oil, Gwlanen dda, 7jc, Eto Uarfcref 10c gwir dda, Plancedi, Cwiltiau, a, Chyiuasau am y ilesaf peth i Cost Price. VwíM ¡ r) Iil 0 [' SHOP ¡i:{ S t!JlW r glàrr U FOURCROSSES, FESTINIOG- Cymdeithas Adeiladu Gogledd- barth Sir DdinbycL DERBYNIR unrhyw swm (heb fod yn llaifna 6c.) ar JU' log, a phan gyrhaedda BUNT rhoddir llog o 5p. y cant y Hwyddyn, osbydd y Deposits yn y gymdeithas un flwyddYIl, os tynir hwy oil cyn un iiwyddyn, bydd y llog yn ol £2 y cant. Dim entrance fee. Dim dirwyou ar y rhai fyddo yn rhoddi arian i mewn ar log. Benthydr arinn all an ar dai a thiroedd, ar delerau mor fanteisiol ag sydd yn bosibl. Mac y dyddiau taiu bob yn ail ddydd Sadwrn. Ymofyner yn nihellaeh a'r goruchwylwyr canlyol: Mri. Robert Thomas, Bethania, Ffestiniog Richard Jones, CYlIld VieW, Dolyddelen; William Hughes, Hatody wem, L'eurhyndeudraetli, neu'r ysgrifenydd, nobert Parry, Cha,pel Street, Dinbych. Mr: En WARDS, Surgeon Dentist, Wesley 8t., Fou/crosses. Gellir ijiiiy'/ujthori ag ef o Ohyd 9. Esboniadau Clarke a Cynddelw. ) AN fod yr Esbomad lwhnl wedi ei gwblhau, dym- {D J una ELLIS ?')j;KHTS, Hyfrwerthwr, Four- crosse,s,b,vsb3,8tl y gelili- C""jl ya gyf!awmieu yn Rhanau. • • • v M* *? S ? ??