Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

AT Y GOLYGWYR.

AT Y GOLYGWYR. I

.SUurtjtJdion ttot.I

Y RHYFEL.

I NEWYDDION -DiWEDPABAF

--,-I agoriad y SENEDD.

News
Cite
Share

agoriad y SENEDD. ARAITH Y -;¡T.l'P"1;J'HI'E'S ?.?b?AAAA I ??&?Ji?A?.MM. Fel y gwyr ein darllenwyr yr oedd y Senedd i gyfarfod dydd lau diweddaf. Yn unol a'r gor- chymyn cyfarfyddasant am ddau o'r gloch. Wedi gorchymyn Ty y Oyffredin i'r Ty Uchaf, dar- llenodd yr Arglwydd Ganghellydd ARAITH Y FRENHIN ES. Fy Arglwyddi a Boneddigfion, — Drwg genyf dda-rfod i ni orfod eich galw ynghyd ar dymor mor anarferol, ac i lawer o honoch, o bosibl, aiifltnteisiol. Nis gadawodd yr elyniaeth a arddangoswyd gan Ameer Afghanistan tnag at fy Llywodraeth Indiaidd a'r dnll y gwrthododd. fy nghenadwri gyfeillgar, un- rhyw ddewisiad i mi ond galw am ad-daliad, a hyny yn fuan. Gan i'r cais hwn gael ei droi o'r nc; lldu yn ddisylw, yr wyf wedi gorchymyn rhyfel- gyrch (expedition) i gael ei hanfon i'w diriogaeth, ac yr wyf wedi cymeryd mantais ar y cyfieusdra cyntaf i'ch gahv ynghyd, a rhoddi i cbwi yr bys- bysT-wvrjcj ^fi-eithiol angenrlieidiol. i gael eu dodi ger oich bron. "• r'^r"a^-xrr> Yr wyf yn derbyu sicrwydd am deimlaclau nyfeill- gar oddiwrth yr holl Alluoedd Trarnor, ac y mae genyf rtswiu dros gredu y cerir allan i weithred- iad y trefniadau a wnaed gan Gynhadledd Berlin, er sicrhau heddwch Ewropeaidd. FONEDDIGION TY Y CI'FFASIVIN,— Y mae y cyfriiiadau (esiimates) am y flwyddyn ddilynol yn cael eu parotoi, ac yu yr amber priodol cyBwynir hwy i'ch sylw. FY AROI/WYDDI A BONEDDIGION. Ar ol i chwi ymgynghori yn llawn o berthynas i'r ipaterion a barasant i mi eich galw yngbyd ar adeg mor gynar, ac ar ol seibiant cyfaddas, yr wyf yn awgrymu ar fod i chwi ystyried amryw fesurau yn cynwys buddianau cyhoeddus, y rhai a roddir ger eich bron y pryd hwnw. Yr wyf yn hyd virus yr ymddiriedir i'eh doethineb fuddianau pwysig yr ymerodraeth, ac yr wyf yn gweddio ar i fendith Duw Hollaliuog ddilyn eich cynghorau. AI" (lJ y cyfarchiadau arferol, gohiriwyd yr eistedd- jad hyd bunrp o'r gloch. Ty YB ARGLWYDDI. V\(¡j nil gyfarfyddiad yr Arglwyddi, cynygiwyd yr anereJiiad mewn atebiad i Araith y Frenlimes gan Arglwydd liavensworth, ae eiliwyd gan Arglwydd IiK'i;;quin. Dechreuodd Iarll Granville ei feirniadaeth, (hi) t.v'yd ef gan Arglwydd Cranbrook, a chymerodd arno ci tuni yr holl gyt'rifoldeb yn nghyda'r bryslythyr at A: g i \vyd(i Lytton. (Jynygiwyd penderfyniad gan Iarll Grey yn gofidio olierwydd deolireuad y rhyfel. Tyi Y CYFFKEDIN. Ail gyfurfvddcdd y Ty am bedwar o'r gloch. Cynyg- iodd .jglwydd Castlereagh, ac eiliodd Mr. Hall yr anerchiad mewn atebiad i A-xaitli y Frenhines, Amlyg- odd Ardalydd Hartingi-on a Mr. Gladstone y teimlad gwrtliwynebol i'r i-liylcl a fodolai ymhlith y Rhyddfryd- wvr. Rhoddwyd rhybuddion am amryw fesurau. 1-

Family Notices