Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

AT Y GOLYGWYR.

AT Y GOLYGWYR. I

.SUurtjtJdion ttot.I

News
Cite
Share

SUurtjtJdion ttot. YSGOLION Y BWBDD.— Yn ystod y pythefnos diwedd- af bu y Managers, ynghyd ag amryw eraill o gyfellion addysg yn y gwahanol ysgolion yn rhanu gwobrwyon i'r plant hyny ag oeddyut wedi dilynyr ysgol ffyddlonafy flwyddyn yn diweddu Medi 30afn, 1873. I cnill gwobr yr oedd yn angenrheidiol i'r plenty n fod yn yr ysgol 400 neu ychwaneg o weithiau. Nifer y plant a gyraedd- asant y safon oedd 210, sef 55 yn Tanygrisiau, 29 yn Llwynygell, 37 yn y Slate Quarries, 53 yn y Manod, a 35 yn Ffestiniog, neu un ran o naw o'r holl blant sydd yn dyfod i'r ysgolion. O'r nifer uchod yr oedd 5 heb golli yr un haner diwrnod, ac yr oedd 12 o deuluoedd yr enillocl(I pob un o'u plant oedd mewn oed ysgol-wobr. O'r rhai hyn yr oedd dau deulu yn Tanygrisiau, ti-i yn y Rhiw, tri yn Fourcrosses, dau yn y Manod, a dau yn Ffestiniog. Yr ysgol uchaf yn nghyfartaledd ei phres- enoldeb ydyw y Manod, 75 y cant; ail Tanygrisiau, 74 y cant. Cyfartaledd yr holl ysgolion gyda'u gilydd, 70 y cant, cyfartaledd uwch nag odid un ardal yn y deyinas. Disgwylir y bydd i rieni y plant fu yn ffydd- lawn y flwyddyn ddiweddaf barhau, ac y bydd i'r rhieni hyny oedd bron cystal a hwythau ddyblu eu diwydrwydd a rhagori arnynt oil, gan gofio fod pob ymdrech o'r natur yma yn talu yn dda, ac yn gadael argrafr ddaionus ar y plant ar hyd eu hoes. FFESTINIOG. Nos Wener cyn y ddiweddaf, cymerodd cyngerdd nodedig o ddyddorol o ran amcan a chanu le yn Peniel. Wedi darllen lianes Dr. Barnardo a'i ymdreehion dyn- garol gyda chrwydriaid Arabaidd heo]ydd Llundain, yn Nhrysorja y Plant enynwyd ysbryd Cristionogol amryw o arweinwyr y Band of Hope llwyddianus sydd yn y lie er ei gynorthvvyo. Ar y noson grybwylledig cawn gynulleidfa liobOg yn mwynhau carieuoxi soniarus y plant, yn cael eu cynorthwyo gan gyfif "i'osog o'r cor. Arweiniwyd yr oil yn fedrus gan Mr. 1: Roberts, Ty'r capel. Cawsom yr hen ddeuawd tarav Ar laii'r Iorddonen ddofn," gan Mri. Robert F ,c Evan Ro- berts. Cafwyd cyfarchiad i'r plant dr. William Jones (Ffestinfab), fel un o arolvgwy; sgol, ac ad- roddiad rhagorol o ddernyn tarawiad Miss Doro- thy Jones, Lletyfadog. Cawn yn eisi [n y gadair Mr. David Owen, Highgate, ac yn arN Tr. Edward Jones, Ty'nymaes. Cafwyd saith bunt w at yr aches teilwng, ac yn ben ar yr oil gwrdd rhago .-lanto. Dydd Llun, yr 2fed eyfisol, cyfarfycuodd deiliaid Ysgol Sabbothol Bethel yn y farchuadfa, pyd y llanwyd eu cylla a the a bara brith. Gweinyddw gan y bon- eddigesau canlynol:—Mrs. Jones, Pengviern Arms, a Miss Jane Gabriel, Plasmeini Misses J. a, G. Griffiths, Yoelgron Mrs. Morris, School House; Itf-g. E. Hughes, Saron Mrs. E. Jones, Station Road Miss K. Evans, a Mrs. Evans, Wilkin Street Mrs. Stephen, Sun St.; Mrs. Owens, Station Road; Miss Mary iones, Minffordd; Mrs. Williams a Mrs. Griffiths, Cynfal; Mrs. Evans, S. Road Miss E. a Mrs. C. Jones, G1311 House Miss Mary Powell, Mrs. Stephen. Penybryn; Mrs. C. ac S. Jones. Saron. Dangosodd Mri. Ed. (Asaph Coil- en) a Robert Griffiths, Cynfal fedi-usrwd d mawr gyda'r "darkies," sef y tegelli. Am haner ar .• wedi chwech yn yr hwyr cynhaliwyd cyfarfod cysadleuol, o dan lywyddiaeth Llew Glas. Arweinydd, Kugwyson. Cy- merwyd rhan yn y cyfarfod gan y Ban, of Hope, dan arweiniad Mr. William Stephen Miss-'Ellen Evans, a Mr. Hugh Evans a'i barti. Ofnwn m:i gormod treth fvddai gosod i lawr y buddugwyr, gan (a bod mor llios- og. Terfvnwyd y cyfarfod drwy duh y diolchiadau arferol. Nos Fawrth drachefn cafwy, parhad o'r un cyfarfod, Llew Glas yn y gadair, a ,i ''arch. J. Roberts yn arwain. Yr oedd buddugwyr y jfarfod hwn eto yr un mor lliosog. Dangoswyd yma /n y cyfarfodydd hyn lafur gwerthfawr y brawd Edrard Stephen. Y mae ef wedi bod mewn tywydd garw, i'i daflu yn ol a blaen gan donau geirwon y byd hwj, tra yn dod ag ieuenctyd yr eglwys i'r safle y maent -pddi. — Gohebydd

Y RHYFEL.

I NEWYDDION -DiWEDPABAF

--,-I agoriad y SENEDD.

Family Notices