Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

TO THE ELETORS OF THE ST.…

TO THE ELECTORS OF THE AMBLESTON…

Advertising

Advertising

Advertising

COUNTY COUNCIL ELECTION.

ETHOLIAD CYNCOR SIROL.

News
Cite
Share

ETHOLIAD CYNCOR SIROL. AT ETHOI.WYR DOSBARTH ABERGWAUlNi. Boneddigesau a Boneddigion,— Ar gais llawer o gyfeillion a chefnogwyr yr wyf wedi penderfynu unwaith eto i fod yn ymgeisydd am y sedd ar y Cynghor Sirol am y dosbaith uchod. Dywedir i ini golli y sedd (yr hon a ddeliais am chwech mlynedd) ar yr achlysur diweddaf yn bnig am fy agwtdd ar y pwngo o Addysg. Am hyny, yr wyf am lwyr eglurhau fy sefyllfa ar y cwestiwn hwn. Credaf y dylai pog ysgol a dderbynia gynnorthwy, pa un a'i oddiwrth y Llywodreath neu oddiwrth -dTeth, i fod yn rhwymedig i'r un arholiadau, fel y byddont, yn eu heffedthioldeb mewn perthynas i addysg secularaidd (secular education), athiawon, amgylchiadau iachus, a chyfle i addysgu yn cael eu sicrhau cyn dterbyn un hatling o arian y cyhoedd Ond yr wyf yn dal fod mwyafrif o'r etholwyr, a bron pob un o rhieni plant yn yr ysgolion yn fwy o lawer nad ydynt yn deisyf addysg secularaidd. Tybiaf y dylai y fath addysg grefyddol gael ei rhoddi gan athrawon crefyddol, y rhai sydd yn gynihwys trwy eu ffydd a'u haddyegiad i'w roddi, ond, fwy dewisol, gan athrawon yr ysgolion os ydynt yn foddlawn ac yn gymhwys i'r gwaith. Wrth gwrs, i fod yn effeithiol, rhaid i'r addysg grefyddol gael ed rhoddi yn ystod oriau gorfodol yr, ysgoL Nid oes yn Six Benfro, fel rheoil, neb ond plant Eglwyswyr ac Ymneillduwyr yn oeisio addysg grefyddol yn ysgolion y Llywodiraeth, a chredaf y dylai y gwahanol enwadau i ba rai y perthyn rhieni y plant i dalu am yr addysg grefyddol a ddewisant i'w plant i dderbyn; a chan fod ond ychydig ysgolion yn y sir gyda un athraw yn unig, a chan fod yr athrawon cynnorthwyol yn ysgolion yr Eglwys, yn gyffre- din, yn Ymneillduwyr, credaf fod y modd uchod o drin yr anhawsdea- yn deg i bawb, bron heb eithriad, ac y gellir yn hawdd ei gario i arferiad. Yn mhellach, y mae cyfundrefn yn gyfatebol i'r uchod o dan brawf ac yn dTa llwyddianus, er ys blynddau lawer, yn Switzer- land, lie y tybiaf, y mae gwahaniaethau sec- tyddol yn mysg y bobl, gwaethaf y modd, yn fwy amlwg ac yn fwy pigog ei acen nac yn unrhyw barth o Gymru. Yr wyf wedi cael profiad ymarferol o gyfun- drefn addysg Lywodraethol, o gymeriad bron yn hollol secularaidd, ac yr wyf yn sicr ei fod yn niweidiol i gymeriad y plant; ei fod yn deuddol i feithrm y synwyr materol ar goot y moesol, yn y rhai a fyddant yn ddinasydd:.on a mammau y wlad mewn ychydig flynyddau; ond credaf fod y cynJlun uchod yn un hollol deg a chyfiawn i'r holl sectau, a chredaf nad anmhosibl gorchfygu pob inhawsdeo- syrtd yn bodoli dim ond i etholwyr bleidlesio dros ymgeiswyr y rhai sydd, fel fy hun, yn awyddus i drin y pwngo yn unig er budd y plant re yn ol deisyfiadau y rhieni a'r rhai yn Thydd oddiwrth y digasedd a'r anfanteision a berthyn i wleidiadaeth bleidiol (paTty politics), yr hyn sydd yn hollol allan o le ar unrhyw Gynghor Sirol. Yr wyf, eich ufudd was, J. C. YORKE Langton, Dwrbach, Chwef. 13, 1907.

TO THE ELECTORS of the BURTON…

Election HOOresses.

TO THE ELECTORS OF THE LLANGWM…

TO THE ELECTORS OF THE CAMROSB…

CONTENTS OF INSIDE PAGES.…

THE COUNTY COUNCIL ELECTIONS.

COUNTY MAIN ROADS.

THE FUTURE OF FISHCUARD.

COUNTY NOTES.