Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

SPECIAL ARTICLE.

'-NOTES AND COMMENTS.

HAVERFORDWEST. -

DUNCLEDDY PETTY SESSIONS.

LIST OF CANDIDATES.

HAVERFORDWEST.

CAMROSE.

COUNTY COUNCIL ELECTION.

ETHOLlAD CYNCOR SIROL.

News
Cite
Share

ETHOLlAD CYNCOR SIROL. AT ETHOI.WYR DOSBARTH ABERGWAUISi. Boneddigesau a Boneddigion,- Ar gais llawer o gyfeillion a chefnogwyr yr wyf wedi penderfynu unwaith eto i fod yn ymgeisydd am y sedd ar v Cynghor Sirol am y dosbaith uchod. Dywecur i mi golii sedd (yr hoi. a ddeliais am chwech mlynedd) ar yr achlysur diweddaf yn unig dm fy agwedd ar y pwng o Addysg. Am hyny, yr wyf am lwyx eglurhau fy sefyllfa ar y cwestiwn hwn. Credaf y dylai pog ysgol a dderbynia gynnorthwy, pa un a'i oddiwrth y Llywodreath neu oddiwrth dreth, i fod yn rhwymedig i'r un arholiadau, fel y byddont, yn eu heffedthioldeb mewn perthynas i addysg secularaidd (secular education), athrawon, amgylchiadau iachus, a chyfle i addysgu yn cael eu sicrhau cyn dierbyn un hatling o arian y cyhoedd Ond yr wyf yn dal fod mwyafrif- o'r etholwyr, a bron pob un o rhieni plant yn yr ysgolion yn fwy o lawer nad ydynt yn deisyf addysg secularaidd. Tybiaf y dylai y fath addysg grefyddol gael ei rhoddi gan athrawon crefyddol, y rhai sydd yn gymhwys trwy eu ffydd a'u haefdysgiad i'w roddi, ond, fwy dewisol, gan athrawon yr ysgolion os ydynt yn foddlawn ac yn gymhwys i'r gwaith. Wrth gwrs, i fod yn effeithiol, rhaid i'r addysg grefyddol gael ed rhoddi yn ystod oriau gorfodol yr ysgoL Nid oes yn Sir Benfro, fel rheol, neb ond plant Eglwyswyr ac Ymneillduwyr yn oeisio addysg grefyddol yn ysgolion y Llywodraeth, a chredaf y dylai y gwahanol enwadau i ba rai y perthyn rhieni y plant i dalu am yr addysg grefyddol a ddewisant i'w plant i dderbyn; a chan fod ond ychydig ysgolion yn y sir gyda un athraw yn unig, a chan fod yr athrawon cynnorthwyol yn ysgolion yr Eglwys, yn gyffre- din, yn Ymneillduwyr, credaf fod y modd uchod o drin yr anhawsder yn deg i bawb, bron heb eithriad, ac y gellir yn hawdd ei gario 1 arferi,ad. Yn mhellach, y mae cyfundrefn yn gyfatebol i'r uchod o dan brawf ac yn dra llwyddianus, er ys blynddau lawer, yn Switzer- land, lie y tybiaf, y mae gwahaniaethau sec- tyddol yn mysg y bobl, gwaethaf y modd, yn fwy amlwg ac yn fwy pigog ei acen nac yn unrhyw barth o Gymru. Yr wyf wedi cael profiad ymarferol o gyfun- drefn addysg Lywodraethol, o gymeriad bron yn hollol secularaidd, ac yr wyf yn sicr ei fod yn niweidiol i gymeriad y plant; ei fod yn deuddol i feithrin y synwyr materol ar goot y moesol, yn y rhai a. fyddant yn ddinasyddion a mammau y wlad mewn ychydig flynyddau; ond credaf fod y cynllun uchod yn un hollol deg a chyfiawn i'r holl sectau, a chredaf nad anmhosibl gorchfygu pob inhawsder syrld yn bodoli dim ond i etholwyr bleidlesio dros ymgeiswyr y rhai sydd, fel fy hun, yn awyddus i drin y pwnge yn unig er budd y plant nc yn ol deisyfiadiau y rhieni a'r rhai yn rhydd oddiwrth y digasedd a'r anfanteision a berthyn i wleidiadaeth bleidiol (party politics), yr hyn sydd yn hollol allan o le ar unrhyw Gynghor Sirol. Yr wyf, eich ufudd was, J. C. YORKE Langton, Dwrbach, Chwef. 13, 1907.

A CONTRACTOR'S AFFAIRS-

Advertising

Great Revival of Trade.

NEW INDUSTRY AT ST. DA¥1BS.

KILCERKAN

[No title]

JTemperance Among Railway…

Australia for the 'Emigrant.

CHEAP RAILWAY TICKETS.

----_------_-----THE KING'S…

PREMIER AND THE LORDS.

Advertising

INOTED SOLVA CHARACTER.

. ROMANCE IN CRIME.

NO HELP FROM THE LAW.

EXCITING MAN HUNT.

BISHOPS AND THEIR CLUBS.

[No title]

PREMIER AND THE LORDS.