Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

[No title]

EISTEDDFOD BETHLEHEM, TREFDRAETH,…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD BETHLEHEM, TREFDRAETH, Uan y HJIJG. BEIKNIADAETH Y CYFANSODDIADAU LLEN YD DDL. I.—EXGLYX.—" Gweinidog Hethteiiem, Tref- draeth, y i'arch. I). Jones Evans, A.T.S." Ym^eisiodii un-nr-rfdey tr y tp-tyn poblogatdd hwn, a chyffredil1 iawn yw'r cy>tad"lu. Nid yw clati nyreli A,t)y,l,i yr Awfion" ae eiddn Angii o'r hraidd ar Inn englyniori, ac y mat; r awiiwyr yn ¡:wbl anhvddyo'j gynyhan- ed<U Nid yw l>rawd In^li Angli" a Tadrn Ingli Angh fawr gweJl, er fod gan y blaenat un linell gywir, a claan y liall ddwy. Unci y mae'r gweddiii o lionynt yn pr-di mai damweiuiol neu gopiedig yw'r llinellau cyn^baneddol. Nid yw eiddo •• Alicini. BledfJuo," a "Philip" chwaith yo bollol reolaicid. Cyll y blaenai yn nghydiad y cyrch — "yw lenan Gwiwlan, iiiwyiilati (-,yniro 'yn yr hwn nid oes cysgod cywirdeb. Cyfeiliorna Bleddud yn ei litiell olaf, Iddo Duw sydd noddol dwr." Nid oes I yr barer gyntaf y fraich yn ateb i'r ZI yn no(i(iol." U'r tri hyn, gaii yr un awdwr, I- Philip" yw'r goreu a thrwy or-od Trefdraeth i fewn auiceiiir at jod yn (ie^LyUna egwan, ac yn cynwys y bai iihy debyg" yw Un oi fath yn Nhrefdraelb fawr." Yn y donparth goreu ceir Eng¡yn o Garningli," "A.T.S." a Caruirgli." Y mae cyhydedd ei linell tkenaf wedi twyllo I- Enplyn o Garningli am ei bod yn un-sill-ai-ddeg, d Hyawdl frawd, llawn dtiwi(,Ifiy,,Ied,I-yw E%-an. Tebyg lIIai'r gait "hyawdi a'j gwuaeth hi, end nis geihr cyfnl lnvnw'u urisill. Braidd yn hen y swma dwy linell olaf yr englyu liwn. A elllr dweyd fod A.T.H." yn bollol gywir mu ptidio oblegid yn d drydedd Jlniell "Ei hyfryd lais fei trydan," y niae yn euog o ln«gi)'r y IlIewn gwahanol sei-i- lau, yr hyn gondtmnir ^<tn y grarlladegau a'r Ygol Earddol. GLti mai lei D. J. Evan. hefyij yr adnabyddir y gwrthrych, nid hapu-* lawn y w dweyd yn y cyrcb "yw David Evans; o wiLq. buriati." Nis gellir cael bai ar gynghanedil 11 Carningli," ond gwael iawii yw'r gair albronyddwr yn y llinell olaf. Caniateir g-)go(i athroiiwr am "athronydd, ond mae ei alw yn "albronyddwr" fel pe gelvvid ysg. parchus yr eisteddfod lion yn *'ysgrileuyaowr." I'I oes un u'r englynion hyn yn ty nioddio. Alae yaa frycheuyn yn mbob un o honync, ac y u;;t.e'u anhawdd pendtr- fynn ar y goreu. Y peth tecaf yw rhami'r wubr lhwng A.T.iS. a '• (Jharmngli." BARDDONIAETH, Y Gvveddnewidiad," ddun dan 1U0 llinell. Ar yJath destyn godidog a hwn, drwg genyf na chystadleuodd rhagor na dan. Barddom r Gwedtinevvidiad oedtl y PWIIC, ond nid yw •' Aw- enydd yr Aweion wedi llwyddo i 101 liawer » faxddoniaeth yn ei Imellau. AJae yn newid ei fesurau yn anil, ac yn eu marcio lei y gwneir niewn emyu-lyfraa—peth dialw am dano mewn pryddest. Y r banes y.ugrythyrol mewn iiie,,ur ac otli yw y gan hUII-dlguu uidramgwydd o ran laitti iro jiuadrodfl, nud nld. yw uyotiyinyg y bardd yn ganfyddadwy yrna. Hedtan yn my agos i'r llawr wneir, yn lie yingodi i awyrgyicti gyfoethog y tetyn. Y inae Difgybl Arall yn ehedeg rhyw gymaint yn uweb, ond teinilir ei Jod yutau yn ymdroi'n ormodol gyda'r hanes, a nod weddir ei waith gan ormod cylfredinedd. Nid arall-eirio'r iiaues oedd ebieu, ond barddoni enaid y pwnc. Er hyn, teg yw nodi fud yn y bryddest hon rai darnau sydd yn proli fod yma fardd yn cauu. a phan ar ei oreu y mae yu awenydd glew, ond y mae rhanau helatth o'r pan yn '-Yrtbit,'u fyr o'r ,:afoii. Ni cbymerodd i mi lawr amser i Oenderfyna pa un o'r ddau yw'r oblegid y mae eiddo Awenydd yr Awei- on aruryw raddau ar ot Difgy bi Arail ond bum yn petruao tipyn a oedd y Di«.gybl yn deil- \viig o r wobr i gyd. Wei, y mae ygrileuu 100 j j j yu rbywbetb, a rliag gwneud dim lydd yn digaioni ymgeisvvyr, credaf ei fod yn deilwng o'r wobr o brin. III. TKAETHAVVD, Athrota'r Aelwyd." Ni thynodd y testyn pwysig hwn fwy na thri ymgci-ydd i'r ymdrech, oud y inae yma ysgritan caniti adnvy. Frit fai traelbawd "Glant-n" yw ei iyrdra, ac y mae'n atre.-ymol felly. Mae' pwyntian ¡;.odir gan yr awdwr yu bwrpasol iawn, ond ni wneir ymgais i'w diiiyrbyddn. Fe wedi declireu n brydlon, ac y.-grilfun"u helaethach, salasai r cysiadltuydd hwn well fiawn* am y •wobr.^ Nis gellir awtyd lod traelbawd Swu yr Awel ddim yn ihy iyr ublegid i'r pwynt arall y tuedda, set meitbder. OLd y mae y gwaith ijwn yn uu canmoladwy, a gwersi budd- I 1 Iia ^sodir digon o arb^mgrwyd ar y geir- lad o r teatyri, sef Athrofa. Yn gartdig dymun- wn awgrymu i'r yn,g.;i,ydd galluof hwn y gwahaniaetb rhwng traethawd ag aiaetb neu bregeth. l ae y dll W Y olaf i toti yn apehadol, ac i siarad yn yr ail beryori, tilt mai ymresyinn'r pwnc heb siarad a ittb yw nud a/igen traeLhawd. i fgrifena Zenas yn lan, cryno a cbynlluniol a chynyrcbodd ysgrit o gryn deilyngdod. Nid yw n beilfaith ian o ran oigraff, yr hyn sydd befyd yn wir am y ddau arail. Und y tuae efe I wedi ymdrin a'r mater yri dest-ynol ac ymarferol iawn, ac y mae yn fwy o draethawd nag enldo Swn yr Awel." Nid wyt yn petruso dyfarnu'r wobr i "Zpnas." IV.-LL YTH Y t CAKU. Gwan yw r gystadienaetb, yr hyn brawf fod ^y.dd y Wyt by r Caru Eisttddtodid wedi myned heibio. Dim ond un-ar-ddf'g dderbyniwyd—ped- war Saemeg a aith Cymraeg. Y tfaitb fod y Hythyrau yn ddwyieithioy, yjighyd a fod saith o honynt oddiwrth iab at terch a pbedwar oddi- wrth ferch at fab, a'i gwna braidd yn anbawdd i feirniadu. Naturioldt-b ddyh.i fod prif nodwedd llytnyr fel hwn a'r doll y ctisivvn eu cloriann oedd tybied y fath lythyr garwn gael neu garwn anfon—y cyutaf os mai uieich tua.-ai'n }>grifenu, a r olaf os mai niab. Oiul gair byr ar v cynyr- chion. J J J J • ^nOTTN. Er :ddo y^grifenn am dym u lythyr a.Ian o'r gystadieivu th, rb.vid i mi gael ei gynghori i ddewia ffugenw mwy cbwaethus iro iiesaf. PrCTON JONES A IIOIIFO Cyphly:,ir y dan hyn ar atI¡.ld y gy>tadieuaeth ani eii bntl yn eu- og o lenladrao. AJae agon i banner y ddau ly- Lrrlyr ltyii vii ti,)!Iol yn Nr tl!i geiriaii, -r hyn brawf tod y ddau we-ii bud yn loffa yn yr un niaes. Dichon fod eraill yn y iiafth yn euog o'r un peth, ond y ddau yma^ddaethant i'r ddalfa. "Nawr fechgyn—nis gellir disgwyl i feirniad wybod pobpech, ac iii kitly lech c-i o,-od yn y brofedigaeth o wobrwyo eynyrehiun heb fod yn wreiddiol. WEE MAC GnaooR.—Llytbyr wedi ei ysgrif- enn a phensil yn aneglur iawn, acheinia'r awdwr faddeuant am hyny. Illai nid madden yw gwaith beirniad, ond gweinyddu cytiawnder. lhaid i'r ymgeisydd ddiwygio. Cyffredin yw'r llythyr. J MAHLON.—Khy faith, cwmpasog, ac ysgryth- yro), yn peri i ddyn ofyn wi-Lii ei ti-larileii, "1 ba beth v bu y goiitd hon Yii -icr, iii,t )es dim o nod wed ti ion Ilythyr earn yn pert hyn i hwn. am ei fod yn dwyn gormod o ol ymdrech at effaith. Jo^-jrn.—Tnedda at fod yn farddoao). Hen ffasiwn yw'r arddull, a dylai gael llonydd bell- ach, Sotiir am Adda. gait y eyfaill ftwil ond odid yw yn bryd lyfu allan «. betb ftl hyn ? Mae cryn dipyn o .*eicii ynddo, .serch hyny. DANYGAKX. — Uytbyr traetbodol, yn ciarlunio probad meiob dwyllcdig yw hwn map yn hynod deimladwy, ond erys yr Hvsdiire.-i yn rhv hir i ragymadroddi cyn dod at neges ei hepistol. Und da iawn. Eii-X.-F;raifid yri faitki yw ei Ilythyr hi. Mae yn yiiigei-'io'n g., delao, er hyny, er uiai gwell Jua-ai peidiu ."on cymaint am y inor a'r pellder, Nid da yw cren pint er mwyn bynodrwydd. TOM.—Y mae Ilythyr go dia gan Tom, ond teimiir mai yiDre^-yniu y m^e yn twy na cbaru. Hetyd cyferciiir y terch yn ihy ;1..11 ydlt. gormod o reul ainlvvy. Und y niae amryw o bwyutiau I) ret" no n b' da ganddo. BERYL a JENNIE.—Cyplysir y ddan hyn ar y dnvedd am en Lori vn iyt.ljyrait iiiwy itattriol na'r Ueil!, fel pe wedi tardda yn union o'r gaii,ii. Nid oes ol ymdrech arnynt. Saesneg yw y naill a (Jhymraeg yw y Hall, ac y maent yn debyg i lythyran earn cu-b fursendod cystadleuaetb ar- nynt. M-tii;ti wiH-ud yn well na rhanu'r wobr rhwng y ddwy nen'r dlaii. Ar air a chydwybod, llRYNACII.

Y Geninen.

Y GWEITHIWR.

AGRICULTURE.

. RURAL LIFE.

--DREADED EACH DAY.

Advertising

---------UNSOLICITED.

Advertising