Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

Hanes Eglwys Annibynol Trefgarn…

Fy Ymweliad a Solfach.

News
Cite
Share

Fy Ymweliad a Solfach. Yn ddisveddar bnni ar ymweliad a Solfach, bro fy ngenedigaeth. Cychwynais yn forea o Dreherbert, a chyrhaeddais y pentref taa saith o'r gloch yr un noson, wedi bod yn teithio drwy y dydd. Yr oedd yr hin yn oer ag ystormllyd a llem a lieiiir DO wedi en tynu i lawr yn mhell cyn cyrhasdd ein arosfan. Yr ail foreu codais yn foren, ac aethum i'r capel erbyn deg o'r gloch, ac nid haner awr wedi deg, fel sydd pyda ni yn Morganwg. Maent yn efclycha yr adnod honno, Cwyd yu foreu a dos allan i gyfarfod a'th Dduw." Dyraa'r eglwya lie y gweinidogaetha y bardii coronog Mafonwy. Yr oedd yn dda iawn gennyf weled cynnlliad mor dda yn nghyd. Pregethai y gweinidog yn fendigedig yn ddi- auiheu y mae yn un o efengylwyr gorea yn y sir. Cafwyrl pregstli fysv, ffres, ac yn cael ei thraddodi gyda nerth a dylanwad mawr. O'i flaen yn y sedd iaivr yr ci. gwj r cryf yr olwg arnynt, ac a barrm wrth eu gwedd, yr oeddynt yn wir gynorthwyvyr y vveuudogtel! Y r (wild eu hameuaa cynn's yn rhwym »> yn rhoi ysprydoliaoth ya y pr^getliwr. r oe.i i y c:mu hefyd yn glodfawr ac addoigar. Oeiais fwynhad mawr drwy y dydd yn Mynydd Scion, ac nis gallaf llai na dymuno pob lIwyddiant i'r eglwys a'r gweinidog. Yr ail ddiwrnod yr \)f",1i! eisteddfod yn cael ei chynal gan yr eglwys, a deallais iddi droi allan yn llwyddianus yn mhob ystir. Clorianwyd y beirdd gan Mafonwy y lenyddiaeth gan y Parch. T. Davies, Felinganol a'r cann gan Mr Evan Jones, G.T.S.C., Hwlffordd. Gwnaethant en gwaith yn ganmoladwy iawn. Wedi bod yn aros am rai diwrnodau yn y lie, gwynebais boren dydd Gwener am Giynderwen, lie yr oeddwn wedi bwriadn aros noson cyn dod yn ol i Dreherbert. Daethuin yn gynnar i orsaf Clynderwen, ac yn fy nisgwyl yno oedd Mr Wm. Thomas (arwerthwr), Village View. Aethom i'r cerbyd yn union, a ffwrdd a ni drwy y pentref heibio capel lilaencoriin, ac ychydig yn nes y mlaen daetiiorti tt, gtpel prydferth yr Annibyn- wyr, Llandissilio, lie y gweinydogaetha y Parch. J. Cradoc Owen gyda llwyddiant mawr. Wedi cael golwg ar y capel aethom y mlaen yn hwylus, a chyrhaeddais y fan lie yr oeddwn i letya y noson. Yn faan iawn teimlais fod fy nghoelbren wedi syrthio yn niysg pobl siriol a charedig iawn. Yr oeddwn yn teimlo yn gartrefol iawn yn en mysg, a teimlaf yn ddiolchgar byth iddynt am eu caredigrwydd, Yr ail ddydd rhaid oedd gwynebu am Drehcrbert, ac felly bn. Daethum yn ol wedi treulio wythnos hapus yn Mhenfro. Gallwn yn hawdd ymhelaethu, ond gorphwysaf gyda dweyd Colion fyrdd at bawb o'm cydnabod." SOLFACHFAB.

Mafonwy yn Nghaerdydd.

Llinellau Myfyrgari

Y Pum Darlun.

Advertising