Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-:1'" _.::..-.-BARDDONIAETH.…

AI Argraffiad,i,dd Seren GoMer.-_

IAt A"I,,'''ffia

News
Cite
Share

I At A"I,ffia<ll¡dd S'0'C?t Gc)KC)'. ANNERCH I R CYHIRY, I GANUNO'UHILYKGWLADYSAES. PLANT GoME!JIyfryd gcnnyf fy mod yn nn o honoch. Dywedais yn an: a dywedafctto,.mai'r fraint fwyafy:! fy ngoh'g, o freirttran amser, yw fy niod wedi cae!fy ng-cniynGymro. Gobciildonafydd imibyth ymddwynmorddist.td!,morwm'ms, Re :nor Hxnhcil- wng o')' enw, Hg i g-ywilyddio o't herwydd. Nid ops dim mcr tBaidd genryf a'r fath yrnddygiad; gwat'ad- wyddus a dirmygedtg yn fy nghyfnf yw yr an a fyddo yn euog o houo.. Y mae i chwi ft! ac anrhydfdd, ar amryw ystyr- iaethau; y mac hynanm'Ui cened! ac iaith yn perthyn i c!nv). Cytrelybaf elmi ynami yn fymeddw! i btant Abraham—yr Is!'ac)i<tid. Er pob tcrfysg a cbyfnewid- iadau, yr ydych yn para yn bob! neiUduedigar eich pen eich hun; ac y mae daioni a thiriondeb y nef 1".11 ag at- toch, er yr amser yr ymv/etodd gyntnf a cinvt yn nydd- iau yr apostolion, mor hynod, a pharhaos, fe! nas gallaf !at )); 'ttyfeddn wrt)i y gydinii-iaeit. Dant Heber oedd poht briodo! Jehofa cyn Crist; p!ant Gomcr (bcth j bynnag mewn modd n7?vy ncHIduot na neb aiHU) ydytit; wedt Crist. Nid oes un genedi na thcynias, ar wyneb Jaear, ag y mae'r ef<n:gy! wed! pi chad\v mor ddihygr, t eramser yrapostoiion, a'r gcncdi a'r dcyrua.shon: y mae pob cenedt a gv.Iad araH ag a <id'r )Y!i;odd yr ef- engy) mor g3,nr,ir a'r apcsi:o!)on, nÿ.1 a. wedi pi cho)!! yngyfangwb!, nen yhte ei !Ian gt1ddng anwy- bodaprh ac YIlt yn s:cr fo<) yr f'fcnr,) t Hnwmti) ymhHt.h y Cymry, ;ø,¡ynny drof gryn amser,o j wedi bod dan gwiumwl dudew; c.:td etto, yn R!])se:' y diwygiad oddi- wrth gref'ydd ltilufiii,ll Upwyrchodd yr cfcngyl yn:; nn rhau o'r gv.'iedydd diw'ygiedig. Cyfodqdd Dt:w ofro'ynan addasa medrxs i' gwaith. C'/fieithwyd y Beibt i'cit ia!t!i; cyhoedd- wydeftrvvy amryw bmthau o'r w!ad, ac o Hmscr i am- ser, cawsocti weisioii o aufoniad y net, ciywyd !is cenhadoii Df'w yn scitiio efen,3-1 hedd, a } 1. 1' Hjttuctic o en ncn GeKtiau o gv.'sg pccfiod a niarwoi.ic!n, ac y macnt yn awr yn chwareu cu tannau er ciod i'r hwna'ncarodd. Dy!ai enw Dr. Morgan, Edmwnd Prys, Ptichard o Lanymddyfi'i, a Jones o Landdowror; ac anuyw o'r cy&efyb, fod byth yn ho(fac yn wcrthfawr gennvch. BKont o ddefnydd mawr yn eu dydd. GaUwn cnv.l amryw o ra: diweddaiach, end nid )h:i:d i !ni, cnnys eof gennych am danynt; y thai a fcont, yn cu dydd, \-n d:sgtei)'!o fci scr o'r maint:c!i nnvyaf, a titi'YYy ]nft)r y )hni y dyg\vyd Cymry i'r wybodnpth hehteth sydd gan- ddi yn awr yn gyfFtedtnotowirtcncddau yr efengy!; fe! y gell.:i- dywcdyd a)n danoch, fod eich manteision a'ch thagot'frcintiau yn fwy ac yn helaethach yn bres- enno! nag y bnont erioed. Fy ttghydf.odyr, goddcfwch H i a!w Rrnoch ystvrted yr ydyc!t yn i-hv.'yiuedig am y g\ycrtlJf:mr fen- dithion a feddwch, Mor fHW) yw etch a pba faint tydd y gofyn arnoc!) yn nydd brawd. Kheddwr pob )hodd (tdaionns a phob rhodd bedfaith \'w Tad y go!e):ni; oddi\vrt!)o Ef y daw ac y deiJHa pcb b:-a!nt a bendith. Dcfny"ddia offerynau i'w t:osg!wyd(!o: end Efe yw't- ffynnon ddenhreuo! o honynt. Ystviiwch HoMgrwydd ac ite!aethder cich breintian; y macnt mor amI fe! nad oes braidd !c i'w ehangu. Ystyfiwch hefyd fod dydd cyfrif ynbod; fod dydd iroddi i fyuu vj- ai-iieh,ttliliaelit yn dyfod; a chollweh mai t bwy bynnag y rhodd\\yd IIawer, !!awer a ofyHi:' ganddo a cilyda'r neb y gadawsant !awe)', ychwancg a ofynant gnuddo. Nid </M/Mt; yw yr ystynaethau hyn; y maent yn ud:el wacddl; dyrchafant enHais trwy bob part!) o'rDywys- ogacth; traethant yr un peth; Hefarant yr un ymad- rodd, a dysgat/t yr on wers, i bob p-i,ciicn t-'n:t!d; cytnnant i gyhoeddi i bawb, Marchuattcwch byd on ddelwyf." Dcfnyddiwch eich bremliau; nacesgetdu. u'ch ei<h nmntciston. Dant, ieueMgctyd, cano! oed, a henaint, ctywch i gyd; uchc), isel,cyfocthog, a thiawd, cinst-ymwrandcv/ch; attoch bobgradd y cytchiaffv ymadrodd, wrthych bob math yr ewyiivsiaf !efa)n. Carodd Dt)tv y byd, rhoddodd ei Fab HHiganedig, gweithtwyd nHan iachawdwnaeth, a honno yn un dt-a- gywyddot, t fyd eoHedig. Cawsoch ddatguddiad o hon; y mac y peri gweithf.nvr, y Beib!, yn eich meddistit; y mac Hawer ag sydd YIl 0,.ing,?,Iit il $I eirh p!ith; y mae gcnnych fantctsiou i ddyagu (iiii,licii y gnir; y mae gennych gyHensdeiHu t M'ndo y gai)'; mewn Hawer dui), ac mewn Hawer modd y i!ef.nh- wrthycti. Dyma ga.iad, dyma drugaredd, dyma ddaiom Duw yn ostyngedig tuag attoch. Ei gariad a'ch gwresogo, ei drugare<!d a'ch tynero, a'i ddaioni a'ch tywyso i ",i1' edifeirwch. Carwch Dduw, fel y caroch eich gifydd credwch yn ei drngarcdd, fe! y medroch drxgathau wrth ereti!; a phrofwch gymmaint o'i ddaioni, fel y dangoaoch ddai&ni i bawb. Fy nghyd-deithwyr i fyd diorphen, gochc!wch er dim ymrysonim ac ymbleidiau crefyddoi. Nid oes dun ag sydd yn gwywo ysbi'yd yr efcngyt gymmaint. Yni- drechwch t fod yn nn a'ch giiydd. Na fyddcd i bethan dibwys ac amgyichiadoi i oeri eichcariad: ond eofiwcu fod yn ibmd cyttuuo mewn pethau augenrheidlol i iach- a'dwriacth: hcbhynnidydymddim yu ffodyr. Nid cristion g,ârioneddDl neb ond a gredo yng Nghrist. Can'iattcwch i mi, cyn dibennu, i'ch coffliati o'r rhu'ymau tnawr sydd arnoch i jRM/.t'M'r pob bzuldllgoLiaeih am y Hwyddiant a roddodd i'n harfau yn ddiweddar yn erbyn gonnes ein gelyn, yr hwn, er ys Uawer o Syn. yddau, oedd yn clyniaetllOl i'n breintiaM, ac yn c)iwen- nych,.yneiucheigais, i'ndinystno a'n,hainddifada o honynt. Rhoddodd Dnw y fath a'r fath 1 t ? ddeWfder fn Hnyddion, yn cnwcll¡g t'n pe:d!nydd, a'r fath wro!dcb i'n nu!wyr, fel na wciwyd chocd y fath ymiaddfa. Co!'on\vydeinbyddina.i!wyddiant,adi!)- ystrhoHotaddaethi'hgeiyn. Tebygo),,pet'oUnsity frwydr hon, y go'ehfygasai y gelyn y nc y buasa! y deyt'nas ynia, rncwn amser, mewn perygJ o syrtiuo yn ySgh'faet-)! ittift?i Ond gwetodd LKwcd- raethwr pob peth yn dda i'n gwuredn y waith hon dral. chefH. 0 nac aiighqfiiveh ci ddaioni a'i ota! trosom a dangoswch eich dioichgat'wch, nid yn n"in- a'ch gwef- usan, ohd yn eich buc!ied(!an, ac hefyd tt wy dd:)Hg&s eich e!usenga!'w(;!i i weddwon nc aniddifaid y lhai a syrthiasant )'n y frw)'dr waedlyd hon. Ntsga!)af ddiv.'ed<!t', nis gaUafroddt heib!o fy ys- grifeJl, hebeich ttl,,oiYliau, heb a!w atnoch i ystyried y defnydd a't- Hps a a.' ddc:!Ho oddiwrth Sf) en eich dad Gomo'. ()it'eryn Dcilldnol o ddefnyddiol yw L dros- gtwyddo gv-ybodaetiL Y rh.u ydych yn chwennych ychwahegu at ei golcimi" gofehvch Fliag taHn dim iddt a dueddn i'w thywyHt. Yt- wyf yu callfod, er gofid i nu a)nbcU wait!), rai t)ry(;h&u; y mae M)'. Muhan, Mr. Cenfigcll, .&c. ar b:yd[au yn iiychwyno ei hwyneb. Cyngho-wn chwi, o (idifnf, t ysgytnmuno, ac hyd yn ocd ddihenyddio y dl "'gweitbreùwyr )]y! td na byddo deiut: ), cccrn, tafod i1rwg, gwrachaidd ddifrio, at; en- Htbo, yn ymddani;os yt'ddi mwy. I!yd(}wc!i wych, fro- dyr; ,W,i gwybodaeth; t'hagorwcb I mewn pob rhin Wedel; rerchwch bawb; ce/'K't.'A Y bmwdul- Ùœth; ofmvch Z)t/tfM; lIt/'hydeddwch '1,' Brmin. Ydwytcichanwylfta\vd, I Gorpheohaf,1815. PALUS.

I , IA,' : 2mer. '"

IAt Argn!tJiaddd Saen GoMer.

P?NLLAXWR MOR ys AlHCRTirLADDOEDD…