Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

I OL-YSGMFEN. I N j ? ——?.=:?…

Advertising

I- : tAT EIN GOHEBWVR...

I --, - -? -??7 -At Argrajjzadt/dd…

News
Cite
Share

I ? -??7 -At Argrajjzadt/dd Set en Gomer. SYn,—Hydd?fddto!chgar I chwi os rhoddwch le vn ?'c''Screnrr.yh..ad<n:ynoI?nf.imachh,do; .y I. I wyf ynmeddwl ? fod 0 angenrheidrwYdd vn awr, nieddyiiais gael gohebiaeth ar y mater gytla'r Ddylluan ueu iyw un, trwy ??? teg, c.d yr ?fyn .J ?? er goleued y,. r dydd, na ?na cyft?rdd a'r..i.th acho. ond cod, cythrenliaid; rhoddweh fy ngwasanaeth I att?nt?d.i'rsy!wcan)ynot. I Y P-N. YMDUIFFYNIAD y., PELICAN. 11 1. UWCOl Hir deithio tn"'y'¡',aWjT deneli Jlna a thraw, gorphwysais noswaith ar mi o greigian yr; Eryri. Ac a.. doi-iad. v wawi, elywn thvrf a swn. Ac fel yr oedd yn cynnyddn, arswydais beth; gan dybied a aliai rhyw Ufly-f tod ar d0"i ailan tan fy ngwadnau. Ond wi-tli edrych yma a thraw a sylvvi, gwelwn rhyng- wyf a chyfodiad haul, gu-niinvvl tyvfyjt yn dvrchafu, .c yn Jia the by g i gwmmvvl yn (lawn o ddefnyddiau tarauau a mellt. Ond beth oedd y matter, erbyn i mi ikleall, ond rhyw awel oddiar fy ngohebiaeth a'r Ddyltiian, a darawodd ar fwthyn rhyw Fonach dry- nnws tuagAdwy-r Clawdd; yi, liyll a barodd iddo Hcidi" aHan gyda brys a chylfro, chan ei grochlefiadau yr ydcedd meps tan a yn eSgyn o'i safn-anfeith ef. A elKiM gyhoeddi.ei felldithion yn erbyn y Pelican a churo a'; ffyn o'i ddelltl1 nes ydyw hen Giavvdd Olfa yn-esgyn yn Ibwch i entyrcli awyr! A, thrwy gvf ryngdod eich Seren yr wyf yen deall mai enw'r gwr yw I-r— Olfa, bellach gyda chenuad Mr. G. Hawdd immor, syr. Y, awr yr ydwyf yn gofyn, lenan, pa ham v rhulhr: ■aist ailan 1. fatti gyhro enilibiis? Pa beth a wnae- tUum? Ai liid galv^Oifrwm gwyr Gwynedd i ,efyH e: holiad trwy reswm tl!g? Os ydwvt yn berclicn lbeowin,^ pa ham na fuasit yn ei ddefnyddio? Miiwn pertliyna's pa ham na fi.asit yn ei pertiivnas i m hysgrif o'r blaen, nid oes gennyfddim i ddywedyd, ond fod dy enllib, ef allai, ynia helyd yn mvaed yciiy- dig dro.s ei. derfynau. Gobcithiaf y bythl i Mh Ar- gratfydd foel yn fwy gofalus ihyngom y tro hwn. A r: I ynwir, nid ydoedd dy garthen ilithan dithau ddin, mov ddifai. Dywedaist hefyd, nad oedd un llinel] o hono. yn profi nen yn C, m< v V AVele viiteu, pale y mae dy resyman goleu \,d yw hyn ond curo'r clawdd mewn nattur ddiw V; eitl)i- yn awr, ardoh-vyn Icual, pa le y buost ti gyda j, Gwcnt yn cydano i enllibio'r Eglwys Sefvdledig, ac'i fwrw yr hoi! fai a'r saraed ahiaf fi!! Ac a'r nil anjull ti a grochruaist yn erbyn holl gorph yr Ymneilkhiwvr nes dtio vi- lioll ffurfafen nwcli beii, «'th aiiadi drom a hynnv o herwydd sylwiadah'r yr yd wyf yn edi-yeli ar hyn o gryn bwys. Yn awr f;styried 1. Gwcut, a barned pob Cymro rhesymol didnedd, pc;'r uu tecca eu rheswm, ai adar yr oes hon? ai My^ac'hpd? lenan, trwy ba reswm y "Ciii I)rorll ilia!. arferiad yr Eglwys Setydledig" yw Offrwm Gw-yrGwynedd > iiaio lawer y gall J. Gwent brofi, ei fod yn nn o osodcdi" aethan a defodan yr Eglwys Sefydledig, a givaef yw meddwl os y fath arferiadan coelgrefyedol sydd yn uno cristianogion yr oes a'u gilydd! Yn awr pa Arttcl yn Eglwys Loegr sydd o'i dn? Pa un, nen pa ran o'i Ho- niilian-sydd o'i blaid. Nid wyf fi yn cael yno ddim, ond athrawiaeth gadarn olcnyn erhyn pob cvffelyb ar- fciiadaii. Tu yma ichwithan alhi profi yn deg i'r gwrthwyjieb, ni elliyeli bytit br:lo(toli lioii i'j- E,-Iiiys: ond hen arferiad eilunaddolgar, a fabwysiadwyxl gan Eglwys Rhufain, pan y daeth y delwan a't- pnrdan &c. mewnbri; a rhywbeth o gynffon hwn yw yr Offrwm sydd ynarferedig gan wyr Gwynedd hyd y dydd hedd- yw! Er, vit-wii-, mai yn yr Eglwys Sefydledig v maeat yn ci gyflawni. Ac felly, syr. pa beth a ddvwedais i yn ainhai chus am yr Eglwys na'i Pherygloriaid ychwaith ? ac os gwir hyn, yr ydych chwi, a'ch cyffelyb a anturio i r maes o blaid y fath aches, am gynnal i fynu all coelgretyddol yn y wlad, a hynny yngroesi atiiraw- iaetii yr Eglwys ag y mae cyfreithiau y tir o'i thu: nid wyf yn ammcu na chwarddah- Pab pe clywai; a phwv, debygweh chwi, a ddyla! gervddu a'rgospi croyn hYl1? barned v byd! FeHv, os dinnygweb gvfraith ac ath- rawiaeth eich mam, pa I fedd i chwi etillibio eich bro- r? ?"? ?"-? a ?.wed, Ust! nst! i?obrwyo yr Ofi'ciri,:d. I hyn yr att< baf, yr wyf yn can. dangos pob parch dyladwy i'r OlFeinaid? ond a raid ini wneuthur yr un defnydd o'r Ofieiriaicl ag a wna pabyddion ae cil 'iiii-ad(iolwyr-o'ii beuiunod? neu ynte Ch\arc u'r pur-¡ dan ger en bron, dan yr enw o wobrwyo yr Offeiriaid, Fai) y iliac Eglwys ei him yn fneiiTdioY athraw- iaeth ofergoelus honno! Oud ti a ofyni, rgan a!w fy hachom i i amheuaeth), "A ydyw per. r, tonaid dysg^dig Gwynedd yn cyfatteb iyw i.uld i'w hurddas?" Hawdd yw dy atteb yn ga.Jaiidi^ a pb pha todd y meddyliyn amgenacb, os ystvrii y i v.\ dd ¡Ù' oy.nhedroideb ?dd yn gweddu i ?..einido?o? yr ¡ ?engyl. a pha ?t,a<r ?yt ti ynci fcd?-??dd vn p?thyn i Brivgloriaid Gwyaedd, rhagor eu biodvr ;'n il y Dehcnb?th.- a ydyw hyn ddim yn cuI/ib ar ddysged- igion G?ynedd ? Ond y mae gennyt ryw air svd? yn llawn o dywyiJvvch inri, sef a gadaef iiy wodraeth yr Eglwys fely mac." Os oes gennyt ti rywbeth yn erbyn lly wodraeth yr Eglwys, dywed wi th ei IIywodraethwyr, i ae nac agordy safn mwy i gaIJIn tyncrweh a darpariaetli Jlywodracth Brydain Fawr. hopdfvw Sior v trydy !d a'i enw mewn a bydded fendigedi- ei eppil ar ei of, a bydded foil cytiawnder a rhvddid wy- i nel) yn wyiieb yn y ddau dyoSenedd, a-u hesgyll 4 ymestyn oochr i oclir,, megis y ddau gernb aur yn y cyssegr, a r gogoniaut yn aros ihyngddynt; a llewvrch CtddLsgictrdebafyddo yn anihvg o'r dwvrain i'r gor- i!?vi? ac o'r gfgtpdd Hr dc; a phrysnred v dydd ? Hewinf ac o'r gngledd Ur do; a phrysnred y Jydd ag y I byddo ei .ddisgleirdeb mor nerthol, nas gullo defoduu gweigion coelgrefydd gael arosfa mwy. Ac yn wir, yr wyf yn teimlo fy hnn yn eiddigNltln petli dros ddysgedigion fy ngwhul, pan yr ydwyt yn cyhoeddi ar g'oedd holl Gymrti a Lloegr, fod ffyddlon- deb a charedigrvvydd dysgedigion Gwynedd at eu iaith I a'n cenedl, yn ymddibynu ar fod yr ai;t(-ri;l(i ddiles huu yn cael ei clivwial i (viiii I A pha anair di«r.vilvdd i boll drigolion Gwynedd yw hyn? sef, yi-i ol rltesviiiait loan, fod ell hundeb a'u dedwyddweh yn sefyll neu vn .syrthio gyda'r arferiad goelgrefyddol hon! Pa beth a ddyvvedityn i-liagond, mai mannnaetli duwiohkb yw anwybodaeth." Bycliaii iawn .genny~f fi i ti fy Uvs- enwi a'm enilibio, fel bwystiil ac yiifyd, &e. ond barned yn awr yn ddiduedd, pob perchen rheswm, pa un deb Jcaf i fwystfil fi ai titliaii. Am dy ofyniadau, nid « fin en ?weletl o werth sylw. Am dy ofyniad <cyntdt, \i vyi eisoes wedi profi (os yw Eglwys Loegr ypetUYJFyffiyn barnu ei bod) dy fod wedi gwau rlnvyd i th linn; canvs gof- ynaist, A ydyw cyfreithiau BrydaM) Fawr vn goddeff yn ddigcrydd i ret) o'r deiliaid tWmnygu yr Eglwy's Sefydledig, trwy gyhnddo ei harfcriadi.i o fod yn llyg- redig." Pa beth yn rhago)- a ddywedaasai un o ffydd- loniaid Ferdinand a'r Pab --? rind yr wyf* wedi dangos o'r blaen (hyd nes v gallo rhyw un brofi i'r gwrthwyiK>b),nad oedd dimyn ein Heglwys Sefvdledig ni yn blaid i'r arferiad ofergoelus hon; ystyried y byd hyn, ac yn enwedig trigolion Gwynedd. Yn awr min- nau a ofynaf un holiad, a gadawaf ei benderf" vniad i'r neb y mae yn perthyn h. y. A ellir goddef, nen vn hytracha ddylid goddef, yn ddigerydd arferiadan gwageddus mewn nn Eglwys, ac yn enwedig Eglwys ag y mae cytraith y tir yn cadarnhau ei hathrawiaeth, ac yngefnogrwyddrw dtsgybtaeth, ag a fyddo yn hollol groes a gvvaithns i'w -liatlii-ax,iaet.ii a'i sefydliadau? Ond am dy ail ofyniad, sef—" pod- arferiad i'w chyfrif yn llygredig, ar YstYrlucthuúíg,o"i bod mewn parch gydá'r Pab"Pe biiasni heb fod yinhlith creiriau'r Pab erioed, y lriae'n arfCnad'dllleSae ofergoehis, ac am- mhriodolbollo1 i ddyddfauy Testament Ncwydd, fej N,t? wvf eisoes o'r dechre?ad gwe?ip'on, hyd lies y gaH- asai ti liall I-yw un avail trwy i-eswm teg broti i'r gwrth- wyneb. A'r trydydd sydd olr un rhywogaeth, ynghjich gwobrwyo'r offeiriaid. Y mae yn rbyfedd gcnnyf, fod un dyn yngwynedd gan ei gyvvilydd, yn gallu bod mor ffoi yn yr oes hon, a chwarae'r Paijist a'r Monach mor gyhoeddns! Nid oes neb yn arfcr liac abei-tli iiae othwm, er dydd marwolaeth Crist, end eilunaddolwyr, dewini-aid, a cboelgrefyddvvyr; a beth pedywedwn fod yr arferiad hon a'i chyffelyb, yn i-bitli etio- o bob iiii o'r tri! Ac yn ddian, pe buasai ti yn ymicsyniu yn liynaws a ,theg, yr wyt yn meddwl y buasai yn galed ainat i ddiangc o'r maes yn ddietiog. Ac nid wyt fi yn gweled un He i esgusodi'r wlad.yu y pethftu hyn, ond eu han- wybodaeth, a'u harferiad o lioni fel petli gvvladol a chymmydogol. Ae an) fy llygaid cynfigeniis a son. iaist," hvvyrach boil dy ddewiniaetb mor gyfeiliornnsyn hyn a pelhaii ereilj. Dyma fj'}) tevi dros fy th, am a wn i, ond barned y wlad drosti ei hlln A c er cael fy nodi fel gwuel, >nfyd, a birystfil, lerfysgwr ffol, a'r cyffelyb; ond j gwybydded boll Gymrii, nad wyf mor ffol a hynny etto. I, sef ymryson poen mewn gwallgofrwydd. Yr wyf yn cara Jhvyddiant fy nghcnedl ymhob daioni. Yr wyf yn I cam lhvydd ein hiaitli, ymhob purdeb, eglurdeb, a lw j laethrvvyf'd. Bydded byw byth ei choleddwvr; ac ila I fydded farw ymdvechiudau Gomer. Y I'Lti.CA.v,

EGLURIIAD O'R YS.GK.JFEN-FEDD…

Family Notices

[No title]

MAIICIINADOEDD.

[No title]