Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

 Po?C? 0 ??'?(77? ?,/MM(/a??…

Y FFGRDD I FOD YN DDEDWYDD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y FFGRDD I FOD YN DDEDWYDD TRWY .1 <jYpOr. Y,!DYQD. 1. IJechrfca a dnvedda bob diwrnod gyda Duw yn y Bore pan ddeffioech, derchafa dy Jeddyiiau at Dduw. Ys(yria pa d, ug;aredd yw i ti gael gorphwysfa nos, a'th fod wedi cael dy arbed i weled dytid arall. Ystyria. pa sawl un a dreuliodd y nos aeth heibio mewn Carchar, neu mewn poenau dirfawr a chlefyd. Ystyria pa nifer o Lneidiau a wysiwyd y nos aeth heibio i ymddangos ger bron Duw, a pha mor fuan y gall dy noswaith ddivveddaf dithau ddyfod. 2. Otfryma i fynu yn ddirgel dy Weddi altb -Dd;o!c!)garwch i Dduw, cyn dechreu dy orchwvl bydol. Y mae yn llawer gwell myned o Weddi at ferchwyl, nag oddiwrth orchwyl i Weddi; o blegid os caiff y byd y blaen ar Grefydd yn y bore, anhawdd yw i Grefydd oddiweddyd y byd tnvy Fydol Y dydd ar ol hynny. Na fydded i dciim esgusodion ysgafn beri i ti esgeuluso gweddi: gttell cymmeryd ymaith ychydig amser 6dduvrth gwsg yn awr, galaru drcs byth yn uffern o herwydd dy e'sgeulusdra. 3. W edi gweùdiö at Dduw, y:r,osod ynghyich gwaith dy ahvedigaeth gyda dy:a!wch a dhyyd- rwydd. Ni anfonoud Du w undyn i'r byd i fod yn segm, ond i lafnrio naili ai a'r medd\vl neu ( u'r co oh. neu a phob uri o'r ?dau. Yr hwn a ddpred, Coiia y d, dd Sabbath i'w sancteiddio j ef, sydd yu dyvvedyd hefyd, Ciiu e' diwrnod y gweitm." Os galwyd di i'r ai,. waclafa chaietaf, ,rarwgnach o blegit! hynny:, ond ystyria mai t!i r,,?- g tiac i i o ble- !t! I oil d y sti, i? i i -n-,i i goMdtad Duw yd) w, ac mown uf'udd-dod iddo, bydd ya- ddi?yd yn dy ?: a, thnvy wneuthur lIYJ o. barch i'w orcliyrrtyn ef, ti a ogoneddi trior wirioneddol, tra fyddech yn'gweithk! gydfi yr yn yr aieitlita, (pulpit) neu y <yvvysog ar yr orsedd. Nid edrych Duw fel yr edrych dyn canys dyn-a edrych ar y golygiad, end yr Ar- glwy'dd a edrych ar y galcn. 4. Bydd gyOawn ac i'r maiiy-lnvydd eitiiaf yn dy holl fasnach, colia-y rhcol auraidd ho-sno, 44 Gwnewch i ereili megis yr ewyllysiech i crcnl wneutllur ¡ cll'.v¡thau;" ac hefyd ystyria y gair d'.vys hwninv, A pIn fesur y niesuroch Xl adfesuiir i chwithau." Os wyt rieni neu feisfr, gwylia nad yspeiliech dy.blant heu wasallaetimyr, trwy d,Y anghym- medroIJeb neu ddjolulwch, o'r hyn yr wyt yn wvm i w bnrofcoi iddynt er eu cysur corphorol, ac uwclllfllv I)ob beth er afidys- i'w heneidiau anfarwol. Os wyt was neu brentis, gwylia nad ysp?:hech dy feistr, \laiU ai yn fwriadol neu i'yn esgculusci, o'r eiddo hynny a ymddiriedwyd i ti, neu o'r amser hwnnw yn yr hwn yr wyt yn rhwym i'w wasanaethu ef. 5. 1/iafuria am agwedd rneddwlnefol VDrrha. nol dy fasnach ddaearol. Tra yw dy ddVylaw yn ddiwyd ar waith yn dy alwedigaeth angen- rlieidiol, eais gael dy galofl i aros yn agos gydà DllW. Vmegnia i wncudy goreu o'ramset mewn myfyrdodau buddiol neu weddiau byrion, pa rai ni wnant uri rhwystr rth orchwyUon, ond hwy a'th gadwantrh"g medd,rhau ofer, ac a'th wnant yn fwy gofaius i ochelyd temtasiynau. 6. NVrth wneuthhur dy ddyiedswydd yn dy alwedigaeth, dyro dy eglud yn ostyngedig ar ofal tadol Duw am fendithib dy ymegrtiadau, a cbajs ei ras ef i'U' t?ysgu i ymddiried ynddo ef ,Fl?r ho;1 ganlyniadau a all ddygwydd i ti. A i Wyt ti Y" C} farfod 1 chelfyd, neu goliedion, neu gyj'yngderau? gwel a chydnebydd law Duw yt?dynt, a .gwedi^P'arno ef am dy gymlaLdi, a ylv d d' -Iit, a, g we l f&urno e f'a'iii dy, g y tit-i?al .(Ii a bod i beth byitog a'th gyfarfyddo yma weithredu er dy ddaiovti yn nhrhagywyddoldeb. A wyt ti yttcyfarfüditIlwyddiant a dyddanwch ? (yd. iiebydd law Duu yuddo: a a phartanfouo efe ddyddatwch, by deled dy ofal dithau i ddych- wclyd iildo ef foliant. 7. Gwylia yn feunyddiol yn erbyri pob pechod sy !d barod ac ymgadvv oddiwrth 1),b cymdeithion- drwg. C:>fra y gair hwoiiw Yr hWH a fwddq gyfrahog a. flyliaid. & ddi- n strir." Pan ymosodoneh temtasiynau i bechod a llcf yn gryf i'r nef am nerth i'w gvvrth- v -wyurbu h,, y,.i t'; gan wyhod, mai pa pryd bynag yr yittollyngccb gyda themtasiwn, fod yr Yspryd G'aii t wy iiynny yu cael ei dristau. X. Yu yr h vjt, cymmer olwg alr weitliredoedd V dy ki aeth hoiiiio—yrr.ostwng dy hun ger bron Daw-.am. dy heil bechodau, a gweddia am ei drugaredd faddeuolef tnv y iesa Grist, i orchddio ¡ ■ ■ ) dy holl cuogrwytkl. Pan wnelych y goreu a elli, feiydd genyt achos i ddywedycU mai gwas anfnddiol yd wyt-ac i ymofyn am faddeuant trwy waed* Crist, yr hwn yn unig sydd yu gliiiau oddiwrth bob pechod. 9. Cyftifdy Fibl y trysor goreu a fedcli at y ddaear, o blegid mai efe sydd yn dysgu y fiordd fendigedig i'r nef; a bydd sicr o gyd-dymheru gv-eddi y ftydd a'r hyn a ddarlleni, fel y galhich ddysgu adnabod y tt'ordd honno. Os wyt rieni, pdrychar i ti ddysgu dy blant i ddarllen eu Biblau, a'u deal! hwyuf; a gvvfiddia nid yn unig ar. d) ben dy hun, end aiyda'th deulu hefyd gaii to) ofio I y bydd raid i ti roddi cyfrif manwl ryw ddiwmod, am bob un a roddwyd dan dy ofal. 10. Gwna yn fawr o'th amser gwerthfawr, ac yn enwedig y Sabbath. Ystyria pa fendith fawr yw byw mewri gwlad lie y mae gair Duw yn caell ei bregethu, a lie y mae ffo'-ddiachawJwriaeth yn cael ei hefluro mor amlwg. Ystyria pa nifer o greaduriaid tlodion sydd heb y rhagorfreintiau hyn sydd genyt ti, a pha fodd ycyfodant hwy j'th gondemnio di yn nydd y farn, os esgeulusi iachawdwriaeth gymmaint. Yn ddiweddaf, pa beth bynag a ddyoddefedi yn y byd lnvn, ystyria pa fath. fyddai dy gyflvrr, pe ymddygid tu ag atat yn 61 fel y. rnae dy bechodau yn liaeddu. Cofia fod y pechod Uelaf i'w ofru yn fwy na'r dyoddelia'nt mwyaf, a bod (fafr Du w yn werthfä. wrocach Bag uii daioni daeaiol. Darllen y rhColau hyn yn fanwl drostynt un- waith yn yr wytiuios, ac ymhola 1M fodd Y'\ cedwaist hwynt yn yr wythnos a busiodd. Os canlyni hwynt, dy fywyd fydd yn wynfyderlig, dy farwohieth yn dded vrydd, dy dragy\V} ddoldob yn ogoneddus; ond os dirmygi hwynt ac e..geu- luso gefalu am dy enaid anfun\'ol,totia-FoD; BYWYD YN lYn. ANGEU, A THRAGYW- YBIJOI.DEB YDYNT YN AGOSAU YN O VFI.YW, CAN II YNY BYDD liAROD I G Yl'AIil'Oi} A'Tif DDUW.

GEIRDA'R BEIRDD CYlvIRI IG…

AT ARGRAFFIEDYDD SEREN GOMER.

NODIADAU^AR WAITH MAT. CRAIG…

- AT ARGRAFFIEDYDD SEREN GOMER.,